• Sport terug in de wijk (2010)

  een studie naar de potentie van sporten in de openbare ruimte

  Sport terug in de wijk : een studie naar de potentie van sporten in de openbare ruimte

  De sportdeelname en het lidmaatschap van sportverenigingen in de dichtbevolkte binnensteden liggen op een lager peil dan in minder dichtbevolkte delen van het land. Met Cruyff Courts, Krajicek Playgrounds en andere innovatieve sportplekken proberen initiatiefnemers sport en spel (weer) meer terug te krijgen in de wijk.

  Een tiental sportbonden, waaronder de Nederlandse Basketball Bond, ziet de kans om alternatief wijkaanbod te ontwikkelen, eventueel in samenwerking met de bestaande aanbieders en/of de lokale reguliere samenwerkingsverbanden.

  De Nederlandse Basketball Bond heeft het W.J.H. Mulier Instituut gevraagd om factoren te onderzoeken, die de laatste jaren meer en minder succesvol zijn geweest in het terugbrengen van sport in de wijk. Aan de hand van een literatuurstudie, interviews met sleutelinformanten, een case studie bij basketballpleintjes en expertmeetings zijn gegevens verzameld en gebundeld in deze rapportage.

  Bij de totstandkoming en invulling van het lokale sportaanbod zijn gemeenten noodzakelijkerwijs betrokken. Dat verklaart waarom de conclusies en aanbevelingen gericht zijn op zowel sportbonden als op gemeenten.

  Auteur(s) : Astrid Cevaal, David Romijn, Koen Breedveld
  Jaar: 2010
  Plaats: 's-Hertogenbosch
  Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
  Collatie: 81 p. bijl. ill. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054721468
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): ruimtelijke ordening, speelruimte, sport, sportaccommodaties, sportbonden, wijken
  Literatuurverwijzing: Cevaal, A., Romijn, D., & Breedveld, K. (2010). Sport terug in de wijk: een studie naar de potentie van sporten in de openbare ruimte. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Kenniscentrum Sport RUIM-TB-0001 Beschikbaar
  Mulier instituut RUIM-0027 Beschikbaar
  Mulier instituut BIEB-B111 Wordt niet uitgeleend
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Kenniscentrum Sport
  tel.: 0318-490900
  email: info@kcsport.nl

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl