• Talentherkenning in de sport en de strategie van de organisatie (2014)

  Talentherkenning in de sport en de strategie van de organisatie

  In deze thesis staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Welke toegevoegde waarde kan talentherkenning in de sport leveren aan het realiseren van het strategische doel, topsportprestaties?

  Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van drie onderzoekstechnieken: literatuurstudie, deskresearch, en interviews. 

  De conclusie is dat er met meer middelen een aantal verbeterslagen gemaakt kan worden in de topsport als het gaat om de effectiviteit van talentherkenning. Het vraagstuk is dan hoe we aan die middelen komen. Topsport mag niet alleen maar geld kosten, het moet ook wat opleveren. Het model geeft aan dat er naast sporttalent ook talent nodig is op het vlak van ondernemerscompetenties en op het gebied van de ondersteuning. De mix van talenten maakt dat er successen gerealiseerd kunnen worden, en met deze successen er toegevoegde waarde gecreëerd kan worden. En dit geeft vervolgens financiële slagkracht. De aanbevelingen aan de verschillende stakeholders van de topsport hebben een gemene deler: investeer in de organisatie, denk als ondernemer, genereer toegevoegde waarde, investering in talent, cash het succes, en investeer dit vervolgens weer. Zo wordt een cirkel van waardecreatie gecreëerd waarmee de toekomst tegemoet getreden kan worden.

  Auteur(s) : Jopie Lindeboom
  Jaar: 2014
  Plaats: Groningen
  Uitgever(s): Sport Management Institute Groningen
  Collatie: 61 p. bijl.
  Mediumsoort: Scriptie
  Trefwoord(en): aanleg, ondernemers, scripties, sportondersteuning, sportorganisaties, talentherkenning, talentontwikkeling
  Literatuurverwijzing: Lindeboom, J. (2014). Talentherkenning in de sport en de strategie van de organisatie. Groningen: Sport Management Institute Groningen.