• Welke factoren zijn van invloed op duurzaam beweeggedrag bij vrouwen van niet-westerse herkomst? (2015)

  Welke factoren zijn van invloed op duurzaam beweeggedrag bij vrouwen van niet-westerse herkomst?

  De auteurs hebben onderzoek gedaan naar factoren die duurzaam beweeggedrag beïnvloeden bij vrouwen met van niet-westerse afkomst. Factoren die duurzaam beweeggedrag op individueel gedrag beïnvloeden zijn: ervaren (gezondheids) voordelen, zelfregulatie en leeropbrengsten wat betreft bewegen en maatschappelijke participatie. Op groepsniveau zijn onderlinge steun, veiligheid, gedeelde verhalen en vertrouwen van belang. Op programmaniveau zijn kwaliteit van het beweegprogramma, responsieve begeleiding, continuïteit en laagdrempeligheid van belang. 

  Auteur(s) : Marion Herens, Annemarie Wagemakers, Heleen den Besten, Claire Bernaards
  Jaar: 2015
  Collatie: TSG, jaargang 93, 2015, nummer 3
  Mediumsoort: Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  Trefwoord(en): lichaamsbeweging, niet-westerse allochtonen, nieuwe Nederlanders, vrouwen, wijkaanpak
  Literatuurverwijzing: Herens, M., Wagemakers, A., Besten, H. den, & Bernaards, C.M. (2015). Welke factoren zijn van invloed op duurzaam beweeggedrag bij vrouwen van niet-westerse herkomst?.