Terug naar overzicht

6 stappen naar een erkenning

Wil je je interventie laten erkennen?

De volgende stappen zijn nodig bij het laten erkennen van een interventie. Let op: alleen de eigenaar van een interventie kan de interventie indienen.

 1. Aanmelden van de interventie
 2. Voorwaarden voor deelname
 3. Beschrijven van een interventie
 4. Indienen van de interventie
 5. Oordeel door praktijkprofessionals (Goed beschreven) of erkenningscommissie Sport en bewegen(Goed onderbouwd en Effectief)
 6. Database Gezond en Actief Leven

1. Aanmelden van de interventie bij de interventiedatabase gezond en actief leven

Alle leefstijlinterventies (ook de sport- en beweeginterventies) worden verzameld in de interventiedatabase gezond en actief leven. De sport- en beweeginterventies zijn daarnaast ook zichtbaar bij Kenniscentrum Sport in de database sportenbeweeginterventies.nl

A:
Maak een account aan. Vul gegevens in en ‘log in’ met het account. (Heeft u al een account? Log dan in en ga verder met B)

B:
Klik boven in de gele balk op ‘nieuwe interventie‘ en kies dan voor ‘Erkenningstraject aanvragen’ en geef vervolgens aan of uw interventie al in de interventiedatabase staat. Volg dan de aangegeven stappen.

C:
Kenniscentrum Sport ontvangt een bericht van uw aanmelding. Wij nemen contact op voor een telefonisch intakegesprek om het vervolg van het traject te bespreken.

2. Voorwaarden voor deelname

Bij het intakegesprek komen de voorwaarden voor deelname aan de orde.

 • De ontwikkelaar/licentiehouder en de uitvoerende en/of ondersteunende organisatie(s) zijn bekend.
 • Er is een organisatie of contactpersoon voor informatie.
 • De werkwijze of aanpak voldoet aan de definitie van interventie: Een interventie is elke planmatige en doelgerichte aanpak die afwijkt van wat gangbaar is voor de doelgroep om het gedrag van mensen in Nederland te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel:
  • het bevorderen van duurzaam sport- en beweeggedrag en/of
  • het bewerkstelligen van een effect door middel van sport en bewegen op een ander terrein, zoals de verbetering van de gezondheid, verhoging van de deelname aan en verhoging van leefbaarheid in de maatschappij.
 • Er is een digitale handleiding/stappenplan beschikbaar: een beschrijving van het uitvoeringsplan voor overdracht naar lokaal op het niveau van de professional.
 • Er is een digitale procesevaluatie, verslag of rapportage van een tevredenheidsonderzoek beschikbaar, waarin de mening van deelnemers en professionals over de interventie uitgewerkt zijn.
 • De interventie is uitgevoerd in de praktijk, op minimaal drie locaties.

3. Beschrijven van een interventie

Maak een beschrijving van de interventie in het hiervoor ontworpen werkblad. Naast de beschrijving in het werkblad zijn een procesevaluatie en een handleiding voor uitvoeren (in aparte bijlage) nodig voor een beoordeling van de interventie. Kenniscentrum Sport geeft advies en twee keer feedback op de beschrijving in het werkblad, procesevaluatie en handleiding.

4. Indienen van de interventie

Kenniscentrum sport leidt de definitieve beschrijving van de interventie door naar de praktijk beoordelaars (goed beschreven) of de erkenningscommissie Sport en bewegen (Goed Onderbouwd en Effectief). Zij krijgen ook inzage in de handleiding en de uitgevoerde evaluaties en onderzoeken.

5. Oordeel door experts

Praktijk professionals geven een onafhankelijk oordeel over uw interventie voor het niveau ‘Goed beschreven’. De beoordelaars zijn in principe het gehele jaar beschikbaar. Na beoordeling, volgt de uitslag na 2 werkdagen. Het oordeel op Goed Beschreven is drie jaar geldig.

Voor het niveau Goed onderbouwd en Effectief vergadert de erkenningscommissie Sport en bewegen, die bestaat uit experts uit wetenschap, beleid en praktijk. De commissie geeft een onafhankelijk oordeel over de onderbouwing van uw interventie of de effectiviteit, afhankelijk van het niveau waarop een beoordeling is aangevraagd. Ook kijkt de commissie naar uitvoeringsvoorwaarden.

Na de vergadering van de erkenningscommissie Sport en bewegen krijg je de uitslag binnen 2 werkdagen. Het formele oordeel, met verslag en ondertekening door de voorzitter van de commissie, volgt ongeveer een maand later. Het oordeel op Goed Onderbouwd en Effectief is vijf jaar geldig.

In geval de interventie niet wordt erkend
De erkenningscommissie biedt de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar tegen de wijze waarop een oordeel tot stand is gekomen. Download de bezwaarprocedure erkenningscommissie.

6. Opname van de interventie in de landelijke database gezond en actief leven en in de database sport- en beweeginterventies

Na erkenning volgt definitieve opname in de landelijke database Gezond en Actief leven en daarmee wordt de interventie zichtbaar bij Kenniscentrum Sport via www.sportenbeweeginterventies.nl en bij RIVM CGL via www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies.

Lees hier meer over het erkenningstraject interventies, onder andere wie er meewerken in het landelijke erkenningstraject en wat het belang is van een erkende interventie en hoe het beoordelen in z’n werk gaat