Terug naar overzicht

Beleidsmedewerker

Problemen aanpakken in je gemeente is een kwestie van een goede samenwerking tussen betrokken partijen. De inzet van een erkende interventie is hierin een belangrijke stap.

Interventies zijn doelgerichte, planmatige en in tijd afgebakende activiteiten met als doel gedragsverandering. In dit geval gaat het specifiek om interventies die duurzaam sport- en beweeggedrag bevorderen of door middel van sport en bewegen een ander doel willen bereiken.

Erkende sport- en beweeginterventies zijn

  • al op minimaal drie locaties in het land ingezet,
  • staan goed op papier en
  • worden verzorgd door organisaties die op verschillende locaties in het land ondersteuning kunnen bieden.

Een groot aantal interventies is inmiddels te vinden in de database van Kenniscentrum sport. Maar welke sluiten aan op jouw vraagstuk? En is deze interventie ook geschikt in jouw gemeente?

Het bevorderen van een gezonde(re) leefstijl onder de bewoners in je gemeente is een zaak die alle beleidsterreinen aangaat. Sport en bewegen is binnen sommige thema’s vanzelfsprekend, bij anderen minder. Maar daarom niet minder belangrijk. Het succesvol inzetten van een sport- en beweeginterventie kan bijvoorbeeld leiden tot een snellere arbeids re-integratie. Dit voorbeeld en vele anderen vind je in de database.

Ook geven interventies inzicht in vraagstukken als: Welke organisaties kan mijn gemeente daarbij betrekken? Hoe zet je activiteiten en budgetten binnen de keten in? En hoe stem je alles optimaal af op de behoeften van de kinderen, jongeren en ouders?

Je hoeft niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Door je te oriënteren op bestaande aanpakken die zich al in de praktijk bewezen hebben, kun je met lokale inbreng en enige creativiteit al snel aan de slag.

Kenniscentrum Sport & gemeenten

Ga naar Gemeenten