Terug naar overzicht

Interventie-eigenaar

Je hebt een sport- of beweegaanpak, lesprogramma of activiteit ontwikkeld voor een bepaalde doelgroep. En: deze aanpak werkt. De deelnemers gaan meer sporten of bewegen, leven gezonder en vinden het leuk om te doen. Dan kun je de aanpak of interventie via het erkenningstraject laten beoordelen op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Er bestaan veel verschillende leefstijlinterventies in Nederland. Het is lang niet altijd duidelijk welke kwaliteit en effecten deze leefstijlinterventies leveren. Door interventies te beoordelen wordt het kaf van het koren gescheiden en wordt de kwaliteit en effectiviteit van interventies zichtbaar gemaakt. De erkenning biedt inzicht in ‘wat werkt’.

Kwaliteit en effectiviteit van interventies is belangrijke informatie voor gebruikers zoals GGD’en, GGZ-instellingen, gemeenten, thuiszorg en zorgverzekeraars. Zij zetten interventies in om sport en bewegen te stimuleren of om maatschappelijke doelen te realiseren.

Kortom: Heb jij een aanpak op sport- en beweeggebied die werkt? Meld deze aan en word zo beter zichtbaar bij beleidsmakers en uitvoeringsinstanties. Je werkt bovendien ook nog door aan de verbetering van de kwaliteit van je interventie en uiteindelijk aan een gezondere gemeenschap. Jouw succesvolle interventie kan een collega in het land inspireren om ook aan de slag te gaan, of een gemeente op het idee brengen jouw aanpak te kiezen voor lokale toepassing.

Jouw interventie ook aanmelden voor het erkenningstraject?

Neem contact op met sportenbewegen@kcsport.nl.

Binnen het erkenningstraject werken we samen met vijf kennispartners: NJI, RIVM CGL, Movisie, Trimbos en Vilans.