Terug naar overzicht

De interventie IRun2BFit is erkend in de categorie ‘Goed Onderbouwd’

IRun2BFit

Met plezier bewegen

IRun2BFit richt zich binnen het onderwijs op jongeren in de onderbouw (eerste, tweede of derde klas) van het Voorgezet Onderwijs in het VMBO, HAVO en VWO in de leeftijd van 12-16 jaar. Deze jongeren worden op een plezierige manier bewust van het effect van bewegen en een gezonde leefstijl, wat leidt tot duurzame gedragsverandering.

De verschillende thema’s worden in basis vakoverstijgend uitgevoerd bij biologie, lichamelijke opvoeding en tijdens de mentorles. Gedurende de 8 weken wordt er circa 1 uur biologie, 1 uur mentorles en 2 uur bewegingsonderwijs gegeven. Met de looptrainingen zijn leerlingen in staat, ongeacht de startconditie, om bij het afsluitende hardloopevenement een vijf kilometer succesvol te volbrengen.

Over de onderbouwing

IRun2BFit kenmerkt zich door de focus op duurzame gedragsverandering. Leerlingen worden zich door de looptijd van het programma steeds bewuster van het eigen gedrag en de veranderingen die plaats moeten vinden om een gezondere leefstijl aan te kunnen nemen. Ook worden leerlingen aangemoedigd te reflecteren op het eigen gedrag om uiteindelijk aan de beweegnorm te kunnen voldoen. Dit alles wordt omlijst door een combinatie van bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl (focus) en het zelf ervaren van plezier van een gezonde leefstijl (fun). De plezier-factor is erg belangrijk binnen het programma, omdat leerlingen gemotiveerder zullen zijn als ze plezier beleven aan de uitvoering.

Naast bewustwording en ‘ervaring’ richt de interventie zich op factoren waarvan is aangetoond dat deze een belangrijke inloed hebben op het beweeggedrag van jongeren (attitude, sociale norm en eigen effectiviteit).