Terug naar overzicht

B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)

Het project B.Slim beweeg meer.eet gezond loopt sinds 2005 in de gemeente Amersfoort, hierbij wordt gericht op zowel kinderen met een gezond gewicht als kinderen die te zwaar zijn. Om overgewicht bij kinderen te voorkomen wordt per prioriteitswijk een integraal plan op maat gemaakt, waarbij zowel op de leefstijl van mensen als de omgeving wordt ingegrepen. Kinderen met overgewicht worden o.a. gesignaleerd door de Jeugdgezondheidszorg en kortdurend begeleid. Kinderen met obesitas worden doorverwezen naar de kinderartsen in het ziekenhuis. Binnen B Slim hebben diverse organisaties hun krachten gebundeld. De projectleiding van B.Slim is in handen van de gemeente Amersfoort en GGD regio Utrecht. B.Slim loopt t/m 2017 en gaat uit van een integrale aanpak van overgewicht, waarbij ingestoken wordt op een breed samenhangend pakket van middelen, bestaande uit vijf pijlers: draagvlak (publiek en politiek), voorlichting en bewustwording, maatregelen gericht op de omgeving, signaleren en adviseren en ondersteuning.

Doelgroepen

B.Slim is gericht op kinderen van 0-12 jaar met een lage SES en/of van allochtone afkomst en hun ouders/verzorgers.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Het uiteindelijk doel is dat eind 2017 het aantal kinderen met overgewicht in alle vier prioriteitswijken van Amersfoort is teruggedrongen is met 5%. B.Slim loopt van 2005-2017.

Oordeel commissie

De interventie B-Slim is door de Erkenningscommissie erkend als Goed onderbouwd. De interventie werkt op basis van een community aanpak en heeft als doel om overgewicht bij kinderen te voorkomen/te verminderen. De commissie vindt dat er goed gewerkt wordt vanuit de doelgroep.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)