Terug naar overzicht

BeeBall

Doelgroep

De doelgroep van de interventie BeeBall zijn kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar.

Alle kinderen in de leeftijdscategorie kunnen meedoen, echter de interventie zet zich vooral in voor kinderen voor wie in eerste instantie de stap naar sporten in competitieverband bij een vereniging te groot is, en liever op een laagdrempelige manier kennis willen maken met sporten bij hun basisschool of in de wijk.

Doel

Het hoofddoel van BeeBall is dat kinderen in de basisschoolleeftijd in hun eigen leefomgeving (school, buurt en vereniging) de mogelijkheid krijgen om aan een speels, dynamisch en laagdrempelige vorm van honkbal en softbal deel te nemen, waardoor zij meer gaan sporten en bewegen en daarmee hun motorische vaardigheden verbeteren.

Aanpak

Oriëntatiefase (duur drie maanden): 

 • Bekendheid geven aan de interventie BeeBall bij verenigingen door bond.
 • Bekendheid geven aan BeeBall bij scholen, combinatiefunctionarissen en/of sportbuurtcoaches door vereniging.
 • Vereniging start initiatief om BeeBall aan te bieden.
 • Samenwerking opstarten door vereniging met verschillende partijen, zoals onderwijs en wijk.

Realisatiefase (duur zes maanden):

 • Stap 1 Voorbereiden lessen BeeBall en werving
 • Stap 2 Kennismakingslessen met BeeBall in het basisonderwijs: drie kennismakingslessen BeeBall van 45 minuten
 • Stap 3 Lessen BeeBall naschool in de wijk: drie vervolglessen BeeBall in de wijk van 60 minuten
 • Stap 4 Lessen BeeBall op de vereniging: vijf lessen BeeBall bij de honkbal- en softbalvereniging van 60 minuten

Probleembeschrijving

Probleem
Jongeren bewegen steeds minder. In 2012 voldoet slechts de helft van de jongeren tussen de 4 en 17 jaar aan de Combinorm (50,5). Elf procent is zelfs volledig inactief (Bernaards, 2012). In 2010-2011 voldoet 42% van de kinderen tussen de 4 en 11 jaar niet aan de combinorm (Hildebrandt ea, 2013). Deze groep jonge kinderen is dus vaak nog te inactief. Daarnaast is te zien dat de motorische fitheid van kinderen tussen de 10 en 12 jaar is gedaald in de afgelopen 25 jaar. Kinderen scoren op kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie minder goed dan vroeger. Het zijn vooral de kinderen die weinig sporten en weinig buiten spelen die een lage motorische fitheid hebben (Collard, 2014).

Om kinderen te motiveren om meer te gaan sporten en bewegen en om de motorische fitheid van kinderen te verbeteren is het nodig om kinderen enthousiast te maken voor sport. Het is belangrijk dat kinderen op school, in de wijk en op de vereniging leuk, uitdagend, laagdrempelig en actief sportaanbod krijgen.

De stap naar een sportvereniging is echter niet voor alle kinderen weggelegd. Op een vereniging gaat het vaak om het spelen van competitie. Inherent aan competitieve sport is dat de minder talentvolle jongeren vaak minder aan bod komen tijdens wedstrijden. Als dan ook het recreatieve aanbod achterblijft voor jongeren die niet van competitie houden, is de kans op afhaken groot (Tiessen_raaphorst, 2014). 

Het reguliere honkbal- en softbalspel op de sportvereniging is echter niet voor alle kinderen aantrekkelijk genoeg, omdat het een technisch moeilijke (competitie)sport is en omdat er volgens veel kinderen te weinig dynamiek in zit. Daarnaast willen sommige kinderen geen competitie spelen. Uit de ledencijfers blijkt dat maar 4.179 kinderen tussen 4 en 12 jaar, waaronder maar 406 meisjes, deelnemen aan onze sporten.

Doelgroepen

De doelgroep van de interventie BeeBall zijn kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar.

Alle kinderen in de leeftijdscategorie kunnen meedoen, echter de interventie zet zich vooral in voor kinderen voor wie in eerste instantie de stap naar sporten in competitieverband bij een vereniging te groot is, en liever op een laagdrempelige manier kennis willen maken met sporten bij hun basisschool of in de wijk.

Intermediaire doelgroep

Niet van toepassing.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het hoofddoel van BeeBall is dat kinderen in de basisschoolleeftijd in hun eigen leefomgeving (school, buurt en vereniging) de mogelijkheid krijgen om aan een speels, dynamisch en laagdrempelige vorm van honkbal en softbal deel te nemen, waardoor zij meer gaan sporten en bewegen en daarmee hun motorische vaardigheden verbeteren.

Subdoel

Subdoelen gericht op einddoelgroep:

 • Kinderen leren in de vorm van BeeBall op school ervaren hoe leuk en toegankelijk de honkbal- en softbalsport is.
 • Kinderen leren dat BeeBall ook in de wijk kan worden gespeeld (zonder extra financiële middelen).
 • Kinderen leren dat BeeBall bij de vereniging niet competitief is.
 • Kinderen leren op een speelse en leuke wijze de vaardigheden van de honkbal- en softbalsport.
 • Kinderen raken door het spelen van BeeBall snel vertrouwd met de motorische vaardigheden; slaan, rennen, gooien en vangen.
 • Kinderen worden geleid naar de honkbal- en softbalvereniging en blijven daardoor structureel sporten en bewegen.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Oriëntatiefase (duur drie maanden): 

 • Bekendheid geven aan de interventie BeeBall bij verenigingen door bond.
 • Bekendheid geven aan BeeBall bij scholen, combinatiefunctionarissen en/of sportbuurtcoaches door vereniging.
 • Vereniging start initiatief om BeeBall aan te bieden.
 • Samenwerking opstarten door vereniging met verschillende partijen, zoals onderwijs en wijk.

Realisatiefase (duur zes maanden):

 • Stap 1 Voorbereiden lessen BeeBall en werving
 • Stap 2 Kennismakingslessen met BeeBall in het basisonderwijs: drie kennismakingslessen BeeBall van 45 minuten
 • Stap 3 Lessen BeeBall naschool in de wijk: drie vervolglessen BeeBall in de wijk van 60 minuten
 • Stap 4 Trainingen BeeBall bij de vereniging: vijf trainingen BeeBall bij de honkbal- en softbalvereniging van 60 minuten

Locaties en Uitvoering

De interventie kan worden uitgevoerd door basisscholen, buurthuizen en honkbal- en softbalverenigingen.

Ondersteuning

 • Het opleiden van gekwalificeerd BeeBall kader bij de vereniging (borging).
 • Het scholen van studenten MBO Sport & Bewegen (buurtsportcoaches) en ALO (vakleerkrachten).
 • Vakleerkrachten bijscholen via de scholingsdagen voor onderwijs.
 • Basisscholen, Combinatiefunctionarissen en Buurtsportcoaches stimuleren BeeBall op te nemen in de jaarplanning.
 • Er is structureel ondersteuning beschikbaar vanuit de KNBSB.

Materialen

Uitvoering:
De KNBSB heeft de volgende ondersteunende producten voor scholen, wijken en verenigingen beschikbaar:
• Handleiding ‘BeeBall op school’
• Ondersteunend materiaal: Beeball instructie DVD
• Map met trainingskaarten (oefenstof)
• Spelmateriaal: Tas met handschoenen, honken, slagpaaltje, knuppel en ballen.
• Spelregelkaart ‘Beeball in het kort’
• Rally Cap paspoort (vaardigheidsspaarkaart)
• Website: www.beeball.nl

Werving:
Voor de werving zijn de volgende promotionele items beschikbaar:
• Flyers en posters
• Stickers
• Strippenkaart (vijf keer gratis deelnemen)

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)