Terug naar overzicht

BIOS (Bewegen In Onderwijs en Sport)

Het BIOS sport programa is gericht op het geven van een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs op basisscholen. Bij deze methode wordt de groepsleerkracht (die de bevoegdheid heeft om bewegingsonderwijs te geven) tijdens de eigen gymles individueel begeleid door een bewegingsconsulent. Dit is een gediplomeerd vakleerkracht bewegingsonderwijs die vanuit de Gelderse Sport Federatie wordt ingezet en zorgt voor een stuk deskundigheidsbevordering van de groepsleerkracht. De groepsleerkracht krijgt diverse lessen, bestaande uit verschillende activiteiten. Na tien lessen kan de groepsleerkracht een groot aantal activiteiten aanbieden en hiermee vrijwel een geheel schooljaar invullen. Daarnaast stimuleert de bewegingsconsulent kinderen om ook na schooltijd te gaan sporten. Hiervoor legt de consulent contact met sportverenigingen en -organisaties.

Doelgroepen

Kinderen / jongeren, Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers, Scholieren / studenten

Doel van het sport- en beweegaanbod

Het bevorderen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs en het verbeteren van de relatie tussen onderwijs en sportaanbiedende organisaties.

Printen