Terug naar overzicht

BIOS sportlessen

BIOS sportlessen is een vervolg op BIOS. Een school kan ook voor kiezen BIOS sportlessen kiezen zonder de eerdere begeleiding van BIOS gehad te hebben. BIOS sportlessen is gericht op het geven van een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs op basisscholen, waarbij specifieke aandacht wordt gegeven aan de sporten. Bij deze methode wordt de groepsleerkracht (die de bevoegdheid heeft om bewegingsonderwijs te geven) tijdens de eigen gymles individueel begeleid door een bewegingsconsulent. Dit is een gediplomeerd vakleerkracht bewegingsonderwijs die vanuit de Gelderse Sport Federatie wordt ingezet en zorgt voor een stuk deskundigheidsbevordering van de groepsleerkracht. Van elke sport is een les ontwikkeld, die bestaat uit een groepsactiviteit of meerdere arrangementen naast elkaar. De begeleiding van een BIOS sport les duurt twee weken. In de eerste week wordt een eerste kennismaking gemaakt met de BIOS sportles en wordt de les gegeven door de bewegingsconsulent. In de tweede week worden de onderdelen door de groepsleerkracht aangeboden en wordt de groepsleerkracht gecounseld door de bewegingsconsulent. Hierbij vindt verdieping plaats van de sportles. Daarnaast wordt bij elke BIOS sportles een lokale sportaanbieder gezocht waar de kinderen de sport kunnen beoefenen. Kinderen worden uitgenodigd voor een proefles bij de sportvereniging of de sportaanbieder biedt een kennismakingsclinic aan tijdens de gymles. Afhankelijk van het aantal BIOS sportlessen, vindt de begeleiding plaats van 6 tot 30 weken. Na 6 weken zijn 3 BIOS sportlessen geïntroduceerd en na 30 weken zijn 15 BIOS sportlessen geïntroduceerd. Met deze lessen kan de groepsleerkracht een groot aantal BIOS sportlessen aanbieden.

Doelgroepen

Kinderen / jongeren, Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers

Doel van het sport- en beweegaanbod

Het bevorderen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs en het verbeteren van de relatie tussen onderwijs en sportaanbiedende organisaties.

Printen