Terug naar overzicht

Blijf Staan

De interventie Blijf Staan biedt praktische handvatten, waarmee management, verzorgend personeel (en bewoners) van verzorgingshuizen gezamenlijk iets aan valpreventie bij ouderen kunnen doen. Blijf Staan heeft als doel om in de deelnemende verzorgingshuizen te zorgen voor een afname van het aantal valongelukken. Centraal daarbij staan: – een multifactoriële benadering, wat wil zeggen dat verschillende oorzaken van valongelukken tegelijkertijd worden aangepakt; – een gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat wil zeggen dat zowel het management als de medewerkers én de bewoners van een verzorgingshuis een rol spelen bij het voorkomen van valongevallen in een verzorgingshuis. De aanpak van Blijf Staan is opgezet in verschillende stappen. Deze opzet leent zich uitstekend voor projectmatige werkwijze.

Doelgroepen

Blijf Staan is ontwikkeld voor alle bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Het doel is het aantal valongevallen en de ernst van de letsels naar aanleiding van valongevallen in verpleeg- en verzorgingshuizen te verlagen.

Oordeel commissie

Het hoofddoel van Blijf Staan is het terugdringen van het aantal valincidenten (en het bijbehorende letsel) bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Subdoelen zijn dat personeel, management en bewoners zich bewust zijn van de risico’s die bewoners lopen om te vallen. Ze zien niet alleen het belang in van valpreventieve maatregelen die zij kunnen nemen, maar voelen zich ook in staat om preventieve maatregelen uit te voeren. Een ander doel is dat valpreventie structureel wordt opgenomen in het beleid van de instelling. De commissie noemt de beschrijving krachtig en helder.

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)