Terug naar overzicht

Business Yoga

Business Yoga is een interventie waarbij yoga wordt aangeboden op de werkvloer. Yoga bestaat meestal uit beweegoefeningen, houdingen, en ademhalings- en meditatieoefeningen, waarbij zowel lichaam als geest centraal staan. Business Yoga gaat uit van de gedachte dat gezonde/vitale medewerkers minder verzuimen (en dus bijdraagt bij aan het terugdringen van het ziekteverzuim), het de kwaliteit van het werk verhoogt en hierdoor bijdraagt aan het behalen van een hoger rendement. Business yoga speelt in op de positieve gezondheidseffecten en biedt deze aan op een plek waar zowel werknemers als werkgevers hiervan kunnen profiteren. Het motto van Business Yoga is “Samen gezond veranderen”.

Probleembeschrijving

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim onstaat door werkstress. Dat zijn 7555.000 verzuimdagen. 1 Miljoen Nederlanders hebben last van burnout-klachten. Werkstress-gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers 1.8 miljard euro (TNO, 2014)

Ongezonde stress ontstaat bij langdurig onder druk of spanning staan. Of wanneer we de (in)spanning zo ver rekken dat ons systeem niet meer in staat is terug te komen in haar oorspronkelijke/ontspannen toestand. Stress gerelateerde klachten en aandoeningen zijn het gevolg. Ongezonde stress is schadelijk voor alle aspecten van je gezondheid en welzijn. Bij niet tijdig ingrijpen slaan de stoppen zelfs door, met een burn-out als gevolg. Het percentage werknemers met burnout-klachten is de afgelopen jaren gestegen en ligt in 2014 op 14%. Dat is een op de zeven. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich bijvoorbeeld leeg aan het eind van een werkdag, emotioneel uitgeput door het werk of moe bij het opstaan als zij werden geconfronteerd met hun werk (CBS & TNO, 2014).

Het gevolg van werkdruk/werkstress kan zich uiten in fysieke en psychische klachten als hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, hoofdpijn, vermoeidheid, depressie, slapeloosheid, piekeren, overspannenheid, burnout etc. (Arboportaal, 2016). Niet alleen een werknemer heeft hier last van, maar ook de werkgever. Ziekteverzuim, minder plezier in het werk, afname van de kwaliteit van werk en productieverlies zijn voorbeelden van negatieve gevolgen van (te)veel werkstress of werkdruk.

Business Yoga is een interventie die bijdraagt aan het verlagen van werkstress en positieve effecten op de gezondheid heeft. Yoga leert mensen te luisteren naar hun lichaam, zoekt naar een innerlijke balans, zorgt voor ontspanning, meer flexibiliteit e.a.

Het verminderen van werkstress is dus zowel in het voordeel van werknemers als werkgevers.

Business yoga is een interventie die hier op in speelt.

Doelgroepen

De einddoelgroep bestaat uit werknemers en managers die werk onder hoge druk uitvoeren. Business Yoga wordt aangeboden aan zowel MKB bedrijven (tot 250 medewerkers) als grote bedrijven (meer dan 250 medewerkers). In eerste instantie in de sectoren Zakelijke, Persoonlijke en Financiële dienstverlening, Onderwijs en Zorg, Kunst, Cultuur en Media. Daarnaast ook in andere branches waarbij werknemers werk onder hoge druk uitvoeren.

Intermediaire doelgroep

De intermediaire doelgroep bestaat uit:

 • trainers/lesgevers in yoga
 • management, de directie, en/of de werkgever.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Werknemers en managers verminderen hun (ervaren) werkstress en verbeteren hun fysieke en mentale gezondheid door middel van deelname aan yogatrainingen op de werkvloer. Dit wordt uitgevoerd binnen een periode van 3 maanden waarbij 1 x per week wordt deelgenomen aan een begeleide sessie yoga .

Subdoel

Subdoel werknemers en managers:

 • Deelnemers voelen zich gezonder en vitaler na 5 tot 10 trainingen.
 • Deelnemers gaan van bijna niet bewegen naar regelmatig (tenminste 1 keer in de week) sportief bewegen.
 • Deelnemers worden zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl: gezonde voeding, ontspanning en beweging.
 • Deelnemers worden weerbaarder en kunnen beter omgaan met onzekere/veranderende situaties zowel binnen als buiten het bedrijf.
 • Deelnemers zijn minder vaak ziek en verzuimen minder op werk.

Voorwaardelijk doel:

 • Inbedding van yoga op de werkvloer en gezondheidsmanagement in de bedrijfsprocessen.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Er zijn verschillende trajecten mogelijk afhankelijk van de wensen van het bedrijf en de groepsgrootte. Er kan gekozen worden voor een eenmalige personeelsdag of introductietraining om na te gaan of er voldoende animo is voor een Business Yoga traject. Als na de introductie wordt besloten door te gaan, dan kan worden overgegaan op trajecten: duur 3 maanden. Trajecten kunnen eventueel worden verlengd tot bijv. 6 maanden of een jaar.

Eenmalig – 1 dag of dagdeel

 • Personeelsdag: 1 dag
 • Introductietraining: 1 dagdeel

Trajecten – 3 maanden

 • Groepssessie: 1 uur per week
 • Individuele sessie: 1 uur per week

Integrale aanpak/inbedding

 • De begeleiding van de inbedding is een langer proces en duurt ongeveer 3 tot 6 maanden

Locaties en Uitvoering

Locatie:

De interventie wordt op de werk locatie uitgevoerd.
De training kan plaatsvinden op de werkplek, gewoon aan je bureau of in een aparte ruimte. Meestal wordt Business Yoga aangeboden in een vergaderruimte of conferentiezaal. De oefeningen kunnen in werkkleding, zittend in een stoel worden uitgevoerd. Men hoeft hiervoor niet lenig te zijn.
Omdat werknemers zelfstandig leren werken met de oefeningen en richtlijnen zal tevens uitgenodigd worden om deze zelfstandig op kantoor of thuis te blijven oefenen. Oefeningen kunnen ook prima buiten werktijden, bijvoorbeeld ‘s ochtends in voorbereiding op de dag of ‘s avonds als afsluiting van de dag worden beoefenend. De effecten van de oefeningen zijn de hele dag voelbaar en helpen na het werk om de dag los te laten en goed om te schakelen naar privé of om bijvoorbeeld beter te kunnen slapen.
Bedrijfsdagen en introductie trainingen kunnen worden georganiseerd en aangeboden worden op externe locatie.

Type organisatie:
Business Yoga is geschikt voor ieder type organisatie.

Ondersteuning

Ondersteuning is beschikbaar in de vorm van het leveren van professionals die de lessen verzorgen en in brochures waarin de yoga-oefeningen beschreven staan.

Business Yoga heeft een goede landelijk spreiding waardoor ondersteuning overal mogelijk is. Business Yoga trainers werken op locatie. Afspraken voor groepstrajecten en individuele begeleiding worden meestal van te voren vastgesteld. Wanneer dat niet mogelijk is, in geval van bijvoorbeeld onregelmatige werktijden kunnen afspraken en bijeenkomsten per email of telefoon worden afgesproken met de trainer.

Materialen

Exclusief BYN

Business Yoga Manual 1 – Yoga en meditatietechnieken voor professionals

Tevens beschikbaar voor externe partijen

Fitbreaks Brochure – 30 minuten bewegen

Brochure – Investeren in Bewegen op werkvloer loont

Research Summeries – International Yoga Therapy Assiociation

Evaluatie

Evaluatie formulier – Trainer

Evaluatie formulier – Deelnemer

Evaluatie formulier – Compilatie

Rapportage formulier – Individuele begeleiding

Belangrijke documenten

Printen