Terug naar overzicht

Diabetes voorkómen

Diabetes Voorkómen is een voorlichtings- en bewegingsstimuleringsinterventie. In een cursus van 5 bijeenkomsten worden deelnemers voorgelicht over hoe het eigen risico op diabetes en de eigen mogelijkheden op het verkleinen van het risico door meer te bewegen en gezond te eten. Daarnaast wordt een risicotest afgenomen en het bloedglucosegehalte gemeten. De cursus wordt uitgevoerd door een voorlichter eigen taal en cultuur (vetc-er). Aansluitend op de cursus gaan de deelnemers wekelijks bewegen onder begeleiding van een docent in de wijk. De toeleiding naar de beweeglessen vindt plaats door de vetc-er.

Doelgroepen

De interventie om diabetes te voorkomen is bedoeld voor Turken en Marokkanen van 40 jaar en ouder, met overgewicht en/of diabetes in de familie.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoe voorkom je diabetes? 

  1. Het risicobewustzijn op diabetes mellitus type II bij hoogrisicogroepen verhogen
  2. De eigen effectiviteit van deelnemers in reductie van risico op diabetes vergroten
  3. Vroegtijdig opsporen van diabetes
  4. Actieve leefstijl bevorderen

Oordeel commissie

De interventie Diabetes Voorkomen is Goed onderbouwd. Diabetes Voorkomen is een cursus met als doel het risicobewustzijn op diabetes type II bij hoogrisicogroepen te vergroten alsmede de eigen effectiviteit in reductie van het risico te vergroten door het stimuleren van meer bewegen en gezonde voeding. Sterk is de planmatige aanpak waarbij gebruik is gemaakt van het intervention mapping protocol om de cursus aan te passen. Helder is ook de samenvattende tabel waarin een overzicht gegeven wordt van determinanten, methodiek en technieken.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)