Terug naar overzicht

Fitcoach Leefstijlplan

Doelgroep
Het FitCoach Leefstijlplan is een programma voor in-actieven en te weinig actieven. Secundaire doelgroepen zijn mensen met overgewicht en obesitas.

Doel: actieve leefstijl
In het FitCoach Leefstijlplan worden deelnemers begeleid naar een duurzaam actieve leefstijl op gebied van voeding, beweging en motivatie. Indien noodzakelijk is gewicht verliezen een doelstelling. Uitgangspunt is mensen begeleiden naar een grotere zelfstandigheid in het handhaven van een actieve leefstijl.

Aanpak om je leefstijl te veranderen
In het FitCoach Leefstijlplan van 6 maanden, ontvangt elke deelnemer een persoonlijke beweegmonitor en een leefstijl portaal, alwaar men het eigen beweeggedrag op een dashbord af kan lezen, per dag, per week, enz. Een beweegdeskundige / leefstijladviseur voert een intake uit met een Par-Q, beweeganalyse, doelstellingenanalyse en beweeg/leefstijladvies, en stelt een beweegplan op, afgestemd op de doelstelling van de deelnemer.

Het FitCoach Leefstijlplan bevat een 4 fasen plan op gebied van voeding, beweging en motivatie om je leefstijl te veranderen. Mensen met overgewicht/obesitas volgen hetzelfde plan als mensen die te weinig bewegen, echter zal het beweegvolume bij mensen met overgewicht/obesitas hoger liggen. Bij een hoge mate van zelfmanagement en motivatie doorloopt de deelnemer zelfstandig het basis programma, is de motivatie lager en is er ondersteuning gewenst, dan wordt de beweegmonitor en begeleiding ingezet.

Het programma is opgebouwd in 5 pijlers, gebaseerd op de internationale WHO en ACSM beweegrichtlijn en op de meest recente (NHG en PON) Standaards en (CBO en TNO/Fit!vak) richtlijnen voor het begeleiden van in-actieve mensen en mensen met overgewicht/obesitas.

 1. Kennisontwikkeling over voordelen actieve leefstijl en nadelen van een inactieve leefstijl
 2. Doorlopende prikkeling en inspiratie om de motivatie hoog te houden
 3. Een actief leven plan waarin de Nederlandse Richtlijn Gezond Bewegen en de internationale preventienorm overgewicht/obesitas centraal staat
 4. Zelfmonitoring met behulp van een geavanceerde en praktische beweegmonitor (Pebble)
 5. Begeleiding door een trainer, leefstijladviseur of professional

Probleembeschrijving

Nederlanders zitten te veel en zijn te inactief. Het percentage volwassen Nederlanders dat inactief is schommelt sinds 2009 rond de 5 à 6%.Het percentage volwassen Nederlanders dat aan de NNGB voldoet, steeg tussen 2002 en 2009 van 44% naar 61%. In 2010 is een teruggang te zien. Het percentage volwassen Nederlanders dat aan de fitnorm voldoet, schommelt sinds 2002, met uitzondering van een dip in 2007, rond de 20%. Het percentage Nederlanders dat aan de combinorm voldoet en dus voldoende lichaamsbeweging heeft, steeg tussen 2002 en 2009 van 52% naar 68%. In 2010 is een geringe teruggang te zien. De internationale beweegrichtlijn van ACSM en WHO uit 2009 is niet meegenomen in deze percentages. Volgens het Nationale Beweeg Onderzoek uit 2012 voldoet slechts 17% van de bevolking aan deze beweeg richtlijn. Volgens de Europese Commissie neemt inactiviteit structureel toe en is momenteel 41% van de europese bevolking te weinig of geheel in-actief.

De toename van de inactiviteit heeft vergaande gevolgen voor onze gezondheid en voor de ontwikkeling van overgewicht. Volgens gegevens van het CBS had in 1981 één op de drie volwassen Nederlanders (33,4%) overgewicht. Sindsdien is het aantal Nederlanders met overgewicht sterk gestegen tot bijna de helft van alle volwassenen (48,2%) in 2011. Het percentage mensen met ernstig overgewicht (obesitas) verdubbelde van 5,3% tot 11,4% . In-activiteit wordt gezien als een van de primaire oorzaken van deze problematiek. Oorzaken van de toenemende in-activiteit zijn onder meer het toenemende zittende werk en toenemend gebruik van PC’s, games, internet en social media. De gevolgen als niet wordt ingegrepen zijn o.a. Mensen hebben grotere kans op overgewicht, mensen hebben een grotere kans op andere chronische ziekten zoals hartziekten, diabetes, etc. en beperking van levensduur/ minder kwaliteit van leven, etc.

Doelgroepen

Het FitCoach Leefstijlplan is een programma, primair voor In-actieven en te weinig actieven volwassenen (15-60 jaar). Het is een interventie die ook geschikt is voor mensen met overgewicht, met accent verschillen, met name in de geadviseerde beweeg volume en voedingsadviezen.

Intermediaire doelgroep

Het programma wordt in het land begeleid door opgeleide Leefstijladviseurs (momenteel al door 70 actieve leefstijladviseurs), die begeleiden op gebied van beweging en gedragsverandering en samen werken waar nodig met diëtisten en fysiotherapeuten. Mogelijke begeleiders/leefstijladviseurs zijn:

 • Gewichtsconsulenten
 • Fitness trainers
 • Personal Trainers
 • Diëtisten
 • (Sport)leefstijl coaches/trainers

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Te weinig actieven begeleiden naar een duurzaam actieve leefstijl op gebied van voeding, beweging en motivatie.

Subdoel

Subdoelen van het programma zijn;
Te-weinig actieven:

 • Hebben meer kennis over een actieve leefstijl, voedzame voeding en gemotiveerd blijven
 • Minimaal 50% beweegt na 6 maanden meer volgens de nieuwe beweegrichtlijn van ACSM/WHO (5 dagen per week 30 minuten, 2 dagen per week conditie/spier training)
 • Hebben meer kennis en motivatie om duurzaam te blijven bewegen na afloop van het programma.
 • Blijven na 6 maanden duurzaam meer bewegen dan bij de start van het programma. 

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Opleiding leefstijladviseurs
Begeleiders hebben een opleiding genoten:
Beweegbegeleider/Leefstijladviseur en Motivational Interviewing
Binnen 8 weken i.c.m. e-learning
6 dagen

Werving van deelnemers
In wijken en via zorg en welzijn
3 maanden
Titel interventie interventienummer
8
Intake van potentiele deelnemers
Intake van potentiële deelnemers vaststellen huidige gezondheids/fitheidstoestand
Par-Q, beweeganalyse, doelstellingenanalyse, BMI/buikomvang/ vetpercentage, uithoudingsvermogen.
45 minuten
1 x in eerste afspraak
Opmaak beweeg- en sport programma
Beweegprogramma Schijf van 3
Sportprogramma uithoudingsvermogen/spiertraining
10 minuten
1 x in eerste afspraak
Zelfmonitoring programma hardware en uitleg
FitCoach
10 minuten
1 x in eerste afspraak
Opstart en uitleg leefstijl leer programma
4 fasen challenge bewegen, voeding, motivatie
Werkboek
10 minuten
1 x in eerste afspraak
Uitvoering programma
Zelfmonitoring
6 maanden
Doorlopend inzicht via online dashbord
Beweeg- en sport programma onder begeleiding beweegdeskundige
6 maanden
2 x per week
Inspiratie programma: tips, nieuwsbrief en triggers op basis van beweeggedrag
6 maanden
Elke week
Tussentijdse evaluatie
Beweeggedrag en BMI/buikomvang/vetpercentage
6 maanden
5 x in 6 maanden

Eind evaluatie
Beweeggedrag en BMI/buikomvang/vetpercentage plus vervolg advies.
Na 6 maanden
1 x aan het eind van het programma

Locaties en Uitvoering

Potentiele leefstijladviseurs zijn:

 • Sport- /preventiecentra
 • Personal trainers
 • Gewichtsconsulenten
 • Diëtisten
 • Fysiotherapeuten
 • (Sport)- en leefstijlcoaches

Ondersteuning

 • Het systeem van overdracht en implementatie bestaat uit de volgende onderdelen: een introductie trainingsdag, een trainers opleiding (mits men nog geen niveau 3 heeft), een begeleiders e-learning (beweegdeskundige en motivational interviewing), een implementatieplan, een handleiding/handboek, een begeleiders beheerders omgeving om klanten te begeleiden.
 • Men kan doorlopend gebruik maken van de helpdesk van EFAA.

Materialen

Voor begeleiders

 • Een handboek voor de begeleiders voor implementatie en uitvoering.
 • De uniforme (Fit!vak/VSG) intake.
 • Beweeg consults powerpoints voor de begeleiders.
 • Begeleidingsprotocol overgewicht/obesitas.
 • Een begeleiders klant en organisatie online toolbox met daarin E-learning modules voor de begeleider, Beweegdeskundige overgewicht/obesitas, Motivational interviewing. Leefstijladviseur, een begeleiders portaal/klantvolgsysteem waarin deelnemers gekoppeld worden aan de begeleiders en het desbetreffende stappenplan/werkboek, een registratiemodule voor de testgegevens, belangrijk voor het effect onderzoek en de resultaat terugkoppeling naar de deelnemers (ism Kennispraktijk), een digitaal team logboek voor optimale interne communicatie, Online kwaliteitsjaarplanner.
 • Samenwerking multidisciplinair team (begeleidingsprotocol, overeenkomst, Overdracht formulier).

Voor deelnemers

 • Een leefstijl platform voor deelnemers met: online beweegplan, online oefenplan met webvideo’s (voor als men nog niet de stap naar sport durft te maken), online leefstijlcursussen en doelgroep gerichte cursussen, een beweegmonitor met dashbord.

Materialen voor bekendmaking

 • Bekendmaking en PR materiaal om in de regio te werven (posters, A6 kaarten, banners, social media prints, persberichten).

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)