Terug naar overzicht

Freerunnen

Freerunning leren

Je bent jong en er ligt een hele toekomst voor je. Een toekomst waar ook wel eens een uitdaging op de weg te vinden zal zijn. Deze uitdaging probeer je dan zo goed mogelijk op te lossen. Ditzelfde principe geldt voor het (indoor) freerunning. Binnen in de zaal of buiten overal uitdagingen die je kunt overwinnen. Kortom een aanbod zo van de straat voor in de zaal: (Indoor) Freerunnen.

Met materialen die in de gymzaal aanwezig zijn worden obstakels (uitdagingen) gemaakt. De jongeren kiezen daarna hun eigen manier om over het obstakel heen te gaan. Een grote groep jongeren die zoeken naar spektakel, actie, spanning en een coole manier van bewegen, daarvoor is Indoor Freerunnen een goed aanbod.

In het aanbod Freerunnen staat centraal ‘respect voor elkaars kunnen’. Hier gaat het dus over het onderlinge respect die de jongeren voor elkaar hebben.

Doelgroep voor Freerunnen
Jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar zowel meisjes als jongens.

Het aanbod slaat goed aan bij die groep jongeren die veel op straat te vinden is.

Doel freerunning

Jongeren in de leeftijd van 10-18 een plek bieden, waar er onderling respect is voor elkaar. Waar met gave bewegingen een obstakel wordt genomen. Met (indoor) Freerunnen bereik je jongeren binnen de gemeente, die zich moeilijk (op een ander manier) laten binden. Er wordt door die jongere meer bewogen door het juiste uitdagende aanbod.

De gymclub wil binnen de eigen gemeente samen met de gemeente jongeren een kans geven door middel van het aanbod Indoor Freerunning in te voeren en daarmee deze jongeren van de straat actief bij een sportclub te betrekken. Zo kan en wil de gymclub een maatschappelijke rol vervullen binnen de eigen gemeente.

Aanpak

De zaal wordt omgetoverd tot een ware speelplaats met allerlei obstakels (toestellen) die zeer uitdagend zijn om er overheen, onderdoor en langs heen te gaan. Onder begeleiding van ‘echte’ Freerunners en/of trainers met een (Indoor) Freerunnen scholing, worden de jongeren allerlei tricks en trucks aangeleerd om veilig te Freerunnen.

Probleembeschrijving

Aard, ernst en spreiding
Het probleem waar deze interventie een oplossing voor is, is dat er niet voor alle jongeren een passend en attractief sportaanbod is voor de doelgroep 12 – 18 jaar. Het Youngworks trendteam (www.youngworks.nl) signaleert dat jongeren hun creativiteit willen inzetten en het heft in eigen handen willen nemen. Deze wens naar vrijheid strookt niet met de vaste regels die bijvoorbeeld gelden bij voetbalwedstrijden. 

Jongeren gaan rond hun 12e jaar naar de middelbare school. Dat betekent meer lesuren en huiswerk, en minder tijd voor sport. Daarnaast vullen 15-19 jarigen hun tijd met bijbaantjes, gemiddeld 15 uur per week. Hierdoor hebben ze minder vrije tijd dan de jongere groep (10-14 jaar) (Tiessen-Raaphorst, 2014). Vooral meisjes, kinderen van etnische minderheden en scholieren die een lager niveau middelbaar onderwijs volgen, stoppen vaker met sport (Tiessen-Raaphorst, 2014).

Rapportage Sport 2010 laat de daling van de sportdeelname met de toenemende leeftijd bij kinderen zien. Zo sport 78% van de jongens van 6-11 jaar en 65% van 12-17 jaar. Bij meisjes 73% (6-11 jaar) en 61% (12-17 jaar) (Tiessen-Raaphorst, 2010). Op basis van de KISS gegevens blijkt bij de gymsport een daling van 9,3% (5-10 jaar), 5,5% (10-15 jaar) naar 1,4% (15-20 jaar). Redenen zijn andere bezigheden, andere sporten, blessures, niet leuk genoeg (master thesis maatschappelijke opvoedingsvraagstukken).

Uit de Sportersmonitor 2013 blijkt dat voor 39% van de 12 -23 jarigen een belangrijk motief om te stoppen is dat men het sporten niet of minder leuk vindt (Hendriksen, T. & Hoogwerf, I., Sportersmonitor 2013, Dongen).

Sportgerelateerde aspecten kunnen invloed hebben op de afnemende belangstelling voor sport tijdens de puberteit, zoals het competitieve karakter. Als het recreatieve aanbod achterblijft voor jongeren die niet van competitie houden, is de kans op afhaken groot. (Tiessen-Raaphorst, 2014).

Er zijn ook jongeren die nog helemaal geen passend sportaanbod hebben gevonden. Een aantrekkelijk sport en beweegaanbod is belangrijk om deze doelgroep in beweging te krijgen.

Doelgroepen

Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar, waarbij de focus ligt op de jongeren die gestopt zijn met sporten, dreigen uit te vallen of nog niet op een sportvereniging zitten. 

Ook de jeugd van 8 tot en met 11 jaar kan deelnemen aan freerunning. Ze vormen echter niet de belangrijkste doelgroep.

Intermediaire doelgroep

Binnen deze interventie dient de volgende intermediaire doelgroep bereikt te worden, namelijk:

 • trainers van de gymclub of externe freerunning trainers die ingehuurd kunnen worden door de gymclub. 

Randvoorwaardelijke intermediaire doelgroepen:

 • bestuur van de gymclub
 • (technisch) coördinator of projectleider

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar vinden in freerunning een aantrekkelijk beweegaanbod, waardoor zij (vaker) actief worden en/of blijven.

Subdoel

Einddoelgroep:

 • Jongeren raken door kennismakingslessen bekend met het aanbod van freerunning
 • Jongeren ervaren dat freerunning een actieve en plezierige tijdsbesteding is
 • Jongeren kunnen creativiteit in sport kwijt doordat freerunning niet gebonden is aan regels
 • Jongeren ervaren geen competitie element waardoor ze niet stoppen of uitvallen
 • Jongeren worden lid van de gymclub, omdat freerunning hen aanspreekt
 • Jongeren van de gymclub leveren een actieve bijdrage aan de organisatie van freerunning activiteiten of als assistent trainer van de freerunning lessen.

Naast bovenstaande doelen op de einddoelgroep streeft de interventie freerunning ook het volgende doel na:

 • gymclubs behouden meer jeugdleden en werven meer nieuwe jeugdleden door het aanbieden van freerunning;
 • freeruntrainers zijn door de club begeleid en opgeleid en weten met hun aanpak beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de jongeren.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Voorbereiding (2 à 3 maanden) 

Voorbereiden

 • Stap 1: Informeren en draagvlak/betrokkenheid binnen de club creëren. Planvorming. 
 • Stap 2: Opleiden/bijscholen kader.
 • Stap 3: Informeren van en samenwerking met lokale partners (gemeente, wijkagent, scholen) over het te starten sportaanbod freerunning. Kennismakingslessen en werving.
 • Stap 4: Op scholen kennismakingslessen verzorgen tijdens gymnastieklessen of sportdagen. Flyers verstrekken waarmee partners jongeren kunnen informeren over het sportaanbod. Doelgroep tevens bereiken via social media.

Start lesaanbod (1 maand)
Startbijeenkomst

 • Stap 5: Startbijeenkomst organiseren, waarvoor jongeren van omliggende scholen worden uitgenodigd. Aankondiging van startbijeenkomst en te starten lesaanbod in kranten/social media. Jongeren kunnen deelnemen aan twee gratis kennismakingslessen bij de club. Training (40 weken per jaar)
 • Stap 6: Intensiteit wekelijks 1 uur in de gymzaal: warming-up, functionele training (waarbij afwisselend wordt gewerkt aan kracht, explosiviteit, lenigheid en core-stabiliteit), cooling-down. 

Continu
Demonstraties en open lessen

 • Stap 7 : Verzorgen van demonstraties, open lessen en workshops/clinics bij de club en in de buurt/gemeente (gedurende het en elk nieuw seizoen). Jongerenparticipatie.
 • Stap 8: Jongeren betrekken bij de organisatie van freerunning lessen en activiteiten. Opleiden geïnteresseerde jongeren tot assistent trainer Freerunning. 

Evalueren, aanpassen en continueren (2 weken)

 • Stap 9: Sessie, enquête of gesprek onder de jongeren, gymclub en samenwerkingspartners.

Locaties en Uitvoering

Gymclubs

Ondersteuning

Freerunning maakt onderdeel uit van het strategisch plan van de KNGU. Dit waarborgt een actief beleid richting deze discipline. De KNGU informeert gymclubs via magazine, website en direct-mail. De KNGU biedt jaarlijks een aantal activiteiten op het gebied van freerunning aan. Voor het opstarten van het lesaanbod freerunning is een handleiding en een toolkit ontwikkeld. In de vijf districten die de KNGU kent, kunnen districtsmedewerkers direct ondersteuning bij de gymclubs bieden. Er is een gedegen opleidingsprogramma, waarbij zowel trainers als assistenten voor freerunning opgeleid kunnen worden.

Materialen

De KNGU biedt op gebied van scholing een introductiecursus, een assistentenopleiding (niveau 2) en een opleiding tot trainer/coach Freerunning (niveau 3) aan. Tijdens de opleiding wordt gebruikgemaakt van het boek Jump. Hierin wordt de filosofie achter freerunning uitgelegd, alsmede de kernwaarden, geschiedenis en training beschreven.

Gymclubs die bij de KNGU zijn aangesloten, kunnen t.z.t. op de site Gymsport.nl materiaal downloaden dat gebruikt kan worden om het lesaanbod freerunning binnen de gymclub op te starten.

De KNGU ontwikkelt momenteel een toolkit. De toolkit is een handleiding voor gymclubs die met freerunning willen starten en maakt t.z.t. onderdeel uit van Tools4clubs op de site www.gymsport.nl. De toolkit bestaat uit:

 • een flyer voor clubs hoe ze het lesaanbod kunnen starten
 • posters voor de aankondiging van kennismakingslessen op scholen en start lesaanbod bij de club
 • flyers gericht op de jongeren met informatie over freerunning binnen de gymclubs
 • kaartjes om uit te delen voor de kennismakingslessen op de gymclubs die gebruikt kunnen worden op de scholen 
 • persbericht.
 • handleiding voor indoor Freerunning 
 • kostenoverzicht

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)