Terug naar overzicht

Gebruik je Kop, Helm op; interventie bij skiën en snowboarden gericht op bevorderen helmgebruik.

Het belang van een skihelm dragen

Gebruik je kop, helm op is een interventie gericht op het verhogen van het aantal recreatieve skiërs en snowboarders dat een helm draagt. De Kop van Jut is een onderdeel van deze interventie en is speciaal ontwikkeld voor de campagne. Door een klap op deze Kop van Jut, kunnen de bezoekers zelf zien wat het gevolg van een val op het hoofd kan zijn: van koppijn tot een schedelbasisfractuur. Aanvullend zijn folders Gebruik je kop, helm op gedurende het seizoen beschikbaar op indoor-skibanen en bij evenementen, zoals de nationale sportweek en skiweek. Bij de Kop van Jut helpen vrijwilligers of medewerkers van de skibaan.

Doelgroepen

De doelgroep van de interventie bestaat uit Nederlandse recreatieve skiërs en snowboaeders die geen of niet altijd een skihelm dragen.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Het doel van de interventie is dat meer recreatieve skiërs en snowboarders een skihelm gaan kopen en dragen.

Oordeel commissie

Gebruik je kop, helm op voor skiërs en snowboarders confronteert en informeert alle bezoekers van indoor sneeuw-skibanen en wintersportevenementen met en over (mogelijke) gevolgen van een klap op het hoofd.

De beschrijving van de interventie bevat een overzicht van belangrijke te beïnvloeden determinanten, zoals risicoperceptie.

Het effectonderzoek bestaat uit een voor-en een nameting en toont aan dat de campagne voor Nederlandse skiërs en snowboarders, die geen of niet altijd een helm dragen, effectief is.

Uitvoerbaarheid

De interventie is relatief eenvoudig uit te voeren. Naast verduidelijkende filmpjes is het slaan op de kop van Jut zowel illustratief als een mooie aandachtstrekker.

De procesevaluatie levert goed inzicht op over de uitvoerbaarheid van de interventie en de verbeterpunten daarbij. Een aandachtspunt is dat de doelgroep niet vanzelfsprekend actief betrokken is. Dit vraagt een continue bemanning van de kop van Jut.

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)