Terug naar overzicht

Its My Life

Een actieve leefstijl is belangrijk voor een goede gezondheid. Helaas lukt het niet iedereen om structureel lichamelijk actief te zijn door bijvoorbeeld een gebrek aan tijd of het ontbreken van motivatie. Van de werkende bevolking voldoet 33% op dit moment niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Dat houdt in dat deze groep mensen het niet redt om minstens 5 dagen in de week, een half uur per dag, matig intensief actief te zijn. Ìts my life helpt deelnemende werknemers bij het aannemen van een gezond beweegpatroon. Daarvoor is het niet noodzakelijk om intensief te gaan sporten, het volstaat om voldoende lichamelijke beweging in het dagelijkse leefritme in te passen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, Ìts my life zorgt ervoor dat deze uitdaging voor iedereen een realistisch doel wordt.

Ìts my life bestaat uit een innovatieve beweegmeter, de ‘ìt’, de website (http://www.itsmylife24.com?) en indien gewenst een persoonlijke coach. De ìt wordt gedragen om de nek, in de broekzak of aan de riem en werkt op een drie-dimensionale versnellingsmeter. De ìt registreert het aantal stappen, de afgelegde afstand, de totale tijd per dag dat men in beweging is en het calorieverbruik. Met de bijgeleverde USB-kabel kunnen de gegevens van de ìt worden geüpload naar internet.

De ìt registreert de meeste bewegingsvormen, zoals wandelen, fietsen, de trap nemen of tuinieren. Deelnemers worden uitgedaagd om dagelijks een kleine dosis beweging toe te voegen. Door de stappen klein en overzichtelijk te houden, ervaren zij snel succes. Het programma sluit aan bij de groeiende behoefte om op een laagdrempelige manier zelf te kunnen beslissen waar en wanneer men beweegt. Met de ìt houdt men gemakkelijk de geboekte progressie bij en wordt inzichtelijk dat bewegen niet pas start in de sportschool.

Bewegen doe je 24 uur per dag en zeven dagen in de week.

Veel deelnemers zijn in staat om met gebruik van ìts my life hun leefstijl zelfstandig aan te passen . Dit lukt echter lang niet iedereen. Een persoonlijke coach, professional op het gebied van gezondheid (fitnessinstructeur, fysiotherapeut, gewichtsconsulent, et cetera), kan worden ingeschakeld indien men hier behoefte aan heeft. Deze coach is getraind is in het begeleiden van mensen bij gedragsveradering.

Probleembeschrijving

Nederlanders zitten bijna 9 uur per dag. In 2015 brachten Nederlanders van 4 jaar en ouder dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Mannen zitten dagelijks gemiddeld iets langer dan vrouwen. In het weekend brengen de meeste mensen gemiddeld minder uren zittend door dan doordeweeks. Dit geldt niet voor de ouderen. Het aantal uren dat zij op een weekenddag of een doordeweekse dag zitten is vergelijkbaar.

 • Nederlanders van 15 en ouder zitten 85 procent van hun vrije tijd.
 • Volwassenen zitten gemiddeld 6,6 uur per dag, waarvan ruim 3 uur in hun vrije tijd.
 • Nederlanders tussen de 12 en 64 jaar zitten gemiddeld 7,4 uur op een school- of werkdag volgens rapportage Sport 2014 (SCP, 2014).
 • 18- tot en met 64-jarigen zitten tijdens werkdagen gemiddeld 9,9 uur.

(Volkgezondheidenzorg.info, 2016)

Dat onvoldoende lichaamsbeweging ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is al geruime tijd bekend. Nog vrijwel onbekend is dat lang zitten (sedentair gedrag) eveneens gezondheidsrisico’s kent, onafhankelijk of iemand voldoende sport of beweegt. Met name ons werk is een belangrijke bron van lang zitten, waardoor gesproken kan worden van een nieuw arbeidsrisico (Hendriksen e.a., 2013).

Lichamelijke inactiviteit kost de wereldeconomie jaarlijks meer dan 67,5 miljard US dollars aan extra gezondheidszorg en verloren productiviteit. Dit blijkt uit de eerste wereldwijde studie naar het effect van lichamelijke inactiviteit op de wereldeconomie. Naast het financiële aspect stellen de wetenschappers hier ook de tekortschietende daadkracht van centrale overheden aan de orde. Lichamelijke inactiviteit leidt onder meer tot ziekten als ouderdomsdiabetes, hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker. Dit kost de wereldeconomie jaarlijks meer dan 67,5 miljard US dollars aan extra gezondheidszorg en verloren productiviteit. De berekening van deze kosten is gebaseerd op conservatieve schattingen. Mogelijk liggen de werkelijke kosten hoger. In deze analyse is uitsluitend het effect van lichamelijke inactiviteit op coronaire hartziekten, beroerte, ouderdomsdiabetes, borstkanker en colonkanker geanalyseerd. Landen met hoge inkomens dragen door het gebrek aan lichaamsbeweging een veel groter deel van de economische lasten: te weten 80% van de wereldwijde gezondheidszorgkosten en 60% van de kosten als gevolg van productiviteitsverlies (VUmc, 2016).

Doelgroepen

De einddoelgroep wordt gevormd door werknemers die niet voldoen aan de NNGB (=Nederlandse Norm Gezond Bewegen: tenminste vijf dagen per week een half uur tenminste matig intensief bewegen) en/of werknemers die meer dan 7 uur per dag zittend doorbrengen. Deze werknemers redden het niet om zonder interventie structureel actief te worden en het zitten te onderbreken. Zij bevinden zich op het werk in eerste instantie niet in een omgeving die hen stimuleert om te gaan bewegen. Zij hebben in de meeste gevallen een zittend beroep.

Intermediaire doelgroep

Beweegcoaches: De beweegcoaches worden door Its My Life opgeleid en spelen daarna zelf een actieve rol in begeleiding, maar ook werving, van (potentiële) deelnemers binnen het bedrijf. De Beweegcoaches zijn zelfstandige professionals die worden ingehuurd door opdrachtgevers en door Its My Life zijn opgeleid tot coach (gewichtsconsulenten, diëtisten, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, fitnesscoaches en fysiotherapeuten) of die bij de opdrachtgever in dienst zijn. Zij zijn werkzaam voor opdrachtgevers en werknemers van opdrachtgevers en worden, mits daarvoor geschikt, opgeleid door Its My Life tot beweegcoach.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het hoofddoel van de interventie is het stimuleren van beweeggedrag van werknemers en reduceren van sedentair gedrag. Voor iedere werknemer wordt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) als doel gesteld en het advies niet meer dan 4 uur per dag zonder onderbreking zittend door te brengen. De tijd die nodig is voor het behalen van deze doelstelling is afhankelijk van het aanvangsniveau van de werknemer, iedereen wordt geacht binnen een jaar aan de norm te voldoen.

Subdoel

Concreet worden de volgende subdoelen op het niveau van de einddoelgroep geformuleerd:

 • De deelnemende werknemers voldoen binnen een jaar aan de NNGB.
 • De deelnemende werknemers zitten niet meer dan 4 uur per dag zonder onderbreking.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

De beweegmeter is na aanschaf eigendom van de deelnemer. Deelnemers krijgen een jaar toegang tot de web-portal op www.itsmylife24.com en de app itsmylife24. Na een jaar vervalt het recht op het gebruikersaccount. Het is daarna mogelijk om het abonnement te verlengen. Ook zonder abonnement kan de beweegmeter gebruikt worden, maar zonder app en web.

De duur en frequentie van de daadwerkelijke beweegactiviteiten van deelnemers zijn verschillend per individu en variëren van drie tot 12 maanden. Doel is dat deelnemers uiteindelijk een bewegingspatroon ontwikkelen dat voldoet aan de NNGB en is verankerd in hun dagelijkse leven en daarnaast niet meer dan 4 uur zonder onderbreking zittend doorbrengen.

De interventie kan worden ingedeeld in een vorm met coaching en een vorm zonder coaching.

De interventie met coaching duurt drie maanden, waarbinnen vijf coachgesprekken of groepstrainingen plaatsvinden.

Globaal kent de interventie de volgende stappen:

 • Intake bedrijf – 1 uur
 • VIP (verspreiding- & implementatieplan) – 2 uur
 • Aanstellen Company operator – 2 uur
 • (Opleiden) beweegcoach – 2 dagen van 7 uur
 • Beweegmeter – 3 tot 12 maanden
 • Coachingstraject (optioneel) – 5 uur in periode van 3 maanden

Locaties en Uitvoering

Locatie:

Bedrijven en organisaties waar het grootste gedeelte van de werkzaamheden zittend wordt uitgevoerd.

Type organisatie:

Partijen die betrokken zijn in de uitvoering betreffen werkgevers en beweegcoaches. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigen personeel tegen betaling op te laten leiden tot beweegcoach. De beweegcoaches spelen daarna een actieve rol in begeleiding van deelnemers die coaching aanvragen. Beweegcoaches zullen ook werving van potentiële deelnemers binnen het bedrijf op zich nemen. Beweegcoaches in dienst van Its My Life kunnen echter ook geraadpleegd worden om deze taken uit te voeren.

Ondersteuning

Voor het opleiden van de beweegcoaches en zelfstandige professionals die gaan werken met de interventie, is een tweedaagse cursus ontwikkeld. In de cursushandleiding van Its My Life worden doelgroep, doelen, werking van en met beweegmeter en portal alsmede de methodiek tot gedragsverandering beschreven. Deze handleiding dient tijdens de cursus als leidraad voor de cursisten. Na de cursus dient de handleiding als naslagwerk.

Materialen

 • Beweegmeter
 • App en web
 • Dashboard
 • Folders
 • Roll up banners
 • Digitale banners
 • Posters

Belangrijke documenten

Printen