Terug naar overzicht

Kangoeroe Klup

De Kangoeroe Klup is een sport- en spelaanbod voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar waarin gewerkt wordt vanuit vaste kangoeroevriendjes: Scoro, Jumper, Funny en Spurt. Hierbij zijn de activiteiten niet gericht op het aanleren van korfbaltechnieken en het spelen van wedstrijden. De activiteiten liggen in het bezig zijn en bewegen met spelletjes en spelvormen speciaal voor jonge jeugd met behulp van specifiek materiaal zoals pittenzakjes, skippybalen, hoepels, verschillende soorten ballen, grote dobbelstenen etc.
Met de interventie Kangoeroe Klup willen we zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 3-6 jaar kennis laten maken met sport en de Kangoeroe Klup binnen het korfbal waardoor structureel bewegen en vervolgens korfballen gestimuleerd wordt.

Aanpak van de interventie:
De KangoeroeKlup start met 2 a 3 KangoeroeKlup lessen per groep op de locatie van de school/BSO/Kinderopvang. Deze lessen worden gegeven door trainers en begeleiders die worden of zijn geschoold in het aanbieden van leuke leerzame en verantwoorde spelvormen (grondvormen van bewegen), met gebruikmaking van uitdagend materiaal (diverse ballen, pittenzakjes, skippyballen, dobbelstenen etc.). Voor de (bij)scholing zijn speciaal de Clinic ff-bewegen en Korfbal Trainer 2 beschikbaar.

Een grote sportdag voor kleuters, de Gigakangoeroedag, bij de vereniging is een vervolg op de lessen op school. Aansluitend zullen voor de doelgroep 10 KangoeroeKlup trainingen met het eerder genoemde spelaanbod bij de vereniging plaatsvinden waarbij een algemene kennismaking met en voor de ouders plaatsvindt. Naast de KangoeroeKlup trainingen nemen de kinderen deel aan sociale nevenactiviteiten van de vereniging.
De aanpak zal gepaard gaan met de nodige marketing & communicatie activiteiten ter enthousiasmering en werving van de doelgroep en hun ouders. Zoals bijvoorbeeld; posters, flyers, stempelkaarten, advertenties in de plaatselijke media.
Kijk voor meer informatie over de Kangoeroe Klup op: http://www.knkv.nl/korfbal/kangoeroe-klup/

Probleembeschrijving

Waarom de Kangoeroe Klup?
De huidige generatie kinderen bewegen te weinig. 40% van de kinderen halen de norm voor bewegen van een uur niet. 12% van de leerlingen van groep 1 tot en met 3 kijken meer dan 2 uur TV en 15% van de leerlingen van groep 4 tot en met 8. Nederlandse kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn significant minder fit dan hun leeftijdsgenootjes van dertig jaar geleden.
Gevolg van te weinig bewegen is dat veel kinderen zich steeds minder goed motorisch ontwikkelen, ze scoren slechter op kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie. ( zo blijkt uit het promotieonderzoek van Dorine Collard(2010) VU medisch centrum 2010, iPlay-study: development and evaluation of a school-based physical activity-related injury prevention programme) met als extra gevolg dat we in de puberteit meer sportblessures en meer sportuitval zien dan nodig is.
De oorzaken liggen vooral in minder (goede) schoolgym, minder buiten spelen en te sportspecifiek trainen op jonge leeftijd.
Het KNKV heeft in 2005 intern onderzoek gedaan bij korfbalverenigingen naar de behoefte en mogelijkheden van een sportaanbod voor de allerjongste jeugd (naast kleutergym was er weinig sportaanbod voor deze doelgroep). Dit maakte onderdeel uit van het strategische marketingplan Korfbal wat destijds in samenwerking met VODW-marketing in opdracht van NOC*NSF is opgesteld. De belangrijkste uitkomst was dat zowel vanuit de korfbalvereniging, als ouders van de jeugdleden grote behoefte was aan een spel- en sportaanbod voor kinderen van 3 t/m 6 jaar.

Korfbal is een familiesport. Veel gezinnen brengen veel tijd door op de sportaccommodatie van de korfbalvereniging. Het korfbalaanbod wat beschikbaar was begon bij de leeftijd vanaf 6 jaar. De KangoeroeKlup is een geschikte aanvulling in het sport en beweegaanbod voor het hele gezin, maar ook geschikt voor kinderen uit gezinnen waarbij het niet vanzelfsprekend is om te sporten. Ook kinderen met bewegingsarmoede en overgewicht kunnen op een eenvoudige wijze deel nemen aan dit sportaanbod vanwege het laagdrempelige en spelende karakter.

Het aanbod volgens de KangoeroeKlup vraagt kader dat hiervoor specifiek is geschoold of kennis en ervaring heeft met het aanbieden van leuke leerzame en verantwoorde spelvormen (grondvormen van bewegen) en het omgaan met deze doelgroep.

Daarnaast staan korfbalverenigingen bekend om het grote belang dat zij toekennen aan omgangsvormen (normen en waarden). De Kangoeroe staat dan ook symbool voor een omgeving waar de allerjongste leden in een sociaal veilige omgeving kunnen bewegen. 

Doelgroepen

Einddoelgroep: kinderen van 3 t/m 6 jaar.

Intermediaire doelgroep

 • Voor een succesvolle uitvoering van deze interventie is geschoold kader (Korfbaltrainer 2 en cursus FF-bewegen KNKV) van de vereniging (bekend met de doelgroep), die bij de uitvoering betrokken zijn, van essentieel belang.

De ouders van deze jonge kinderen spelen een rol bij het tot het succes maken van de Kangoeroe Klup. Allereerst worden de ouders via de informatieavond geïnformeerd over het programma en van ouders wordt verwacht dat ze kinderen brengen en halen. Ook kunnen ouders gevraagd worden bij de activiteiten van hun kind ondersteuning te geven als extra begeleider De Kangoeroe Klup kan ook in combinatie met KombiFit, het beweegprogramma voor bijvoorbeeld ouders die graag op hun eigen niveau willen bewegen aangeboden worden.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Kinderen in de leeftijd 3 tm 6 jaar gaan meer en structureel bewegen en sporten.

Subdoel

Subdoelen einddoelgroep:

 • Kinderen leren de grondvormen van bewegen als basis, om in de toekomst makkelijker een (bal)sport te leren en om (meer) plezier te hebben aan sporten
 • Kinderen leren op een eenvoudige en plezierige wijze te sporten en bewegen.
 • Kinderen sporten in een veilige sociale omgeving met veel aandacht voor omgangsvormen (normen en waarden).
 • Kinderen worden lid van een korfbalvereniging of andere balsportvereniging, waardoor zij structureel blijven sporten en bewegen.

Subdoel intermediaire doelgroep:

 • Trainers en begeleider vanuit de korfbalvereniging worden opgeleid, zodat zij in staat te werken met deze doelgroep en leuke leerzame en verantwoorde spelvormen (grondvormen van bewegen) kunnen aanbieden.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Voorbereidingsfase

 1. Oriëntatie, draagvlak en voorbereiding:
  Besluiten en bepalen kans rijkheid en haalbaarheid Kangoeroe Klup
  Duur: 1-2 weken
 2. Vormen van een werkgroep (bestuurslid, projectleider, hoofdtrainer), maken van plan van aanpak en draaiboek
  Duur: 2 weken
 3. Trainen van kader:
  Technische bijscholing
  Cursus Ff-Bewegen en/of Korfbaltrainer 2 opleiding
  Duur: 4 weken
 4. Contacten leggen met scholen, BSO en kinderopvang en afspraken maken
  Duur: 1 week

Uitvoeringsfase:

 1. Werving:
  Enthousiasmeren van zoveel mogelijk leerlingen op de scholen, BSO en kinderopvang
  Informatie uur met PR materiaal Kangoeroe Klup
  Kennismakingslessen op de locatie van de betreffende instelling
  Voorbeeldlessen t.b.v. de eerste kennismaking
  Duur: 3-4 weken
 2. Introductie bij de vereniging:
  Introductie bij de vereniging-> deelname 3-4 korfbaltrainingen
  Evenement -> instuif of Giga Kangoeroe Dag
  Duur: 4 weken
 3. Verleiden tot lidmaatschap
  Informatie-kennismakingsavond ouders bij de vereniging
  Deelname trainingen bij de vereniging
  Deelname sociale evenementen bij de vereniging
  Duur: 4 weken 

Continu:
Een korfbalseizoen is jaarlijks als volgt in te delen; najaar veld, winter zaal en voorjaar veld. Het 1e blok (outdoor) in het najaar start medio augustus en loopt ongeveer 12 weken. Het beweegprogramma in blok 2 vindt indoor plaats en heeft een looptijd van ongeveer 16 weken. Het 3e blok in het voorjaar loopt weer ongeveer 12 weken en vindt outdoor plaats. De trainingen worden vaak gegeven op de woensdagmiddag en/of op de zaterdagochtend. De duur van de wekelijkse trainingen varieert tussen de 45 tot 60 minuten.

Afronding:

 1. Terugkoppeling:
  Terugkoppeling aan school, BSO, kinderopvang (d.m.v. verslagen, filmpje, dankzegging etc)
 2. Evaluatie:
  Evaluatie en aanpassing draaiboek
  Duur: 2 weken

Locaties en Uitvoering

Uitvoerders:

 • Lokale professionals, zoals Combinatiefunctionaris, Buurtsportcoach of andere consulenten van de gemeente of sportraden die een rol spelen bij de werving of kennisoverdracht, moeten een directe ingang hebben bij de ouders van de kinderen;
 • Kader (trainers/begeleiders) voor de uitvoering van Kangoeroe Klup moet affiniteit dan wel een achtergrond in het werken met de doelgroep van 3 tm 6 jarigen hebben
 • Ouders van de kinderen moeten betrokken zijn en van hen wordt verwacht dat zij hun kinderen kunnen (laten) halen en brengen naar de vereniging. Daarnaast kunnen ze worden ingeschakeld als extra begeleiding.

Locatie:

De lokale korfbalvereniging voert het programma uit op school, bso, kinderopvang en eigen accommodatie.

 • Werving van de deelnemers: op scholen, BSO en kinderopvangorganisaties door lokale professionals in de buurt;
 • Kennismaking (2-3 lessen) : Op locatie (school, BSO, dagopvang, buurtcentrum) uitgevoerd door trainers van de vereniging in samenwerking met korfbalconsulent KNKV;
 • Introductielessen (12-16 weken): bij de vereniging door trainer vereniging;
 • Binding: structureel spelen en sporten middels lidmaatschap wordt gegeven door de trainer bij de club;
 • Er wordt een informatiebijeenkomst voor de ouders door de vereniging georganiseerd;
 • De trainers worden via de cursus Ff-bewegen van het KNKV geschoold in het omgaan met deze doelgroep en in het uitvoeren van de bijbehorende activiteiten.

Ondersteuning

De volgende activiteiten verricht het KNKV in dit verband:

 • Korfbalconsulenten verzorgen samen met trainers van clubs kennismakingslessen Kangoeroe Klup. 
 • Korfbalconsulenten verzorgen bijscholingen (cursus Ff-bewegen) voor trainers van deelnemende korfbalverenigingen om ze verder te ontwikkelen met het Kangoeroe Klup programma met de aansluiting naar verenigingsactiviteiten.
 • Korfbalconsulenten ondersteunen de werkgroep Kangoeroe Klup binnen de vereniging bij het maken van een plan van aanpak en draaiboek. Zij delen hierbij kennis van reeds eerdere succesvolle activiteiten.
 • Het KNKV deelt zijn ervaringen met andere sportbonden, gemeenten, sportraden op workshops e.d.
 • Lokale professionals in de buurt kunnen een bijdrage leveren aan zowel de werving van de kinderen, als het inbrengen van kennis over deze doelgroep: scholen, kinderopvang, BSO-organisaties, wijk- en buurtcentra.
 • Er is een handleiding beschikbaar via de website van het knkv: http://www.knkv.nl/bestuurders/kennisbank/kangoeroe-klup/
 • De Servicedesk van het KNKV is bereikbaar voor vragen en verdere informatie.
 • De korfbalconsulenten zijn bezig om korfbalverenigingen te ondersteunen met het goed opzetten en onderhouden van hun lokale netwerk.

Materialen

Het volgende is beschikbaar:

 • plan van aanpak
 • draaiboek Kangoeroe Klup
 • draaiboek Giga Kangoeroe Klup Dag
 • cursus map voor trainers kangoeroeklup
 • oefenstof voor trainers kangoerklup
 • wervings- en promotie materiaal
 • spelmateriaal
 • website; het KNKV heeft verder een webpagina Kangoeroe Klup, waar alle informatie terug te vinden is. http://www.knkv.nl/bestuurders/knkv-producten/kangoeroe-klup/

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)