Terug naar overzicht

Lekker Fit! Basisonderwijs

Het Lekker Fit! Basisonderwijs (BO) programma is een preventieve interventie van gemiddeld drie jaar waarbij scholen begeleid worden naar een schoolstructuur waar gezonde voeding en beweging voor kinderen in verweven is. De interventie richt zich op het stimuleren van een gezonder voedingspatroon en kwalitatief beter en meer bewegen van kinderen op school. Lekker Fit! BO werkt met tien verschillende pijlers die elkaar aanvullen maar ook elk een eigen doel dienen:

  1. Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd
  2. Gymleraar Nieuwe Stijl
  3. Lekker Fit! Lespakket programma
  4. Schoolsport Lekker Fit!
  5. Sportverenigingen terug in de wijken: Schoolsportvereniging (SSV)
  6. Monitoring
  7. Onderzoek
  8. Schooldiëtist
  9. Voeding en gezonde keuzes
  10. Oudervoorlichting

Optioneel kunnen verschillende producten worden ingezet om de implementatie te ondersteunen (bijvoorbeeld workshops of kick-offs; hier zijn ondersteunende materialen voor beschikbaar).

Doelgroepen

De einddoelgroep bestaat uit kinderen in groep 3 t/m 8 van de basisschool. De schooldirectie, groepsleerkrachten, ouders en schoolsportverenigingen zijn intermediaire doelgroepen.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Lekker Fit! BO programma is onderdeel van het preventie-actieprogramma Rotterdam Lekker Fit! De programmadoelstelling van Rotterdam Lekker Fit! is het bevorderen van een gezond gewicht onder de Rotterdamse jeugd door een actieve leefstijl en een gezond voedingspatroon te stimuleren. De doelstelling van de Lekker Fit! BO is dat kinderen een gezond voedingspatroon krijgen en kwalitatief beter en meer bewegen op school.

Oordeel commissie

Lekker Fit! Basisonderwijs heeft een brede aanpak en richt zich naast het bevorderen van gezonde voeding op voldoende beweging. Positief is de goede onderbouwing, het bereiken van een moeilijke doelgroep en de aanpassingen die gedaan zijn aan de interventie om deze goed aan te laten sluiten op de huidige maatschappelijke context.

In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek zijn alleen bij kinderen uit groep 3 tot en met 5 positieve resultaten gevonden op prevalentie overgewicht, fitheid en middelomtrek. Daarom is de erkenning alleen voor deze doelgroep afgegeven.

Uitvoerbaarheid

De vakleerkracht heeft een belangrijke rol. Dit is aan de ene kant sterk, maar ook kwetsbaar. Sterk is dat de interventie zich richt op de zwakkere scholen. Tegelijkertijd is dit een kwetsbaar punt met betrekking tot de beschikbaarheid van een vakleerkracht.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)