Terug naar overzicht

Lekker Fit! Kinderdagverblijf

Lekker Fit! Kinderdagverblijf programma is ontwikkeld met twee doelen. Ten eeste, een toename in de hoeveelheid gezonde voeding en een afname in de hoeveelheid ongezonde voeding die kinderen tot 4 jaar consumeren op het kinderdagverblijf. Ten tweede, een toename in de duur van (gestructureerde) beweging van kinderen tot 4 jaar op het kinderdagverblijf. Dit willen we realiseren door de pedagogisch medewerkers dagelijks meer gezonde voeding, minder ongezonde voeding en meer gestructureerde beweegactiviteiten aan te laten bieden aan de kinderen.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Subdoel

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Locaties en Uitvoering

Oordeel commissie

Het feit dat professionals op kinderdagverblijven deskundigheid missen op het gebied van voeding en bewegen is helder beschreven. Deze interventie sluit goed aan bij dit probleem. Het belang van deze interventie is hiermee duidelijk.

Uitvoerbaarheid

Door de ‘op maat’ aanpak is de kans van slagen groot. Een aandachtspunt is dat in de interventie bijna geen rol is weggelegd voor de ouders, terwijl de invloed van ouders bepalend is voor het gedrag van het kind.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)