Terug naar overzicht

MijnZwemcoach.nl

Mijnzwemcoach is een online coach die zwemmers ondersteunt bij het banenzwemmen. Dit kan met trainingsschema’s, techniekvideo’s, techniekclinics of deelname aan een borstcrawlcursus.

De trainingsschema’s zijn er voor 4 niveaus; startend, recreatief, sportief en prestatief. Met de techniekclinics die ongeveer 6 keer per jaar plaats vinden krijgen deelnemers actief feedback van een gediplomeerde trainer om zijn of haar zwemtechniek te verbeteren. Elke clinic bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte. Elke clinic heeft een eigen thema/onderwerp.

Met de 12-weekse borstcrawlcursus krijgen zwemmers wekelijks begeleiding specifiek gericht op het verbeteren van de borstcrawltechniek. Deze cursus is geschikt voor 2 niveaus; basis en gevorderde zwemmers. Speciaal voor de borstcrawlcursus zijn er bijbehorende trainingsschema’s ontwikkeld zodat de deelnemers aan de cursus ook nog individueel kunnen trainen.

Probleembeschrijving

Het is algemeen geaccepteerd dat sporten bijdraagt aan het functioneel vermogen van een persoon, de psychologische gezondheid en daarnaast aan de algemene kwaliteit van leven (Allender e.a., 2006). Toch blijft het (voldoende) sporten voor veel mensen een probleem. Mensen stoppen met sporten of doen niet structureel aan sporten.

Niet voldoende bewegen in combinatie met een ongezond leefpatroon kan zoals velen weten leiden tot verschillende ziekten, maar ook tot overgewicht. De afgelopen decennia is er een duidelijke toename van overgewicht te zien, 50,3% van de Nederlandse bevolking boven de 20 jaar heeft te maken met overgewicht, (CBS i.s.m. RIVM, 2015).

Sportgedrag

In de leeftijdsgroep 20 tot 35 jaar sport 64,9% van de mensen wekelijks, maar in de leeftijdscategorie 35 tot 55 jaar, zakt dit percentage naar 54,2% (CBS i.s.m. RIVM, 2015). Van de kinderen tot 20 jaar sport 70,4%, dus door de jaren heen daalt het aantal wekelijke sporters structureel.

Gevolgen

Weinig bewegen leidt zoals iedereen wel weet tot een slechtere gezondheid (Breedveld e.a., 2008). Doordat mensen in de leeftijd 25-45 jaar stoppen met sporten kunnen zij kans krijgen op overgewicht en zijn zij minder actief en fit. Mensen die (blijven) sporten en geen overgewicht hebben blijken bijvoorbeeld minder vaak op werk te verzuimen (Breedveld e.a., 2008).

Daarnaast zijn de medische kosten van onvoldoende bewegen ook van belang, niet alleen voor het individu maar ook voor de maatschappij. Mensen die onvoldoende bewegen hebben namelijk hogere medische kosten dan mensen die voldoende bewegen (Breedveld e.a., 2008). De gezondheidskosten als gevolg van onvoldoende bewegen zijn in Nederland bijna 800 miljoen euro per jaar (Tiessen-Raaphorst e.a., 2010).

Doelgroepen

De doelgroep bestaat uit (potentiële) baantjeszwemmers in de leeftijd tussen 25 en 65 jaar, die nog niet of niet meer structureel sporten/bewegen en die gemotiveerd zijn om te zwemmen en zichzelf te verbeteren in conditie en/of zwemtechniek.

Mijnzwemcoach.nl is toegankelijk en bruikbaar voor alle volwassenen vanaf 18 jaar; de kerndoelgroep is echter de leeftijdsgroep tussen 25 en 65 jaar.

Mijnzwemcoach.nl is er voor ieder niveau, van inactieve volwassenen tot zeer actieve volwassenen.

Intermediaire doelgroep

Er is bij deze interventie geen intermediaire doelgroep noodzakelijk om de interventie aan de einddoelgroep aan te bieden. Met het grootste deel van de interventie kan de einddoelgroep zelf aan de slag. Echter spelen zwemtrainers en zwemverenigingen binnen de interventie bij o.a. de borstcrawlcursus en de techniekclinic wel een belangrijke rol voor een succesvolle implementatie. De rol van deze intermediaire doelgroep is om deelnemers op een goede en verantwoorde manier te laten sporten, maar ook om ze te enthousiasmeren en te werven voor het programma van Mijnzwemcoach.nl.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Doel van MijnZwemcoach.nl is dat de doelgroep van 25-65 jaar structureel (gaan) zwemmen/niet stoppen met zwemmen. Dit willen wij bereiken door producten aan te bieden zoals techniekclinics, 12-weekse cursussen of een lidmaatschap van MijnZwemcoach. Onder structureel sporten verstaan wij minimaal 4x per maand (wekelijks) sporten.

Subdoel

Bij het hoofddoel zijn de volgende subdoelen van toepassing:

1. Deelnemers trainen met MijnZwemcoach.nl om een persoonlijk doel te bereiken (techniek en/of conditie verbeteren). Trainen met een doel vergroot het plezier in zwemmen en leidt tot meer structureel bewegen.

2. Deelnemers van MijnZwemcoach.nl trainen op eigen niveau en met een eigen doel, doordat een laagdrempelig zwemaanbod op meerdere niveaus wordt aangeboden. Zij worden hierdoor gestimuleerd om te gaan en blijven sporten.

3. Banenzwemmers (zowel leden als niet-leden van Mijnzwemcoach.nl) leren beter technisch te zwemmen door deelname aan de techniekclinic en/of borstcrawlcursus.

4. Deelnemers van MijnZwemcoach.nl kunnen zelf bepalen wanneer ze gaan sporten. Dit zorgt er voor dat de sportdeelname onder deze doelgroep groter wordt.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

1. Trainen met Mijn Zwemcoach

Zij trainen zelfstandig met behulp van een trainingsschema op niveau, in een zwembad naar keuze. MijnZwemcoach.nl is opgebouwd in vier niveaus; de startende zwemmer, de recreatieve zwemmer, sportieve zwemmer en de prestatieve zwemmer. Per niveau zijn er 4 reeksen van elk 24 trainingen beschikbaar. Er wordt vanuit gegaan dat elk lid van MijnZwemcoach.nl twee keer in de week zwemt met MijnZwemcoach.nl en zo (bijna) een jaar vooruit kan. Iedere zwemtraining duurt ongeveer 45-60 minuten.

2. Techniekclinic

Ongeveer 6 keer per jaar organiseert MijnZwemcoach.nl techniekclinics. De deelnemers krijgen eerst een uur theorie en vervolgens anderhalf uur praktijk in het zwembad. De voorbereidingstijd voor de organisatie van een techniekclinic bedraagt 3 uur.

3. Borstcrawlcursus

Dit is een cursus waarbij men binnen 12 weken een technisch goede borstcrawl aanleert. De cursisten trainen 12 weken lang één uur per week en worden geadviseerd ook individueel minimaal één uur per week te trainen.

De voorbereidingstijd voor de organisatie van één borstcrawlcursus bedraagt 4 uur. In september 2016 worden er in 20 zwembaden in Nederland een KNZB borstcrawlcursus aangeboden.

Locaties en Uitvoering

De uitvoering van MijnZwemcoach.nl vindt plaats in een zwembad en wordt door de zwemmer zelf uitgevoerd.

Voor de organisatie van techniekclinic’s en borstcrawlcursussen wordt er samengewerkt met zwemverenigingen en zwembaden. Voor deze organisaties is er een handleiding beschikbaar.

Ondersteuning

De KNZB benaderd zwembaden en zwemverenigingen om in samenwerking techniekclinics en borstcrawlcursussen te organiseren.

Bij het implementeren van MijnZwemcoach.nl lokaal worden de volgende stappen doorlopen:

 1. De zwemvereniging of het zwembad promoot MijnZwemcoach.nl bij leden/ banenzwemmers.
 2. Introductieperiode; deelnemers starten met Mijnzwemcoach.nl. Zij trainen zelfstandig met behulp van een trainingsschema op hun niveau gedurende 12 weken.
 3. Na de eerste serie van 24 trainingen kan steeds gestart worden met een vervolgaanbod van weer 24 trainingen, op hetzelfde of een ander niveau.

Bij het implementeren van een techniekclinic of een borstcrawlcursus worden de volgende stappen doorlopen:

 1. De KNZB benaderd zwembaden of zwemverenigingen om in samenwerking het evenement te organiseren.
 2. Er wordt een datum voor het evenement/de cursus geprikt.
 3. Er wordt promotiemateriaal gestuurd naar het zwembad. Ook wordt er online en via social media promotie gemaakt voor de activiteiten.
 4. Er wordt een trainer(s) gezocht voor de clinic/cursus.
 5. De inschrijvingen worden verwerkt door de KNZB.
 6. De clinic/cursus vindt plaats.
 7. Er vindt een (korte) evaluatie plaats onder de deelnemers via een online enquête.
 8. Materialen

  Voor de werving van de deelnemers zijn flyers en posters beschikbaar, tevens zijn er banners en doeken ontwikkeld om neer te zetten in bijv. het zwembad of bij evenementen. Men kan dit promotiemateriaal aanvragen via de KNZB.

  De leden van MijnZwemcoach hebben de beschikking over trainingsschema’s als zij inloggen op de website. Daarnaast hebben leden de mogelijkheid om clinics en/of cursussen te bestellen in de webshop van de KNZB.

  Belangrijke documenten

Printen