Terug naar overzicht

Natuursprong

Natuursprong is een speel- en beweegprogramma en richt zich in eerste op de opvang, buitenschoolse activiteiten en scholen. Het programma richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar uit alle gemeenten. Doelgroepen zijn de opvang (BSO), jeugdwerk en basisschool.

Kinderen gaan in groepsverband naar buiten om in wijkgroen, stadsparken en natuurterreinen zoals de gebieden van Staatsbosbeheer, een speel- en beweegprogramma te volgen. Natuursprong activiteiten worden begeleid door professionele spelbegeleiders. Voor het spelaanbod is door huis voor Beweging en Staatsbosbeheer een speciale spel activiteitenmap ontwikkeld genaamd “Spelen tot je groen ziet”.

Probleembeschrijving

Specifiek: Het project biedt kinderen in groepsverband een speel- en beweegprogramma aan in de terreinen van Staatsbosbeheer zodat kinderen zich vertrouwd voelen met natuur, deze beleven met al hun zintuigen en een basis wordt gelegd voor plezier in buiten spelen en een actieve leefstijl.

Dit ter bevordering van hun gezondheid en ontwikkeling. Door kennismaking met Natuursprong wordt een basis gelegd voor zelfstandig spel en beweging door kinderen in een natuurlijke omgeving. Meetbaar: Voor de locatie Breda is de doelstelling bijv.: In 2009 (in het
voorjaar en najaar) hebben minstens 250 kinderen uit Breda twee keer een speel- en beweegprogramma in het speelbos meegemaakt.
Op alle locaties wordt het aantal deelnemers, hun tevredenheid, zelfstandige terugkeer naar het natuurgebied en natuurlijk spel en verbeterpunten voor de organisatie continu gemonitord.
Acceptabel: Er is met een groot aantal betrokken partijen overleg gevoerd voor een breed draagvlak.

Realistisch: In 2007 is een marktverkenning door T. Tromp de Haas uitgevoerd naar de haalbaarheid van dit project. Het positieve resultaat is de basis voor de start van de pilot in 2008.

Er is in 2008 met een relatief kleine pilot gestart en het project zal daarna
stapsgewijs worden opgeschaald, afhankelijk van de realisatie van (tussen) doelen. Tijdsgebonden: Voor acties in het projectplan zijn datums gesteld.

Doelgroepen

Kinderen uit (middel)grote steden in de basisschool leeftijd van 4 – 12. Met
name met een lage SES.

Intermediaire doelgroep

De interventie is ook geschikt voor alle (kinderen van) migranten. Deelname aan Natuursprong wordt mede geïnitieerd door Jeugdwerk, waarbij het percentage deelnemende (kinderen van) migranten soms 80% is.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Specifiek: Het project biedt kinderen in groepsverband een speel- en beweegprogramma aan in de terreinen van Staatsbosbeheer zodat kinderen zich vertrouwd voelen met natuur, deze beleven met al hun zintuigen en een basis wordt gelegd voor plezier in buiten spelen en een actieve leefstijl.

Dit ter bevordering van hun gezondheid en ontwikkeling. Door kennismaking met Natuursprong wordt een basis gelegd voor zelfstandig spel en beweging door kinderen in een natuurlijke omgeving.
Meetbaar: Voor de locatie Breda is de doelstelling bijv.: In 2009 (in het
voorjaar en najaar) hebben minstens 250 kinderen uit Breda twee keer een speel- en beweegprogramma in het speelbos meegemaakt.
Op alle locaties wordt het aantal deelnemers, hun tevredenheid, zelfstandige terugkeer naar het natuurgebied en natuurlijk spel en verbeterpunten voor de organisatie continu gemonitord.

Acceptabel: Er is met een groot aantal betrokken partijen overleg gevoerd voor een breed draagvlak.

Realistisch: In 2007 is een marktverkenning door T. Tromp de Haas uitgevoerd naar de haalbaarheid van dit project. Het positieve resultaat is de basis voor de start van de pilot in 2008. Er is in 2008 met een relatief kleine pilot gestart en het project zal daarna stapsgewijs worden opgeschaald, afhankelijk van de realisatie van (tussen) doelen.
Tijdsgebonden: Voor acties in het projectplan zijn datums gesteld. Zie ook
bijlage 1 aan het einde van dit document. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen korte termijndoelen van de pilots en de lange termijn doelen. In de subsidieaanvraag van Natuursprong staan de korte termijn doelen: “ Medio 2009 neemt de stuurgroep een go/no go beslissing. Bij go zijn in 2012

Subdoel

n.v.t.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Het NISB heeft het speel- en beweegprogramma ontwikkeld. Het NISB
heeft deskundigheid op het terrein van gezond bewegen en ontwikkelde
eerder programma’s voor bewegen in de natuur, met nadruk op de verbondenheid met de natuur en met elkaar.

Kinderen nemen 2 maal in een jaargang deel op dezelfde locatie, waarbij
een sessie 1,5 á 2 uur duurt. Er is een spelactiviteitenmap waaruit door de begeleiders een lokaal- en doelgroep passend programma gemaakt kan worden. Het betreft een natuurlijke setting zoals een speelbos of uiterwaarden. 

Ondersteuning

Eerder genoemde draaiboeken en spelactiviteitenmap faciliteren mede de
overdracht.

Materialen

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de losse natuurlijke materialen die al op de locaties aanwezig zijn. Daarnaast is er een materialenkist voor een deel van de spellen. Handleidingen zijn de spelactiviteitenmap voor de begeleiding en de draaiboeken voor de lokale organisaties.

De website www.natuursprong.nl heeft een deel voor kinderen en een deel voor volwassenen, zoals ouders, begeleiders en andere geïnteresseerde partijen.
Relevante documenten en rapporten zijn:

  • Marktverkenning 2007
  • Beslisdocument Natuursprong
  • Projectplan-draaiboek
  • Subsidieaanvraag en bijlage
  • Spelactiviteitenmap
  • Verslag stuurgroepvergadering
  • Evaluatierapport Alterra
  • Evaluatieverslagen NISB

Indien gewenst kunnen deze documenten ingezien worden.
Onder “Aangehaalde literatuur” worden verder enkele relevante onderzoeken aangehaald die mede de basis hebben gevormd voor de ontwikkeling van Natuursprong.
Als voorzieningen voor migranten zouden de bereikbaarheid van de locaties per openbaar vervoer genoemd kunnen worden en de aanwezigheid van picknicktafels.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)