Terug naar overzicht

nijntje Beweegdiploma

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een Beweeg diploma voor jonge kinderen is nog niet zo vanzelfsprekend, maar o zo belangrijk voor de motorische, de sociale en de cognitieve ontwikkeling van het jonge kind.

In de leeftijdsperiode van 2 t/m 6 jaar vindt bij het jonge kind de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het kind zal beter kunnen vallen en opstaan zonder iets te breken. Het kind leert makkelijker fietsen, evenwicht houden, maar ook afstanden inschatten, het verbetert het aanpassingsvermogen in drukke omgeving of bij obstakels, etc. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Doelgroep: Kinderen 2 t/m 3 jaar & kinderen 4 t/m 6 jaar

Intermediaire doelgroep: ouders, kinderopvang, sport/gymclub, GGD, huisartsen, fysiotherapie praktijk.

Hoofddoel: Kinderen (van 2 t/m 6 jaar) veilig en verantwoord de motorische vaardigheden ontwikkelen die passen bij hun leeftijd, door middel van Beweegdiploma

Subdoelen:

 • Kinderen voldoen na deelname aan beweegdiploma aan alle beweegnormen (zie Bijlage 1) behorende bij respectievelijk beweegdiploma 1 of 2.
 • Kinderen krijgen meer plezier in bewegen, omdat ze vaardiger worden in bewegen
 • Ouders worden zich door deelname aan de lessen (2 t/m 3 jaar) en de ouderbijeenkomst meer bewust van het belang van bewegen en kunnen hun kinderen beter ondersteunen bij het ontwikkelen van een goede motorische ontwikkeling

Inhoud van de interventie, concrete activiteiten, werving deelnemers

De sport/gymclub, kinderopvang, peuterspeelzaal, school of fysiotherapiepraktijk biedt lessen Beweegdiploma aan. De Beweegdiploma lessen bestaan uit lessen waarin op spelenderwijs veilig en verantwoord motorische vaardigheden van het kind geoefend worden. Er zijn twee beweegdiploma lessen-serie’s. Eén voor kinderen van 2 t/m 3 jaar en een lessenserie voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. De lesinhoud van de Beweegdiploma’s zijn afgestemd op de motorisch vaardigheden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling in de leeftijdsfase van het kind.

Door middel van toetsing wordt aan het eind van een lessenserie (15 tot 20 lessen) bekeken of de motorische vaardigheden van het kind op het juiste niveau ontwikkeld zijn. Zo ja, dan ontvangt het kind zijn/haar Beweegdiploma. Bij een motorische achterstand wordt in overleg met de ouder, de zorg betrokken.

Probleembeschrijving

Jonge kinderen hebben een grote bewegingsdrang, bewegen en spelen graag en hebben deze beweging ook hard nodig voor een optimale ontwikkeling van de motorische, de sociale en cognitieve ontwikkeling. Door een veranderde maatschappij; meer onveilige situaties buiten, minder speelgelegenheden, drukker op de weg, meer achter TV, i-pads en computers ect., spelen kinderen veel minder buiten, maar ook minder binnen. Ouders moeten op zoek naar veilig sport & beweegaanbod buiten de deur, bijvoorbeeld bij clubs en organisaties. Voor de doelgroep 2 – 4 jaar is er echter weinig veilig sport & beweegaanbod te vinden.

Daardoor bewegen jonge kinderen veel te weinig en is er een grotere kans op motorische achterstand.

Dat kinderen tegenwoordig een slechtere motoriek hebben blijkt uit onderzoek (Bloemers, 2010) Door slechtere motorische vaardigheden vallen kinderen sneller bij het spelen en lopen hierdoor eerder blessures en verwondingen op.

Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het kind zal beter kunnen vallen en opstaan zonder iets te breken. Het kind leert makkelijker fietsen, evenwicht houden, maar ook afstanden inschatten, het verbetert het aanpassingsvermogen in drukke omgeving of bij obstakels, etc..

Het is belangrijk dat kinderen vroeg goede motorische vaardigheden aanleren, aangezien ‘vallen’ (uitglijden, van een hoogte afvallen en struikelen) bij kinderen van 0 -5 jaar in de top 4 van meest voorkomende privé ongelukken staat (http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/79885-ongevallen-thuis-bij-kinderen-van-0-5-jaar.html).

Daarnaast kan weinig bewegen in combinatie met een verkeerd eetpatroon ook leiden tot overgewicht.

Aangezien er een duidelijke relatie bestaat tussen het gewicht op jonge leeftijd en overgewicht tijdens de volwassenheid heeft de toename van overgewicht op de kinderleeftijd niet alleen gevolgen voor de mobiliteit bij kinderen maar ook voor die bij adolescenten en volwassenen.

Ook bij kinderen met overgewicht geldt dat zij een slechtere ontwikkeling van de motoriek hebben.

Kinderen hebben steeds jonger al overgewicht. Een op de zeven baby’s en peuters is te zwaar, terwijl dat tien jaar terug nog een op de tien was. (Boere-Boonekamp, 2008).

Doelgroepen

 • Kinderen van 2 t/m 3 jaar
 • kinderen van 4 t/m 6 jaar.

Intermediaire doelgroep

 • ouders
 • kinderopvang
 • sport/gymclub
 • GGD
 • huisartsen
 • fysiotherapie praktijk.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Kinderen (van 2 t/m 6 jaar) veilig en verantwoord de motorische vaardigheden ontwikkelen die passen bij hun leeftijd, door middel van Beweegdiploma.

Subdoel

 • Kinderen voldoen na deelname aan beweegdiploma aan alle beweegnormen (zie Bijlage 1) behorende bij respectievelijk beweegdiploma 1 of 2.
 • Kinderen krijgen meer plezier in bewegen, omdat ze vaardiger worden in bewegen.
 • Ouders worden zich door deelname aan de lessen (2 t/m 3 jaar) en de ouderbijeenkomst meer bewust van het belang van bewegen en kunnen hun kinderen beter ondersteunen bij het ontwikkelen van een goede motorische ontwikkeling.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Voordat een sport/gymclub en/of kinderopvang met het Beweegdiploma aan de slag kan gaan moeten zij eerst een aantal stappen ondernemen:

 • Stap 1: Informatie Beweegdiploma aanvragen. Alle informatie met betrekking tot voorwaarden en de aanvraag staat op www.gymsport.nl.
 • Stap 2: Trainers (indien nodig) scholen
 • Stap 3: Keurmerk aanvragen bij de KNGU.
 • Stap 4: Samenwerking opstarten. Indien zorgpartijen niet betrokken zijn in de samenwerking, (huisartsen, fysiotherapeuten) hen informeren.
 • Stap 5: Start datum lessen Beweegdiploma vaststellen en informatieavond ouders inplannen.
 • Stap 6: Werving / PR voor de Beweegdiploma lessen (via media, scholen, opvang etc.).
 • Stap 7: Ouders informeren tijdens informatieavond.
 • Stap 8: Start Beweegdiploma lessen.
 • Stap 9: Organiseren ouderbijeenkomst.
 • Stap 10: Activiteit toetsingsmoment Beweegdiploma vaststellen en organiseren.
 • Stap 11: Evaluatie en nazorg (in verband met doorstroming naar regulier sportaanbod).

Aanpak Beweegdiploma les

Bij het beweegdiploma 1 horen 15 lessen van 45 tot 60 minuten per les. Wekelijks minimaal 1 les. De lessen kunnen gebruikt worden voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 3 jaar.

Bij het beweegdiploma 2 horen 20 lessen, 60 minuten per les. Wekelijks minimaal 1 les. Deze lessen kunnen gebruikt worden voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar.

Locaties en Uitvoering

Lokale uitvoerders zijn leiding kinderopvang/peuterspeelzalen, leerkrachten, fysiotherapeuten en technische kader van een club met een lesgeefbevoegdheid peuters/kleuters en/of een licentie niveau 3 in de sport + (bij)scholing Beweegdiploma.

De lessen kunnen plaats vinden in een gymzaal, of sportzaaltje bij of in een kinderopvang en/of (basis)school, of op locatie bij een peuterspeelzaal met voldoende beweegruimte en materialen.

Om de kwaliteit te bewaken mogen alleen clubs, organisaties, opvang en (basis)scholen met een keurmerk Beweegdiploma, met het Beweegdiploma aan de slag. Informatie hierover is te vinden op: http://www.gymsport.nl/sportparticipatie/beweegdiploma/voorwaarden-keurmerk-beweegdiploma.

Ondersteuning

De KNGU biedt hulp en ondersteuning bij het lokaal implementeren van het Beweegdiploma door een training Beweegdiploma aan te bieden. Daarnaast is er een telefonische helpdesk voor vragen.

De KNGU heeft tevens ondersteuners op lokaal niveau die deze trajecten kunnen ondersteunen.

Optie om het Beweegdiploma in een gemeente of wijk uit te zetten is door de inzet van een beweegcoach (buurtsportcoach of combinatiefunctionaris). Hij/zij kan het Beweegdiploma gemeente breed in voeren bij clubs, onderwijs en kinderopvang. Door gebruik te maken van de buurtsportcoach is er cofinanciering vanuit het Rijk mogelijk. De KNGU heeft hiervoor een implementatieplan beschikbaar.

Materialen

Om met het Beweegdiploma aan de slag te mogen gaan is een keurmerk Beweegdiploma noodzakelijk. Alle informatie over het Beweegdiploma en voorwaarden keurmerk staat in een document wat te downloaden is via: http://www.gymsport.nl/sportparticipatie/beweegdiploma Hier is ook het aanvraagformulier keurmerk Beweegdiploma te vinden.

Clubs en/of organisatie met het keurmerk Beweegdiploma ontvangen vervolgens;

-Het keurmerk Beweegdiploma digitaal voor op hun website en voor alle schriftelijke communicatie uitingen

-Een bordje(s) van het Keurmerk om op te hangen op de locatie waar de lessen Beweegdiploma plaatsvinden

-De lessenseries bijbehorende bij het Beweegdiploma: Beweegdiploma 1= 15 lessen. Beweegdiploma 2: 20 lessen.

-Een wervingsflyer, geschreven voor ouders

-Een voorbeeld persbericht

-Een handleiding om de diploma’s aan te vragen (moeten digitaal worden aangevraagd)

-Eerste 50 beweegdiploma’s gratis

-Scorelijsten

-Criteria beweegnormen bij borende bij het Beweegdiploma 1 en 2

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)