Terug naar overzicht

Onwijs Fit!

Onwijs Fit! stimuleert een gezonde leefstijl bij schoolgaande jongeren en is een samenwerking tussen Sportformule Eindhoven, Stichting JIBB en de GGD Brabant-Zuidoost. Combinatiefunctionarissen kijken jaarlijks naar de leefstijl van de leerlingen door een motoriek- en fittest uit te voeren in groep 2 t/m groep 8 van de basisschool. De individuele resultaten van de motoriek- en fittest bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD met de leerling (en de ouder) tijdens het preventief gezondheidsonderzoek dat op school plaatsvindt in groep 2 en groep 7. Alle leerlingen krijgen dan indien nodig een advies op maat. In de groepen 3 tot en met 6 en 8 worden de motoriektest en fitheidsmetingen niet teruggekoppeld aan de kinderen en ouders tijdens een preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Mochten er zich tussentijds problemen voordoen dan kan er op verzoek van school, combinatiefunctionaris of ouders een extra onderzoek door JGZ plaatsvinden. De groepsresultaten van de testen worden met de school besproken. De school, GGD en de combinatiefunctionaris bekijken dan samen of de resultaten aanleiding geven tot het opzetten en uitvoeren van gezondheid- en sportactiviteiten. Uiteindelijk is het streven om zich te richten op het formuleren van een schoolgezondheidsbeleid op school. De GGD, afdeling Gezondheidsbevordering kan de school daarbij ondersteunen. De combinatiefunctionaris besteedt in de gymlessen aandacht aan de resultaten en stimuleert de kinderen positief in deze lessen en in de lessen na schooltijd. Dit alles geschiedt zowel op individueel en collectief niveau.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Het doel van Onwijs Fit! is ervoor te zorgen dat er een gezonde leefstijl ontstaat bij schoolgaande jongeren van groep 2 t/m 8 van de basisschool, en dat hun ouders en het schoolteam meer inzicht krijgen in het beweeggedrag van het kind om het belang in te zien van gezond bewegen. Op deze manier wordt bewustwording gestimuleerd. Het uiteindelijke doel is het realiseren van gedragsveranderingen, zowel op individueel als op collectief niveau.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)