Terug naar overzicht

Peuterspel

Peuterspel draagt zorg voor een structureel en gevarieerd spel- en beweeg-aanbod tijdens de opvang en thuis voor kinderen van 2,5 tot en met 4 jaar via de begeleiding/coaching van de pedagogisch medewerk(st)ers van de peuter-speelzaal c.q. het kinderdagverblijf en het informeren en adviseren van ouders, zodat peuters uiteindelijk veel, gevarieerd en veilig bewegen tijdens de opvang en zich motorisch goed ontwikkelen.

Met het project Peuterspel worden leid(st)ers van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en -opvang aan de hand van een bewegingsprogramma gecoacht en getraind. Ouders worden gewezen op het belang van bewegen en krijgen bewegingsideeën aangereikt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een structureel bewegingsaanbod op de peuterspeelzaal en thuis. Zo bewegen kinderen al op jonge leeftijd goed en wordt bewegingsarmoede en overgewicht in een later stadium voorkomen.

Doelgroepen

Ouders / opvoeders, Sport- en beweegprofessionals, Welzijnsprofessionals, Peuters

Doel van het sport- en beweegaanbod

Doel interventie Peuterspel

Met Peuterspel wordt al op jonge leeftijd wat gedaan aan overgewicht bij peuters. Door leid(st)ers van peuterspeelzalen, kinderopvang én ouders van kinderen te begeleiden, krijgen kinderen structureel leuke en veelzijdige beweegmomenten aangeboden

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)