Terug naar overzicht

PRISMA

Het programma bestaat uit twee dagdelen van 3,5 uur (of 3 bijeenkomsten van 2,5 uur), met steeds 1 week ertussen. De groep bestaat uit maximaal 12 personen, eventueel met partners. De cursus wordt gegeven door 2 diabeteshulpverleners, dit zijn vaak een diëtist en een praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod zoals opvattingen, symptomen, oorzaken, complicaties, behandeling, voeding, bewegen, een persoonlijk actieplan en hoe je moet omgaan met diabetes aan de hand van SMART-doelstellingen.

Doelgroepen

Chronisch zieken

Doel van het sport- en beweegaanbod

Het veranderen van de cognities over diabetes, het stimuleren van interne motivatie en het aanzetten tot zelfzorg. En uiteindelijk een beter gezondheidsprofiel, minder gezondheidsrisico’s, leren omgaan met diabetes en daarmee minder complicaties op langere termijn.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)