Terug naar overzicht

SneeuwFit 2.0

De Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) heeft een interventie ontwikkeld om 45-plussers een geschikt sport- en beweegaanbod te bieden in de buurt, genaamd SneeuwFit. SneeuwFit is van oorsprong ontwikkeld als voorbereidend trainingsprogramma voor het wintersporten, om mensen conditioneel fit te krijgen en zo blessures tijdens de wintersport te voorkomen. SneeuwFit kan echter ook veel breder worden ingezet en is een trainingsprogramma dat mensen – ook niet wintersporters – in beweging kan brengen en houden.

Probleembeschrijving

SneeuwFit is van oorsprong ontwikkeld als voorbereidend trainingsprogramma voor het wintersporten, om mensen conditioneel fit te krijgen en zo blessures tijdens de wintersport te voorkomen. Dit is van belang aangezien de hele dag sporten, zoals skiën, snowboarden of langlaufen, het nodige van conditie en lichaam vergt. Bovendien worden bij deze wintersporten spieren gebruikt die normaal weinig getraind worden (Langran & Selvarai, 2002; Langran & Selvarai, 2004; Meyers e.a., 2007; Miura e.a., 2004). SneeuwFit kan echter ook veel breder worden ingezet en is een trainingsprogramma dat mensen – zowel wintersporters als niet-wintersporters – in beweging kan brengen en houden.

Nederlanders bewegen te weinig. Het percentage volwassen Nederlanders dat in 2013 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voldoet, bedroeg 62%, terwijl het percentage volwassenen dat aan de Fitnorm voldoet 22% is. Het percentage Nederlanders dat aan de Combinorm voldoet en dus voldoende lichaamsbeweging heeft, steeg in 2013 naar 69% (Bernaards, 2014). Lichaamsbeweging en sport hebben een positieve invloed op de gezondheid (Haskell e.a., 2007; PAGAC, 2008; US DHHS, 1996). Regelmatig voldoende bewegen verlaagt het risico op verschillende ziekten zoals coronaire hartziekten, diabetes mellitus type 2, beroerte, osteoporose, dikkedarmkanker, borstkanker en depressie. Ook verlaagt voldoende lichamelijke activiteit het risico op overgewicht. Het aanbieden van een structureel sportaanbod kan dus een positieve invloed hebben op de gezondheid.

SneeuwFit sluit hier goed bij aan. SneeuwFit kan mensen op een laagdrempelige manier aan het bewegen krijgen en houden en richt zich daarbij expliciet op de inactieve of semi-actieve 45 plussers. SneeuwFit is er specifiek op gericht deze 45-plussers een geschikt sport- en beweegaanbod te bieden in hun eigen buurt. Voor deze doelgroep geldt dat ze ontvankelijk is voor een laagdrempelig aanbod dat dichtbij huis wordt aangeboden, waarbij plezier en het sociale element van groot belang zijn en dat hun conditie op peil brengt of zal houden.

SneeuwFit past ook goed binnen het meerjarenbeleidsplan 2014-2018 ‘Nederland ís wintersportland’ van de NSkiV, waarin als doel is gesteld om meer mensen te stimuleren tot een leven lang (winter)sporten en de sportparticipatie van Nederlanders te verhogen (NSkiV, 2014; zie bijlage 1). Hieronder wordt niet alleen de week wintersportvakantie verstaan, maar juist het in beweging brengen van meer mensen het gehele jaar door in Nederland. Het accent ligt hierbij op plezier, gezondheid en veiligheid.

Doelgroepen

SneeuwFit is er op gericht de inactieve of semi-actieve 45-plusser een geschikt sport- en beweegaanbod te bieden in zijn of haar buurt. Voor deze doelgroep geldt dat ze ontvankelijk is voor een laagdrempelig aanbod dat dichtbij huis wordt aangeboden en dat hun conditie op peil brengt of zal houden. Voor de groep 45-plussers die op wintersport gaat is SneeuwFit er op gericht om, naast het verbeteren van de conditie, blessures tijdens de wintersport te voorkomen.

Intermediaire doelgroep

Er wordt een intermediaire rol vervuld door:

 • Gediplomeerde trainers die de trainingen geven.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

 • De inactieve en/of semi-actieve 45-plussers in beweging brengen of houden door middel van een laagdrempelig aanbod, waarvan plezier en het sociale element belangrijk onderdeel uitmaken, om hen conditioneel fit te krijgen/houden.
 • Voor de groep 45-plussers die op wintersport gaat is, naast het verbeteren van de conditie, ook het voorkomen van blessures tijdens de wintersport een belangrijk doel.

Subdoel

Subdoel einddoelgroep:

 • 45-plussers nemen op een verantwoorde manier en onder deskundige begeleiding structureel deel aan een aantrekkelijk (winter)sport- en beweegaanbod bij een SneeuwFitvereniging.

Voorwaardelijk doel:

 • SneeuwFitverenigingen starten of versterken de samenwerking op lokaal niveau met gemeenten en andere relevante partijen (zoals andere sportverenigingen of lokale gezondheids- en welzijnsorganisaties) om de (winter)sportparticipatie onder 45-plussers te vergroten.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Jaarlijks worden trainingen gepland, variërend van enkele maanden tot een jaar. Dit is per locatie verschillend. De trainingen worden wekelijks aangeboden en hebben de duur van een uur. Aangezien er op meerdere dagen (doordeweeks en in het weekend) trainingen worden aangeboden, kan een deelnemer gemiddeld 2 a 3 keer per week trainen.

Tevens is het mogelijk bij enkele SneeuwFitverenigingen een strippenkaart af te nemen van 10 trainingen. Met de strippenkaart kan dus 10 weken lang en één uur per week worden getraind, maar het is ook mogelijk dit te doen voor een langere periode. Het aanbod is daar flexibel in.

De interventie bestaat uit de volgende stappen:

1. Werving deelnemers (gemiddeld 6 weken)

2. Uitvoer lessen (gemiddeld 20 weken)

Locaties en Uitvoering

Locatie:

De interventie kan op verschillende plaatsen worden uitgevoerd:

 • Sporthal/gymzaal
 • Bij een sportvereniging
 • Openbare ruimte
 • Buiten

Zowel binnen als buiten trainen heeft specifieke voordelen en mogelijkheden. Binnen kunnen specifieke oefeningen worden uitgevoerd met hulpmaterialen om de wintersportactiviteiten zo optimaal mogelijk te simuleren. Bij een buitentraining wordt de echte wintersportbelevenis (in de buitenlucht) gecreëerd.

Type organisatie:

De betrokken partijen bij SneeuwFit zijn:

 • NSkiV, die voor het materiaal zoals handleiding en screeningsformulieren zorgt en verantwoordelijk is voor de communicatie over en aandacht voor SneeuwFit op landelijk niveau.
 • De lokale Sneeuwverenigingen die SneeuwFit aanbieden en de trainingen uitvoeren.
 • Mogelijk andere sport- en beweegaanbieders die, aanvullend op hun reguliere aanbod, SneeuwFittrainingen kunnen aanbieden en/of accommodatie kunnen aanbieden.
 • Gemeenten, die op lokaal niveau ondersteuning kunnen bieden in de regionale communicatie en het koppelen van alle lokale stakeholders.
 • Combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches, die op lokaal niveau ondersteuning kunnen bieden in de communicatie en coördinatie van de samenwerking met lokale stakeholders.

Ondersteuning

SneeuwFit kan alleen worden aangeboden door of in samenwerking met SneeuwFitverenigingen die zijn aangesloten bij de NSkiV. Zo kunnen gediplomeerde SneeuwFittrainers van de verenigingen worden ingezet voor de trainingen.

Bij de NSkiV zijn trainingsmaterialen beschikbaar zoals een trainershandleiding en SneeuwFitmaterialen (zoals steps, springtouw, ladder en medicinballen). De NSkiV verzorgt tevens de opleiding tot Trainer SneeuwFit (kwalificatiestructuur Sport niveau 3). Voor vragen over SneeuwFit (voor bijvoorbeeld inhoudelijke vragen over SneeuwFit of deskundigheidsbevordering) kan contact worden opgenomen met de contactpersoon van de NSkiV.

Materialen

Ondersteunend materiaal:

 • Hulpmaterialen (steps, ladders, springtouwen, etc.)
 • Handboek met diversiteit aan oefeningen
 • Ondersteunende muziek
 • Ondersteuningsmateriaal voor trainers
 • Online SneeuwFit module; – ondersteuning op individuele basis.
 • Intakeformulier
 • Screeningsformulier

Belangrijke documenten

Printen