Terug naar overzicht

Sportieve Opvang

Sport op de kinderopvang

Sportieve Opvang draagt zorg voor een duurzaam en kwalitatief beweegaanbod voor de jeugd en begeleiding van de pedagogisch medewerkers werkzaam binnen de kinderopvang. Het sport project kan op de voor-, tussen- of naschoolse kinderopvang ingezet worden.

Pedagogisch medewerkers volgen tijdens Sportieve Opvang een begeleidingstraject. Dit traject bestaat uit een cursus- en een coachgedeelte. Tijdens het cursusgedeelte doen de pedagogisch medewerkers meer kennis op zodat zij zelfstandig sport- en spelactiviteiten kunnen uitvoeren. Daarnaast leren ze creatief te denken op het gebied van bewegen.

Bij het coachgedeelte wordt iedere pedagogisch medewerker tijdens de opvang begeleid door een bewegingsconsulent van de GSF. De bewegingsconsulent is één dag in de week op locatie om het bewegingsaanbod samen met de pedagogisch medewerkers op te zetten. In deze cursus doen de pedagogisch medewerkers meer kennis op zodat zij zelfstandig sport- en spelactiviteiten uit kunnen voeren en leren ze creatief te denken op het gebied van bewegen. Verschillende factoren van de opvang zoals accommodatie, speelmogelijkheden, hoeveelheden en grootte opvang bepalen mede hoe het traject Sportieve Opvang vorm gegeven wordt. Elke week staat in het teken van een ander sport thema op de kinderopvang. De begeleiding start de eerste week met een gedeelte spelanalyse, organisatiestructuur en speluitleg zodat een goede basis voor de rest van het begeleidingstraject gelegd wordt. Uiteindelijk komt men tot een beweegprogramma dat voor elke pedagogisch medewerker van een opvanginstelling gebruikt kan worden. Door een intensief begeleidingstraject wordt het beweegprogramma op maat gemaakt. Het begeleidingstraject met het bijbehorende beweegprogramma wordt op elk soort opvang (voor-, tussen en/of naschools) aangepast.

Doelgroepen

Kinderen / jongeren, Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers, Sport- en beweegprofessionals, Welzijnsprofessionals

Doel van het sport- en beweegaanbod

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (ten minste vijf dagen per week 60 minuten matig intensieve lichaamsbeweging) doordat pedagogisch medewerkers een gevarieerd, afwisselend, veilig, uitdagend sport- en spelaanbod aanbieden.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)