Terug naar overzicht

Stappa Virtuele loopcompetitie

Gezondheidsbevordering en teambuilding opdrachten op werk

STAPPA: een concept dat voor iedereen geschikt is

Terwijl traditionele activiteitgerichte maatregelen zich over het algemeen richten op mensen die toch al lichamelijk actief zijn, wil Stappa juist een concept aanbieden dat voor iedere werknemer geschikt is. In teams doen medewerkers mee aan een virtuele loopcompetitie als onderdeel van teambuilding opdrachten.

Virtuele teambuilding opdrachten

Deelnemers voeren online hun stappen en activiteiten in en kunnen tegelijk hun positie op de route volgen (en die van hun teamgenoten, andere teams, andere bedrijven, etc.). De virtuele tocht is competitief, leuk en daagt uit tot activiteit, waarmee medewerkers een gezondheidsvoordeel wordt geboden.

Stappa is gebaseerd op de aanbeveling van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen om 30 minuten per dag te bewegen, overeenkomend met ongeveer 10.000 stappen per dag.

WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR EEN VIRTUELE LOOPCOMPETITIE VAN STAPPA?

 1. Gezondheid van uw medewerkers: inactieve medewerkers lopen risico op o.a. overgewicht/diabetes, coronaire hartziekten, verschillende vormen van kanker en depressie. Laagdrempelige activiteiten dragen al snel bij aan de leefstijl, gezondheid en daarmee duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 2. Sfeer op de werkvloer: naast de puur lichamelijke voordelen biedt Stappa tijdens de wedstrijdperiode ook een goed gespreksonderwerp voor op de werkvloer. Je gaat als team voor een gemeenschappelijk doel! Hieruit ontstaat sociale steun die bijdraagt aan een verbetering van leefstijl bij inactieve medewerkers.
 3. Geschikt voor iedereen: tegen geringe kosten (€35,- p.p. exclusief BTW) biedt Stappa een programma waaraan elke van uw medewerkers kan deelnemen. Sport en Bewegen moet altijd aangenaam en leuk zijn om het langere tijd te kunnen volhouden. Bij onze loopcompetitie zet iedereen zich in voor één gemeenschappelijk doel en wil iedereen dagelijks de eigen voortgang en die van het team volgen op stappa.nl. Je kiest zelf welke activiteiten je wil doen en wanneer je dat wil doen.

Probleembeschrijving

In 2009 voldeed nog maar 67% van de werkende bevolking aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (Hildebrandt, 2010). Werknemers met zittend werk voldoen nog veel minder vaak aan de norm dan dit gemiddelde. Een gebrek aan lichaamsbeweging heeft een negatieve invloed op de gezondheid (PAGAC, 2008; Haskell et al., 2007; US DHHS, 1996): een verhoogde kans op o.a. overgewicht/diabetes, coronaire hartziekten, verschillende vormen van kanker en depressie.

Bewegen bevordert gezondheid en dit heeft effect op de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. In de werkomgeving is het effect van bijvoorbeeld fietsen naar het werk op ziekteverzuim al eens aangetoond (Hendriksen, 2009). Ook zijn werknemers die lichamelijk gezond zijn vaak productiever. Iedere geïnvesteerde euro levert tussen de 2 en 6 euro aan productiviteitsverhoging en besparing op ziektekosten op.

Matig intensieve lichamelijke activiteit, zoals fietsen of stevig wandelen, heeft al een gunstig effect op de gezondheid, mits deze regelmatig wordt verricht. De NNGB gaat uit van dertig minuten bewegen per dag, op minimaal vijf dagen in de week. Vertaald in aantal stappen komt deze norm neer op 10.000 stappen per dag. (Sprenger et al., 2009) Een gemiddelde kantoormedewerker zet ongeveer 5000 stappen per dag: de helft van wat nodig is.

Het zetten van 10.000 stappen per dag verlaagt dus het risico op o.a. diabetes, depressie en is goed voor de duurzame inzetbaarheid van een medewerker. Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat medewerkers gezonder zijn en beter in hun vel zitten (beter gevoel bij de werkomgeving). Hierdoor kunnen ze beter omgaan met stress en moeilijkheden op het werk. Stappa is een internationaal beproefde methode (Gröjer J.E 2009) om inactieve werknemers zelf te laten werken aan een goede leefstijl.

Doelgroepen

Einddoelgroep van de interventie zijn werknemers. Hierin zijn twee subdoelgroepen te onderscheiden:

 1. Gelet op waar de meeste gezondheidswinst te halen is, zullen de doelen met name worden bereikt bij werknemers die een inactieve leefstijl hebben, die niet voldoen aan de NNGB van dertig minuten bewegen per dag, minimaal 5 dagen per week. Dit zijn vaak werknemers met een zittend of staand beroep.
 2. De al actieve werknemers: zij spelen een belangrijke rol in het teamproces (sociale steun) dat onderdeel uitmaakt van deze interventie. Men gaat als team voor een gemeenschappelijk doel. Tegelijk profiteren de al actieve medewerkers mee van de verbeterde sfeer die (blijkend uit ervaringen) op de werkvloer ontstaat.

Intermediaire doelgroep

Intermediaire doelgroep is de werkgever (meestal iemand van de HR-afdeling). De bedoeling is dat werknemers in teams deelnemen. De rol voor de werkgever zit hem in het werven van deelnemers bij het bedrijf en hen helpen met het online invoeren van stappen/activiteiten (zie aanpak), het aanmaken van teams en het geven van het goede voorbeeld door zelf mee te doen.

De intermediaire organisatie is het bedrijf of de organisatie waarvoor de werknemer werkzaam is. Er is geen specifieke rol voor de organisatie, buiten bovengenoemde.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het doel van de interventie is om (inactieve) medewerkers te stimuleren lichamelijk actief te worden, om daarmee een bijdrage te leveren aan verhoging van hun productiviteit en verlaging van het ziekteverzuim.

Subdoel

Na afloop van de interventie (competitie) beweegt tenminste 80% van de medewerkers van het deelnemende bedrijf meer dan voorheen. Dit percentage is gebaseerd op Europees onderzoek (Gröjer J.E 2009) naar de uitvoering van Stappa (n=51200). Om dit te bereiken moeten medewerkers:

 • leren hoe zij leefstijlactiviteiten kunnen inbouwen in hun dagelijks leven;
 • sociale steun ervaren. Men gaat als team voor een gemeenschappelijk doel. De sociale steun die hieruit ontstaat, kan bijdragen aan verbetering van de leefstijl bij inactieve werknemers.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

De totaal duur van de interventie (één competitie) is tussen de 6 en 12 weken, afhankelijk van de gekozen te lopen afstand. Er is geen vaste frequentie, omdat gedurende de hele week activiteiten ingevoerd kunnen worden. De duur per activiteit is dan ook niet aan te geven. Dit is volledig de keuze van de deelnemers.

Locaties en Uitvoering

De interventie wordt op de werkplek uitgevoerd, maar ook thuis en onderweg. Iedere beweegactiviteit kan worden meegenomen. Hieronder valt dus o.a. ook huishoudelijk werk, sportbeoefening en het per fiets of te voet afleggen van het woon-werkverkeer.

Naast Stappa Benelux BV en het deelnemende bedrijf zijn geen partijen betrokken. De samenwerking tussen deze twee ziet er als volgt uit:

 1. Intakegesprek om de wensen van het bedrijf in kaart te brengen.
 2. Afstemmen hoe we de werknemers informeren betreffende het Stappa beweegprogramma. Via diverse media typen als (online) brochure, posters, intranet, mail, Facebook, Twitter etc.
 3. HR afdeling zorgt voor de interne communicatie.
 4. Deelnemers melden zich online aan en worden vervolgens door Stappa geïnformeerd.

Tijdens het programma is er wekelijks contact over de algemene gang van zaken van het programma.

Ondersteuning

STAPPA biedt drie vormen van ondersteuning:

 1. schriftelijk (handleiding en brochure),
 2. online support via stappa.nl (in de vorm van een forum, blog en via e-mail) en
 3. telefonisch (helpdesk).

Mocht de verantwoordelijk bij de werkgever er niet uit komen met de online handleiding, dan kan deze met Stappa contact opnemen. Er wordt dan direct gekeken in het online programma of het probleem opgelost kan worden.

Tevens bestaat de mogelijkheid dat Stappa de start van de competitie coördineert in samenwerking met het bedrijf.

Materialen

STAPPA heeft drie websites. Ten eerste de hoofdwebsite :http://www.stappa.nl/. Daarnaast wordt er een blog bijgehouden (http://blogg.stappa.nl/) en is Stappa te volgen op Facebook (http://www.facebook.com/Stappa.nl).

Tevens zijn er diverse foldermaterialen, waaronder:

http://content.tappaservice.com/tappa/PDF/nl/najaar2012.pdf

Er zijn een aantal documenten beschikbaar om de interventie uit te voeren:

 • Zo gebruikt u een stappenteller
 • Hoe kan ik teams formuleren
 • Hoe stappen ingeven

Hoe controleer ik mijn calorieën

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)