Terug naar overzicht

Start to Run

Start to Run cursus
Start to Run is een 7-weekse cursus voor alle beginnende lopers vanaf 16 jaar. Daarnaast is er de mogelijkheid voor 12- t/m 15-jarigen om onder begeleiding van een volwassene deel te nemen. Start to Run biedt een programma voor mensen die in groepsverband op een laagdrempelige, verantwoorde en gezellige manier willen beginnen met hardlopen onder deskundige begeleiding. Uit onderzoek is gebleken dat het lopen in groepsverband als belangrijke context en stimulator voor het continueren en intensiveren van de loopsportbeoefening kan worden beschouwd (van Bottenburg & Hover, 2009). 

Het doel van de Start to Run interventie is om de doelgroep op een verantwoorde manier aan het hardlopen te krijgen én te houden. Tijdens de cursus wordt de hardloopconditie opgebouwd en aan het eind zijn de deelnemers in staat om 20 tot 25 minuten (circa 3 kilometer) aaneengesloten hard te lopen. Tevens wordt de deelnemers kennis bijgebracht over aspecten zoals de juiste hardloopschoenen, running kleding en blessurepreventie. Naast de gezamenlijke training is er één vaste en één optionele huiswerktraining. Daarnaast is er de mogelijkheid tot online advies en kunnen de deelnemers een Running Coach aanschaffen. Deze audio- ondersteuning begeleidt de cursist tijdens het zelfstandig trainen. Deelnemers aan Start to Run krijgen een lidmaatschap van de Atletiekunie voor 4 maanden. Naast diverse voordelen via de ledenpas zijn zij in deze periode ook verzekerd tijdens het sporten.

Start to Run vindt plaats op ±130 locaties in Nederland en wordt lokaal uitgevoerd door atletiekverenigingen, aangesloten loopgroepen en hardloopspeciaalzaken. Zij krijgen hierin op landelijk niveau ondersteuning vanuit de Atletiekunie. Op dit moment vindt er twee keer per jaar een Start to Run cursus plaats (voor-/najaar). De trainers op de locaties verzorgen de trainingen volgens een vastgestelde trainingsopbouw gedurende 7 weken op zaterdagochtend 09:30. De lokale werving is tevens in handen van de uitvoerende Start to Run locaties. De Atletiekunie verzorgt de inschrijvingen, benadert de locaties om de cursus uit te laten voeren en doet de landelijke campagne in PR & Marketing.

Na de 7-weekse training zijn er voor de deelnemers verschillende mogelijkheden om verder te gaan met hardlopen. Van de lokale uitvoerders van Start to Run wordt verwacht dat ze de deelnemers hier actief in ondersteunen. Ook de Atletiekunie ondersteunt hierin.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat een aanzienlijk percentage van de Start to Run deelnemers doorstroomt naar verenigingen, loopgroepen of individueel blijft hardlopen (NL Start to Run studie; Atletiekunie & Nivel). Hiermee kan Start to Run een positieve bijdrage leveren aan de nationale doelstelling om de sportparticipatie in Nederland te verhogen.

Probleembeschrijving

Inactiviteit
Uit onderzoek blijkt dat een (te) groot deel van de volwassen (18-55) Nederlandse bevolking te weinig sport en beweegt. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aandeel dat niet/onvoldoende sport én tevens onvoldoende beweegt toe (Sportersmonitor NOC*NSF, 2012). 

Hardloopblessures
Veel beginnende lopers hebben (te) weinig kennis van veilig en verantwoord hardlopen. Mede hierdoor ontstaan er veel hardloopblessures (veiligheidNL). 

Spreiding
Inactiviteit

 • Het percentage volwassenen dat níet voldoet aan de NNGB ligt op 50% (Sportersmonitor NOC*NSF, 2012).
 • Aan de fitnorm voldoet zelfs 67% van de volwassen Nederlanders niet.
 • Mannen en vrouwen voldoen in dezelfde mate aan de normen, maar vrouwen sporten wel significant minder frequent dan mannen (Sportersmonitor NOC*NSF, 2012).

Hardloopblessures
Volgens de meest recente gegevens deden in 2012 maar liefst 1,9 miljoen mensen aan hardlopen (veiligheidNL). Ongeveer 610.000 mensen liepen in dat jaar een hardloopblessure op. Beginnende hardlopers blijken extra blessuregevoelig te zien. Hardlopen is daarmee ná veldvoetbal de sport met het grootste aantal blessures (veiligheidNL).

Doelgroepen

Start to Run is toegankelijk voor iedereen in de leeftijd vanaf 16, die op een laagdrempelige en verantwoorde manier (opnieuw) wil beginnen met hardlopen. Daarnaast is er de mogelijkheid voor 12-t/m 15-jarigen om onder begeleiding van een volwassene deel te nemen (Start to Run met je tiener).

Intermediaire doelgroep

Intermediaire doelgroepen

 • (Hoofd-)trainers die de trainingen in de praktijk verzorgen en aangesloten zijn bij de atletiekverenigingen, aangesloten loopgroepen of hardloopspeciaalzaken.
 • (Sport-)fysiotherapeuten, podologen en (sport-)diëtisten. Deze professionals nemen (een deel van) het theoriegedeelte tijdens de trainingen op zich.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het hoofddoel van Start to Run is om de beginnende hardloper, in de leeftijd van 16 jaar en ouder op een verantwoorde manier en op zijn/haar eigen niveau aan het hardlopen krijgen en houden.

Subdoel

Subdoelen

 • De deelnemers vergaren een betere hardloopkennis en –vaardigheden zodat ze uiteindelijk zelf op verantwoorde wijze het hardlopen kunnen voortzetten.
 • De deelnemers krijgen een betere (hardloop-)conditie, en zijn in staat om 20-25 minuten aaneengesloten hard te kunnen lopen.
 • De deelnemers worden gemotiveerd om het hardlopen te continueren en enthousiast gemaakt voor vervolgaanbod bij de atletiekvereniging, een loopgroep of als Dutch Runner lid van de Atletiekunie.
 • Kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar (samen met hun ouders) enthousiast te maken voor de loopsport.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Start to Run is een programma dat door de Atletiekunie is opgezet en in samenwerking met atletiekverenigingen, loopgroepen en hardloopspeciaalzaken wordt uitgevoerd. De opzet van de interventie is uit te splitsen naar drie fases; de wervings- en voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de evaluatiefase. 

 1. Wervings- en voorbereidingsfase
  Twee maanden voorafgaand aan de interventie start de wervings-en voorbereidingsfase. Vanaf dit moment wordt er door de uitvoerende locaties (lokaal) en door de Atletiekunie (landelijk) actief ingezet op de promotie van Start to Run en het werven van deelnemers. Lokaal ligt de coördinerende rol hiervoor bij de locatiecontactpersoon. De Atletiekunie is in deze fase o.a. verantwoordelijk voor het verzorgen van de promotiemiddelen voor de locaties en het informeren van de locatiecontactpersonen middels wekelijkse nieuwsbrieven.
 2. Uitvoeringsfase
  De uitvoeringsfase van het programma duurt zeven weken, en start op de dag van de eerste gezamenlijke training. De trainingen vinden plaats op (en rondom) de Start to Run locaties en worden door de (hoofd-) trainers verzorgd en door de locatiecontactpersonen gecoördineerd. De gezamenlijke trainingen vinden plaats op zaterdagochtend om 9:30 en duren gemiddeld 90 minuten. Iedere training bevat een theorie- en praktijkgedeelte. Daarnaast voeren de deelnemers minimaal één huiswerktraining uit en is er een tweede optioneel. 
 3. Evaluatiefase
  In de evaluatiefase worden de deelnemers- en trainersenquêtes verspreid en verwerkt door de Atletiekunie. De locaties zorgen ervoor dat de promotie- en deelnemers bijdrage tijdig gefactureerd wordt aan de Atletiekunie zodat deze verwerkt kunnen worden. Tevens is er nazorg ten behoeve van locaties en deelnemers vanuit de Atletiekunie. De evaluatiefase duurt zo’n zes weken.

Locaties en Uitvoering

De interventie kan uitgevoerd worden door atletiekverenigingen, aangesloten loopgroepen en hardloopspeciaalzaken. Bij voorkeur een samenwerking tussenbeide.

Ondersteuning

Start to Run werkt volgens een vast format dat gemakkelijk overdraagbaar is. Het team Start to Run van de Atletiekunie heeft een document beschikbaar met richtlijnen voor de locaties die Start to Run (willen) uitvoeren. Hierin wordt beschreven welk deel van de organisatie de Atletiekunie voor haar rekening neemt en wat de locaties zelf verzorgen. Voor de uitvoerende locaties is er tevens een promotie-map beschikbaar, waarin promotiemiddelen aangereikt worden. Dit bestaat uit persberichten, logo’s, foto’s, banners, flyers en spandoeken.

Daarnaast worden er tips gegeven voor lokale werving. Ook bestaat er een trainershandboek voor de (hoofd-)trainers van de locaties die het project uitvoeren. Hierin wordt per week beschreven welke theorie en praktijk er aan bod moet komen in de trainingen. Het handboek bevat tevens het door de Atletiekunie verzorgde trainingsschema waarin de inhoud van de wekelijkse trainingen behandeld wordt. Ook is er een continue helpdeskfunctie beschikbaar ten behoeve van vragen van deelnemers en/of locaties die de trainingen verzorgen. Het contact tussen de Atletiekunie en de uitvoerende locaties verloopt via de locatiecontactpersoon die tevens de lokale coördinator van Start to Run is.

Materialen

Werving
Voor de locaties zijn de volgende wervingsmaterialen beschikbaar: 

 • Standaard persbericht
 • Logo van Start to Run
 • Digitale banners
 • Posters, flyers & iconen van Start to Run
 • Document ter ondersteuning van de lokale promotie.

Uitvoering
Voor de locatiecontactpersonen en trainers zijn de volgende uitvoeringsmaterialen beschikbaar:

 • Het trainershandboek (met onder andere het trainingsschema en informatie over blessures) 
 • Persoonlijke digitale login met informatie
 • Wekelijkse nieuwsbrieven
 • Start to Run trainerskleding
 • Handboek: ‘De beginnerscursus is afgelopen wat nu?’

Voor de deelnemers:

 • Running Coach (optioneel aan te schaffen)
 • Functioneel hardloopshirt
 • Wekelijkse nieuwsbrieven
 • Persoonlijke digitale login met informatie

Evaluatie
Ter evaluatie zijn de volgende materialen beschikbaar:

 • Deelnemersenquête en trainersenquête
Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)