Terug naar overzicht

Streethockey

Streethockey

Streethockey laat kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar op een leuke en laagdrempelige manier kennismaken met de hockeysport. Streethockey wordt aangeboden op Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts en gedoceerd door sportleiders die verbonden zijn aan deze locaties. Verenigingstrainers van nabijgelegen hockeyverenigingen (maximaal 10 kilometer van de Playground/Court) ondersteunen de sportleiders tijdens het training geven. Aan het eind van het Streetsportseizoen vindt een eindtoernooi plaats op lokaal, regionaal of landelijk niveau.

Doelgroep streethockey
De einddoelgroep van de interventie zijn niet (structureel) sportende kinderen (jongens en meisjes) tussen de 6 en 12 jaar die wonen in wijken met een sociaaleconomische achterstand. Er zijn twee intermediaire doelgroepen: Sportleiders op de Playgrounds en Courts en hockeyverenigingen/verenigingstrainers. Deze laatste is aanvrager van de interventie.

Doel
Het hoofddoel van Streethockey is het structureel verhogen van de sportparticipatie onder kinderen tussen de 6 en 12 jaar die wonen in achterstandswijken. 

Subdoelen einddoelgroep

 • Kennismaking (laagdrempelig) met hockey op Playground/Court
 • Stimulering lid te worden van Krajicek Sportclub of buurtsportclub (waardoor kinderen structureel kunnen sporten en bewegen)

Subdoel verenigingstrainers

 • Verhoging van de betrokkenheid en affiniteit met de einddoelgroep en de wijk

Subdoel sportleiders Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts:

 • Verhoging van de kennis van en enthousiasme voor de hockeysport

Organisatorische subdoelen/randvoorwaardelijke subdoelen:

 • Stimulering van maatschappelijk verantwoord verenigen door de plaatselijke hockeyverenigingen (de wijk in)
 • Oprichting van een Krajicek Sportclub of buurtsportclub (borging)
 • Kennisuitwisseling tussen sportleiders en verenigingstrainers
 • Samenwerking tussen sportleiders en verenigingstrainers
 • Aanbieding van het sportaanbod (Streethockey) dat aansluit bij de behoeften, interesses en talenten van de einddoelgroep

Aanpak
Streethockey is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar die wonen in wijken met een sociaaleconomische achtergrond en niet (structureel) sporten. Op Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts leert de doelgroep (jongens en meisjes) op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende sporten, waaronder hockey. De interventie vindt plaats in het Streetsportseizoen: grofweg vanaf half april tot eind oktober, met een eventueel alternatief programma in de zomer. De doelgroep is al aanwezig op de Playgrounds/Courts en wordt daar geworven om kennis te maken met Streethockey. Streethockey is een afgeleide vorm van hockey, waarbij op een klein veld wordt getraind en wedstrijdjes worden gespeeld.

Probleembeschrijving

De doelgroep van deze interventie (jongens en meisjes tussen de 6 en 12 jaar) wonen in wijken met een sociaaleconomische achterstand. Het sportparticipatiecijfer in deze wijken ligt ver onder het landelijk gemiddelde van 70% (Sportdeelname in Nederland 2006-2011, Mulier Instituut, 2012). Deze doelgroep sport niet (structureel) of sport weinig, onder andere omdat de gezinnen niet altijd de financiële middelen hebben om kun kind(eren) te laten sporten, niet bekend zijn met sport of omdat er geen goede sportmogelijkheden in hun directe omgeving zijn.

Spreiding
De spreiding van dit probleem is landelijk en geldt voor alle wijken in Nederland met een sociaaleconomische achterstand. Deze wijken zijn voornamelijk in grote steden gelegen. Dit wordt onderbouwd door de aanwezigheid van de vele Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds.

Kansen
De Krajicek Playgrounds en de Cruyff Courts bieden uitkomst voor bovengenoemd probleem. Deze Playgrounds en Courts liggen in de achterstandswijken en op deze locaties kan op een laagdrempelige manier dichtbij huis en op maat, verschillende sporten worden aangeboden. Streethockey levert een bijdrage aan de verrijking van het aanbod, zodat de sportleiders op de Playgrounds/Courts nog meer (op maat) verschillende sporten kunnen aanbieden. Hiermee wordt de kans vergroot dat kinderen een sport vinden die bij hen past, worden zij hierin deskundig begeleid (de aanwezige sportleiders zijn bekend met de doelgroep en spreken de doelgroep ook goed aan) en wordt de structurele sportparticipatie verhoogd.

Doelgroepen

De einddoelgroep van de interventie zijn niet (structureel) sportende kinderen (jongens en meisjes) tussen de 6 en 12 jaar die wonen in wijken met een sociaaleconomische achterstand.

Intermediaire doelgroep

Verenigingstrainer(s)
De verenigingstrainer(s) van de hockeyvereniging in de buurt van de Playgrounds/Courts is/zijn de eerste intermediaire doelgroep. Zij zijn afkomstig van de hockeyvereniging die de interventie aanvragen. Deze vereniging ligt op maximaal 10 kilometer van de achterstandswijken. Vanuit de vereniging wordt een trajectleider aangewezen die de interventie coördineert en een verenigingstrainer die de sportleiders op de Playgrounds/Courts ondersteunt met training geven, hockeykennis, veldmaterialen, etc. 

Sportleiders op de Playgrounds en Courts
De sportleiders op de Playgrounds en Courts nemen het Streethockey op in hun wekelijks sportaanbod om de primaire doelgroep hiermee kennis laten maken, waardoor het sportaanbod wordt vergroot en de sportparticipatie omhoog gaat.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het hoofddoel van de interventie Streethockey is de structurele sportparticipatie verhogen onder kinderen tussen de 6 en 12 jaar die wonen in achterstandswijken.

Subdoel

Subdoelen einddoelgroep

 • Kennismaking (laagdrempelig) met hockey op Playground/Court
 • Stimulering lid te worden van Krajicek Sportclub of buurtsportclub (waardoor kinderen structureel kunnen sporten en bewegen)

Subdoel verenigingstrainers

 • Verhoging van de betrokkenheid en affiniteit met de einddoelgroep en de wijk 

Subdoel sportleiders Krajicek Playgrounds en Cruyff Courts

 • Verhoging van de kennis van en enthousiasme voor de hockeysport

Organisatorische subdoelen/randvoorwaardelijke subdoelen

 • Stimulering van maatschappelijk verantwoord verenigen door de plaatselijke hockeyverenigingen (de wijk in)
 • Oprichting van een Krajicek Sportclub of buurtsportclub (borging)
 • Kennisuitwisseling tussen sportleiders en verenigingstrainers
 • Samenwerking tussen sportleiders en verenigingstrainers
 • Aanbieding van het sportaanbod (Streethockey) dat aansluit bij de behoeften, interesses en talenten van de einddoelgroep

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Voorbereidingsfase

16 weken

 • Partijen bij elkaar brengen (vereniging, gemeente, KNHB, Richard Krajicek Foundation, Cruyff Foundation, sportleiders) – 4 uur per week
 • Bepalen op welke Playgrounds/Courts het Streethockey wordt aangeboden – 2 uur per week
 • Communicatie richting doelgroep op omliggende basisscholen en brede scholen (via flyers/posters, social media, op Playgrounds/Courts) – 2 uur per week
 • Samenstellen van lesmateriaal/lessenreeks en verzamelen veldmateriaal – 2 uur per week
 • Opleiden van de sportleiders in Streethockey (hockeywise maken) – 16 uur
 • Opleiden van de verenigingstrainers (streetwise maken) – 16 uur

Uitvoeringsfase

20 weken

 • Communicatie richting doelgroep op omliggende basisscholen en brede scholen (via flyers/posters, social media, op Playgrounds/Courts) – 2 uur per week
 • Uitvoering van Streethockey (opening seizoen, trainen, toernooi, bezoeken)
  – 20 uur eenmalig (interventie-aanvrager: voorbereiding en opening Streetsportseizoen)
  – 10 uur per week (interventie-aanvrager)
 • Aanbieden van Streethockey – 2 x 4 uur per week (training, voorbereiding en evaluatie door verenigingstrainer en sportleider)
 • Tussentijdse updates sturen aan betrokken partijen – 2 uur per week

Evaluatie- en borgingsfase

6 weken

 • Evaluatie van het proces (opstellen en afnemen) – 50 uur (onder einddoelgroep, sportleiders/verenigingstrainers, betrokken partijen en verwerking)

Locaties en Uitvoering

 • Hockeyverenigingen
 • Gemeenten
 • Richard Krajicek Foundation
 • Cruyff Foundation

Ondersteuning

Om de interventie te kunnen implementeren en naar andere locatie te kunnen overdragen is het volgende beschikbaar:

 1. Handleiding hoe de interventie uit te voeren
 2. Oefenstof waarop lessenreeks kan worden gebaseerd
 3. Ondersteuning KNHB
 4. Opleidingen hockeywise en streetwise

Materialen

Alle veldmaterialen (hockeysticks, hockeyballen, hesjes, pylonen) worden door de aanvrager gekocht om het Streethockey goed te kunnen uitvoeren op de geselecteerde Playgrounds en Courts. Hetzelfde geldt voor mond- en scheenbescherming. De lesmaterialen worden door de interventie-aanvrager, de verenigingstrainer en de sportleider opgesteld (met ondersteuning van de KNHB).

 • Voorbeeld oefenstof (beschikbaar gesteld door KNHB)
 • Lesmateriaal ten behoeve van de scholing voor sportleiders (ontwikkeld door KNHB)
 • Lesmateriaal ten behoeve van de scholing voor verenigingstrainers (ontwikkeld door Richard Krajicek Foundation en Cruyff Foundation)
 • Praktische handleiding voor de aanvrager om interventie op te zetten en uit te voeren

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)