Terug naar overzicht

Teenpower

De interventie Teenpower is een laagdrempelig groepsaanbod voor jongeren met (extreem) overgewicht en obesitas. Het betreft een interventie met aandacht voor voeding, beweging en gedragsverandering. Deze interventie is ontwikkeld voor jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst in de leeftijd van 12 tot 16 jaar en bestaat uit fysieke trainingen en groepsbijeenkomsten waarin verschillende leefstijlonderwerpen aan bod komen.

Doelgroepen

De interventie is gericht op jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst in de leeftijd van 12 tot 16 jaar met matig of zwaar overgewicht (obesitas).

Doel van het sport- en beweegaanbod

Het doel is het reduceren of stabiliseren van BMI bij jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst met matig of zwaar overgewicht (obesitas) door het bevorderen van een gezond voedings- en beweegpatroon.

Oordeel commissie

Teenpower, voor jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst, is een mooi voorbeeld van een practice based interventie. De interventie maakt goed gebruik van de CBO- richtlijn voor overgewicht en obesitas. De koppeling met de werkzame elementen van de rots- en water training is nog wat summier beschreven.

Uitvoerbaarheid

Het programma is goed ingebed in de lokale structuur van Utrecht en kan in principe als voorbeeld dienen voor andere wijken in (grote) steden. De overdraagbaarheid is echter nog wel een aandachtspunt omdat de beschrijving zich op een aantal punten specifiek op Kanaleneiland richt.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)