Terug naar overzicht

Valanalyse 65+ voor de eerstelijnszorg

Valanalyse 65+

De Valanalyse 65+ helpt zorgverleners in de eerstelijn om op gestructureerde wijze een inventarisatie te maken van het valrisico bij patiënten van 65 jaar en ouder en hen van advies op maat te voorzien. Hiermee spelen we in op het probleem dat veel eerstelijnszorgverleners gebrek aan tijd hebben. Zo hoeven ze niet bij een grote patiënten populatie een uitgebreide screening te doen maar alleen voor het kleine aantal dat inderdaad een verhoogd valrisico blijkt te hebben. Als er sprake is van een verhoogd valrisico maakt de zorgverlener vervolgens met de patiënt wel een uitgebreide valanalyse. Deze analyse kan, afhankelijk van de situatie, tot maximaal een uur duren.

Doelgroepen

Valanalyse 65+ is ontwikkeld voor eerstelijns zorgverleners. In de eerste plaats voor praktijkondersteuners van huisartsen en medewerkers van een consultatiebureau voor ouderen. Maar ook voor thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedici die ouderen zien.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Het doel van Valanalyse 65+ is eerstelijns zorgverleners te ondersteunen bij het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico en het geven van een advies op maat aan deze ouderen.  Zodat meer zelfstandig wonende ouderen valpreventieve maatregelen nemen en het risico op een val, en daardoor ook het aantal valongevallen, bij deze groep vermindert.

Oordeel commissie

Valanalyse 65+ ondersteunt eerstelijnszorgverleners bij het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico en het geven van een advies op maat aan deze ouderen. De interventie is erkend als Goed onderbouwd. Met de uitwerking van een concreet voorbeeld en duidelijke beschrijving van de doelgroepen is de interventie degelijk beschreven en geeft het goed inzicht in de werkwijze van de interventie.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)