Terug naar overzicht

Voor je het weet zijn ze groOt

Voor je het weet zijn ze groOt is een ouderbijeenkomst over opvoeding, voeding en bewegen, waarin interactieve theaterscènes en groepsbesprekingen met elkaar afgewisseld worden. Opvoeding staat centraal rond de thema’s:

  • beeldschermgebruik (computeren, tv kijken, etc.) en actief (buiten)spelen
  • ontbijten
  • snoepen/ snacken/ gezoete dranken

De ouderbijeenkomst is voor ouders met kinderen op de basisschool (groep 1 t/m 8),met name voor ouders van kinderen die onvoldoende bewegen en ongezond eten.

Doelgroepen

De interventie is ontwikkeld voor ouders met kinderen van 2 – 12 jaar, met name ouders van kinderen die onvoldoende bewegen en ongezond eten.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Het doel is om ouders te versterken in hun opvoedvaardigheden om hun kinderen gezonde voedings- en beweeggewoonten aan te leren.

Oordeel commissie

Voor je het weet zijn ze groOt betrekt ouders met een interactief theater bij een gezonde leefstijl van hun kinderen. Met gebruik van Intervention Mapping is een leuke en originele interventie ontworpen. De uitvoering duurt ca. een uur. Dit maakt de doelen wel wat ambitieus

Uitvoerbaarheid

Met deze interventie kan ook een moeilijk bereikbare doelgroep worden bereikt. De interventie is echter maar van korte duur (1 uur). Het uitvoeren van deze interventie in combinatie met een groter programma, komt de interventie ten goede. De commissie raadt aan daar ook echt op aan te sturen.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)