Terug naar overzicht

Warming-up programma

Goede warming up voor kinderen
Het Warming-up programma is een gestandaardiseerd goede warming up programma ontwikkeld om uiteindelijk blessures aan de onderste extremiteiten bij jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers te voorkomen. Rekening houdend met de verschillende groeispurten onder jongens en meisjes is het Warmingup programma specifiek ontwikkeld voor vier leeftijdscategorieën. Het Warming-up programma is gestoeld
op drie fases (voorbereiden, motorische vaardigheden en hockey vaardigheden) van 4-5 minuten (12-15 minuten in totaal). Het Warming-up programma is beschikbaar via een website en applicatie voor smartphone/tablet waar een handleiding te vinden is. Het Warming-up programma wordt via bijscholingen en de KNHB academie (KNHB opleidingsinstituut van o.a. hockeycoaches/trainers) overgedragen

Probleembeschrijving

Het Warming-up programma is een gestandaardiseerd warming-up programma ontwikkeld om uiteindelijk blessures aan de onderste extremiteiten bij jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers te voorkomen. Rekening houdend met de verschillende groeispurten onder jongens en meisjes is het Warmingup programma specifiek ontwikkeld voor vier leeftijdscategorieën. Het Warming-up programma is gestoeld op drie fases (voorbereiden, motorische vaardigheden en hockey vaardigheden) van 4-5 minuten (12-15 minuten in totaal). Het Warming-up programma is beschikbaar via een website en applicatie voor smartphone/tablet waar een handleiding te vinden is. Het Warming-up programma wordt via bijscholingen en de KNHB academie (KNHB opleidingsinstituut van o.a. hockeycoaches/trainers) overgedragen.

Doelgroepen

De uiteindelijke doelgroep van het Warming-up programma bestaat uit jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers die binnen een hockeyvereniging trainen en/of wedstrijden spelen onder begeleiding van een hockeycoach/trainer.

Intermediaire doelgroep

Het Warming-up programma richt zich ook op een intermediaire doelgroep, namelijk de hockeycoaches/trainers die binnen een hockeyvereniging jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers begeleiden (training en wedstrijd). Hockeycoaches/trainers kunnen door de KNHB academie opgeleide coaches/trainers zijn, ouders, medici, paramedici, verzorgers of andere betrokkenen die een rol spelen bij het begeleiden van hockeyspelers tijdens de training of het voorbereiden op een wedstrijd.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Het doel van het Warming-up programma is 25% van de blessures aan de onderste extremiteiten bij hockeyspelers te reduceren over één hockeyseizoen.

Subdoel

Subdoelen voor de uiteindelijke doelgroep

 • Jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers hebben na één hockeyseizoen meer kennis over het opbouwen van een optimale warming-up zodat een goede fitheid (zie onderdeel 3) wordtgewaarborgd en uiteindelijk blessures aan de onderste extremiteiten worden voorkomen of verminderd.
 • Jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers hebben na één hockeyseizoen meer vaardigheden voor het opbouwen van een optimale warming-up zodat een goede fitheid (zie onderdeel 3) wordt gewaarborgd en uiteindelijk blessures aan de onderste extremiteiten worden voorkomen of verminderd.

Subdoelen voor de intermediaire doelgroep

 • Hockeycoaches/trainers die binnen een hockeyvereniging jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers begeleiden (training en wedstrijd) hebben na één hockeyseizoen meer kennis over het opbouwen van een optimale warming-up zodat een goede fitheid (zie onderdeel 3) wordt gewaarborgd en uiteindelijk blessures aan de onderste extremiteiten worden voorkomen of verminderd.
 • Hockeycoaches/trainers die binnen een hockeyvereniging jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers begeleiden (training en wedstrijd) hebben na één hockeyseizoen meer vaardigheden voor het opbouwen van een optimale warming-up zodat een goede fitheid (zie onderdeel 3) wordt gewaarborgd en uiteindelijk blessures aan de onderste extremiteiten worden voorkomen of verminderd.
 • Hockeycoaches/trainers die binnen een hockeyvereniging jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers begeleiden (training en wedstrijd) hebben na één hockeyseizoen meer kennis over de juiste uitvoering van de oefeningen uit het Warming-up programma zodat een goede fitheid (zie onderdeel 3) wordt gewaarborgd en uiteindelijk blessures aan de onderste extremiteiten worden voorkomen of verminderd.
 • Hockeycoaches/trainers die binnen een hockeyvereniging jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers begeleiden (training en wedstrijd) hebben na één hockeyseizoen meer vaardigheden voor de juiste uitvoering van de oefeningen uit het Warming-up programma zodat een goede fitheid (zie onderdeel 3) wordt gewaarborgd en uiteindelijk blessures aan de onderste extremiteiten worden voorkomen of verminderd.
 • Hockeycoaches/trainers die binnen een hockeyvereniging jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers begeleiden (training en wedstrijd) zijn na één hockeyseizoen meer bekwaam om het Warming-up programma optimaal te gebruiken.
 • Hockeycoaches/trainers die binnen een hockeyvereniging jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers begeleiden (training en wedstrijd) zijn na één hockeyseizoen meer overtuigd over de meerwaarde van het Warming-up programma waardoor zij dit Warming-up programma gebruiken.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

 • Disseminatie via bijscholingen en KNHB academie
 • Bijscholingen
 • Het Warming-up programma zelf
 • Website en applicatie voor smartphone/tablet
 • Werving d.m.v. promotie en communicatie

Het Warming-up programma bevat meer dan 50 oefeningen die effectief bewezen zijn om blessures aan de onderste extremiteiten te voorkomen of te verminderen (zie onderdeel 3). Het Warming-up programma duurt
ongeveer 12 minuten waarbij de oefeningen over drie fases van elk ongeveer 4 minuten zijn verdeeld (zie bijlage 1). Idealiter wordt het Warming-up programma minimaal twee à drie keer per week gebruikt. Voor wedstrijddagen is ook een korter programma ontwikkeld op basis van onder andere bestaande Interpolis hockeyoefeningen. De tijdsinvestering van de hockeycoaches/trainers voor het toepassen van het Warmingup programma is gering en te verwaarlozen.

Om het Warming-up programma te kunnen gebruiken en beheren dienen de volgende stappen te worden ondernomen:

 • Stap 1: hockeycoaches/trainers volgen een bijscholing om hun kennis en vaardigheden over sportblessurepreventie en over het Warming-up programma te waarborgen. Het volgen van een bijscholing is sterk aanbevolen maar niet verplicht.
 • Stap 2: hockeycoaches/trainers downloaden de app en/of openen de website zodat ze de beschikbare informatie over het Warming-up programma kunnen bekijken.
 • Stap 3: hockeycoaches/trainers maken een inlogaccount aan (inlognaam en bijhorende paswoord) waardoor (i) ze overal toegang krijgen tot hun eigen Warming-up programma en (ii) website en applicatie voor smartphone/tablet te allen tijde gesynchroniseerd blijven.
 • Stap 4: hockeycoaches/trainers maken hun team(s) aan op basis van geslacht en leeftijd.
 • Stap 5a: hockeycoaches/trainers krijgen toegang tot alle inhoud van het Warming-up programma.
 • Stap 5b: hockeycoaches/trainers krijgen toegang tot het trainingsschema van hun team(s) voor een heel seizoen (40 weken) waarbij oefeningen voor elke week worden aangereikt.
 • Stap 5c: hockeycoaches/trainers krijgen toegang tot de wedstrijdwarming-up.

Locaties en Uitvoering

De bijscholingen worden regionaal of op verenigingsniveau gehouden bij een hockeyvereniging maar vinden ook plaats binnen de KNHB academie (KNHB opleidingsinstituut van o.a. hockeycoaches/trainers). Het Warming-up programma wordt uitgevoerd bij hockeyverenigingen of in een sportzaal (zaalhockey) waar jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers trainen en/of wedstrijden spelen.

Ondersteuning

Om het Warming-up programma te implementeren (zie onderdeel 2) en te borgen zijn verschillende strategieën door de KNHB toegepast, namelijk het inzetten van intensieve communicatiestrategieën op
nationaal, regio- en verenigingsniveau (Nationaal Hockey Congres, Technisch Kader Congres, (Regionale) bijeenkomsten, Thema bijeenkomsten sponsoring, Hockey.nl, knhb.nl, verenigingsnieuwsbrief,
hockeycorner), het organiseren van bijscholingen op regio- en verenigingsniveau, en het inbedden van het Warming-up programma binnen de KNHB academie. De bijscholingen vormen de belangrijkste strategie om het Warming-up programma te implementeren (zie onderdeel 2). Deze bijscholingen worden op basis van een aangeleverde presentatie door (para)medici verzorgd die geschoold zijn door een opleider (Train-detrainer). De bijscholingen kunnen regionaal worden gehouden maar ook binnen een vereniging. De KNHB zorgt dat bijscholingen twee à vier keer per seizoen worden georganiseerd zodat hockeycoaches/trainers die binnen een hockeyvereniging jeugdige (vanaf 8 jaar) en volwassen hockeyspelers begeleiden (training en wedstrijd) het Warming-up programma optimaal kunnen toepassen. Tevens wordt de implementatie van het Warming-up programma bevorderd doordat deze onderdeel wordt van de KNHB academie (KNHB opleidingsinstituut van o.a. hockeycoaches/trainers) waardoor het Warming-up programma via de KNHB academie optimaal overgedragen wordt aan die hockeycoaches/trainers. Daarnaast worden vanuit het automatiseringssysteem (website en applicatie voor smartphone/tablet) pushberichten naar hockeycoaches/trainers gestuurd bij een nieuwe periode in het seizoen.

Materialen

Het Warming-up programma is beschikbaar via een website (http://hockey.warming-up.nl) en een (gratis) applicatie voor smartphone/tablet (zie bijlage 4) waar de volgende informatie te vinden is:

 • achtergrondinformatie over het programma
 • uitleg over de oefeningen inclusief instructievideo’s
 • warming-up programma voor wedstrijden
 • trainingsschema’s (zie bijlage 3).
 • voor de bijscholingen is ook een presentatie (zie bijlage 2) beschikbaar.

Uitvoerbaarheid

Het programma is gestoeld op een wetenschappelijke benadering met inbreng van vele experts en de methode van Intervention Mapping. Dit heeft geresulteerd in ruim 50 oefeningen die gebruikt kunnen worden om blessures aan de onderste extremiteiten bij hockeyspelers (8+) te voorkomen of te verminderen. De materialen (website, app) zien er

aantrekkelijk uit en de betrokkenheid van de KNHB is van grote meerwaarde voor de disseminatie en borging van de interventie.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)