Terug naar overzicht

Weet Wat Je Eet

Weet Eat Je Eet: digitaal lespakket

Weet wat je eet is een digitaal lessenpakket bestaande uit 7 basislessen en 13 maatschappelijk relevante keuzelessen. De methode sluit voor het Voortgezet Onderwijs aan bij de twee leergebieden Mens en Natuur en Mens en Maatschappij. De leerlingen werken zelfstandig met behulp van het computerprogramma en ondersteuning door de leerkracht. De basislessen van het Weet Wat Je Eet lesprogramma richten zich op: 1) Invullen voedingsdagboek en feedback daarop, 2) Test mbt eigen voedingsgedrag en advies op maat naar aanleiding van de test, 3) Belangrijkste principes van gezond en gevarieerd eten, 4) Regels van de schijf van vijf, 5) Beweegdagboek en feedback daarop, 6) Eten en de wereld er omheen, 7 Kennistoets. De keuzelessen zijn gericht op de maatschappelijke betekenis van voeding zoals een les over voeding en het milieu, bacteriën, overgewicht, alcohol, koken, etiquette en etiketten, borstvoeding, aanbod in schoolkantine en gentech.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Doel Weet Wat Je Eet lespakket

Het verbeteren van de kennis van leerlingen uit de onderbouw van het VMBO, HAVO en VWO m.b.t. gezond, veilig en bewust eten, hen inzicht geven in hun eigen voedingsgedrag en in de mate waarin hun voedingsgedrag veilig en gezond is.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)