Terug naar overzicht

Zit met Pit!

‘Zit met Pit!’ is een project, ontwikkeld door oefentherapeuten Cesar/Mensendieck. Het leert kinderen in groep 5/6 van de basisschool een goede houding en gezond gedrag rondom zitten, bewegen en computergebruik en wordt op school, in de klas gegeven.
In de lessen wordt aandacht besteed aan de zithouding, zowel de ‘gewone’ zithouding alsmede schrijfhouding, computerhouding, tablet en smartphonehouding. Daarnaast worden de kinderen bewust gemaakt van het belang van blijven bewegen, genoeg pauzeren en wat de oorzaak van pijnklachten kan zijn. ‘Zit met Pit!’ bestaat uit 3 lessen van een uur en een digitale les die de kinderen rechtstreeks op de computer maken.

Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van interactief lesmateriaal en een werkboek met illustraties, oefeningen en huiswerkopdrachten. Na iedere les gaat er een ouderbrief mee naar huis waardoor ook de ouders betrokken worden bij dit onderwerp. Bij ‘Zit met Pit!’ staat het kind centraal in plaats van het (vaak beperkte) meubilair.

Doelgroepen

De primaire doelgroep zijn basisscholieren in groep 5 en/of 6.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Houdingsverbetering en bewustwording creeëren bij kinderen in de basisschool leeftijd, in combinatie met gezond gedrag rondom het toenemende computergebruik als gevolg van het digitaliseren van de maatschappij.

Daardoor preventie van klachten op latere leeftijd. Gedragsverandering op een leeftijd dat dit nog eigen gemaakt kan worden.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)