Terug naar overzicht

Zwanger workout

Speciaal zwanger workout voor vrouwen

Het Mom in Balance sportprogramma is speciaal ontwikkeld zwanger workout voor vrouwen tijdens de zwangerschap en voor een goed herstel daarna. Onze workouts zijn ontworpen in samenwerking met de beste gynaecologen en bekkenbodemtherapeuten, speciaal afgestemd op het zwangere, herstellende en fitte lichaam.

Trainen in de buitenlucht, het hele jaar door! Functionele total body workout speciaal voor het zwangere/herstellende lichaam. Extra aandacht voor een sterke core en stabiliteit van het bekken. Bewustwording en daarna herstel van de bekkenbodemspieren. Onderhoud en verbeter je conditie met cardio oefeningen. Ontmoet andere inspirerende vrouwen in dezelfde fase.

De Zwanger Workout is onderdeel van het Mom in Balance Sportprogramma en is specifiek samengesteld voor het zwangere lichaam. De Zwanger Workout traint en coacht zwangeren om sterk en fit te blijven en vertrouwen te hebben in hun lichaam tijdens en na de zwangerschap. Dit sportprogramma is bedoeld voor zwangere vrouwen vanaf 12 weken zwangerschap tot aan de uitgerekende datum en is geschikt voor ieder sportniveau. De zwangeren trainen minimaal één keer per week 60 minuten mee aan een ‘Zwanger Workout’ in de buitenlucht. De workout bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Warming up 
 • Cardiotraining 
 • Spierversterkende oefeningen voor het gehele lichaam 
 • Staande Core-training 
 • Looptechniek om klachten te voorkomen 
 • Intervaltraining 
 • Juiste houding en tiltechnieken 
 • Stretchen en ontspannen 
 • Bespreken van zwangerschap gerelateerde thema’s

Naast de groepstraining ontvangen deelnemers een Energiek Zwanger Pakket, bestaande uit het boek Gezond & Energiek Zwanger (met workoutschema’s, oefeningen voor thuis en voedingstips), een online platform met workouts van 20-minuten en een weerstandsband. Een stimulans om ook naast de trainingen actief te zijn.

Probleembeschrijving

Zwanger Workout is ontwikkeld in 2006 door Esther van Diepen. In haar eerste zwangerschap wordt ze weinig gestimuleerd om actief te blijven sporten, terwijl ze altijd veel sportte. Tijdens haar verblijf in Amerika waar ze zwanger raakt van de tweede komt ze erachter dat er juist veel mogelijkheden bestaan om actief te blijven tijdens de zwangerschap.

De zwangere vrouw wordt daar veelal individueel begeleid in het sporten. Het idee ontstaat om een groepsworkout in de buitenlucht specifiek voor het zwangere lichaam te ontwikkelen. Een combinatie van sport en coaching.

Vanuit eigen ervaring blijkt het sporten in combinatie met het uitwisselen van relevante thema’s op gebied van work-life balance veel voordelen te bieden: een sterk, energiek en positief gevoel. Dat een actieve zwangerschap voordelen biedt blijkt ook uit diverse onderzoeken (Clapp, 2002; Mikeska, 2004):

 • Regelmatig sporten verhoogt de maximale hoeveelheid energie die een zwangere vrouw kan opwekken en de hoeveelheid zuurstof die ze kan gebruiken per minuut.
 • Met regelmatige kracht- en cardiotraining kunnen veel zwangerschapskwalen voorkomen worden.
 • Vrouwen die regelmatig blijven bewegen tot het einde van de zwangerschap komen gemiddeld 4 kilo minder aan dan zwangere vrouwen die niet actief zijn. 
 • Een fitte zwangere heeft meer kans op een kortere bevalling, met minder medische complicaties en minder vermoeidheid. Esther van Diepen heeft met haar achtergrond als Personal trainer en Life Coach in samenwerking met een trainer gespecialiseerd in het begeleiden van zwangere vrouwen en gyneacoloog de Zwanger Workout ontwikkeld. De bestaande onderzoeken zijn hierin meegenomen. Dit heeft een combinatie opgeleverd van cardiotraining, gerichte spierversterking, stretchen, intervaltraining en mentale coaching. De Zwanger Workout pakt de volgende problemen aan: 
 • Vrouwen hebben vaak onvoldoende kennis over hoe zij hun sportactiviteiten kunnen aanpassen tijdens de zwangerschap. 
 • Sporten tijdens de zwangerschap wordt niet voldoende gestimuleerd vanuit de sociale omgeving. 
 • Er bestaat angst onder zwangere vrouwen dat actief blijven tijdens de zwangerschap niet goed zou zijn voor de ontwikkeling van de baby. 
 • Vrouwen die inactief blijven tijdens de zwangerschap kunnen eerder lichamelijke klachten ervaren. Hierdoor kan de balans tussen thuis, werk en henzelf eerder verstoord raken. 
 • Vrouwen die niet actief zijn komen gemiddeld meer gewicht aan dan vrouwen die regelmatig blijven bewegen.

Er bevallen jaarlijks ca. 170.000 vrouwen in Nederland (CBS, 2016). Veel vrouwen kunnen dus nog een extra stimulans gebruiken om onder professionele begeleiding actief te blijven tijdens de zwangerschap en de voordelen hiervan ervaren.

Doelgroepen

Het Mom in Balance Zwanger Programma is specifiek samengesteld voor het zwangere lichaam. Iedere zwangere vrouw kan vanaf 12 weken zwangerschap na toestemming van de verloskundige of arts starten met de Zwanger Workout. De training is voor ieder niveau geschikt.

Intermediaire doelgroep

Franchisenemer

De Franchisenemer zorgt ervoor dat de interventie op locatie wordt opgezet. De franchisenemer speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken van de interventie op nieuwe locaties, zodat steeds meer vrouwen deel kunnen nemen aan het Zwanger programma. De Franchisenemer verzorgt ook de trainingen op locatie.

Trainer

De trainer is verantwoordelijk voor het verzorgen van het Zwanger programma. De trainer verzorgt de training en begeleidt de deelnemende vrouwen tijdens een actieve zwangerschap. Daarnaast zorgt de trainer voor motivatie om het sporten ook op langere termijn te continueren. De trainers worden intern opgeleid voor het verzorgen van het Zwanger programma.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

De zwangere vrouw zich fysiek en mentaal zo fit en energiek mogelijk laten voelen. Dit doen we door een combinatie van cardio- en krachtoefeningen voor het gehele lichaam en het laten uitwisselen van ervaringen.

Subdoel

 • Deelnemers doen tijdens de Zwanger Workout kennis op en ervaren hoe een actieve levensstijl kan bijdragen aan een energieke zwangerschap.
 • Deelnemers aan de Zwanger Workout zijn zich bewust van de fysieke belasting die het dragen van een baby met zich meebrengt en leren een goede (til)houding aan en versterken het gehele lichaam om klachten te voorkomen.
 • Deelnemers zijn fysiek en mentaal goed voorbereid op de bevalling.
 • Deelnemers hebben een positieve ervaring met de Workout en pakken het sporten ook na de bevalling weer op.
 • Deelnemers zijn zich bewust van de verandering (zowel fysiek als mentaal) die het moederschap met zich meebrengt in de eerste periode met baby.
 • Deelnemers aan de Zwanger Workout bouwen hun sportactiviteiten ook na de bevalling weer verantwoord op.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

De deelname aan de Zwanger Workout duurt minimaal 12 weken, waarin wekelijks één tot drie groepsworkouts van 60 minuten worden gevolgd. Onze ervaring is dat de meeste zwangeren blijven doortrainen tot de 40ste week van de zwangerschap.

Er is gekozen voor een abonnementsperiode van minimaal 3 maanden. Dit geeft de deelneemster de tijd om daadwerkelijk te ervaren welke positieve elementen het actief blijven sporten tijdens de zwangerschap kan geven.

Bij de interventie Zwanger Workout worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Initiatiefase vanuit het hoofdkantoor Mom in Balance (continu)
 2. Voorbereidingsfase (2 maanden)
 3. Wervingsfase (2 maanden)
 4. Realisatiefase – Sportprogramma (doorlopend)
 5. Evaluatiefase (eenmalig na afloop)
 6. Nazorg ((half) jaarlijks voor franchisenemer/trainer; na afloop voor deelneemster)

Locaties en Uitvoering

Het hoofdkantoor van Mom in Balance bepaalt in welke regio het Zwanger Workout programma wordt opgestart middels franchise. De Franchisenemer is een zelfstandig ondernemer. Wanneer een geschikte regio en franchisenemer is gevonden, zal de franchisenemer in samenspraak met het hoofdkantoor bepalen op welke locaties binnen de regio het Zwanger Workout programma van start zal gaan. De franchisenemer zal ook altijd zelf trainingen verzorgen als trainer. Daarnaast zullen er nieuwe trainers worden gezocht voor uitbreiding van het sportprogramma.

Binnen de regio zal de Franchisenemer een samenwerking aangaan met de verloskundige praktijken en andere verwijzers. Informatie en advies over sporten tijdens de zwangerschap en het herstel na de bevalling wordt gegeven en folders worden uitgewisseld. Met de bekkenfysiotherapeut wordt een intensieve samenwerking gezocht om deelneemsters aan het sportprogramma zo optimaal mogelijk te begeleiden en klachten te voorkomen. Er worden folders uitgewisseld en deelneemsters worden zo nodig doorverwezen.

Het Zwanger programma wordt altijd uitgevoerd in de buitenlucht, in stadsparken en in duin- en bosgebied. De trainingen worden verzorgd door een gecertificeerde Mom in Balance trainer.

Ondersteuning

Hoofdkantoor Mom in Balance
Er is vanuit het hoofdkantoor landelijke ondersteuning beschikbaar. Naast het praktische handboek en de opleiding wordt er aan de Franchisenemer vanuit het hoofdkantoor marketingondersteuning aangeboden en kunnen franchisenemers terecht voor al hun vragen op het gebied van planning, organisatie en automatisering.

Opleiding
Mom in Balance heeft een 3-daagse trainersopleiding ontwikkeld met als doel in elke regio een eenduidig en kwalitatief programma aan te bieden. Daarnaast wordt op locatie meegetraind om de kwaliteit van de training te waarborgen. Ieder half jaar komen alle trainsters bij elkaar. Op deze halfjaarlijkse trainersdagen worden de trainers bijgeschoold en worden nieuwe trends en ontwikkelingen doorgenomen.

De trainster kan voor vragen over de uitvoering van het sportprogramma terecht bij de opleidingsmanager.

Handboek

Er is een handboek beschikbaar voor de trainster en franchisenemer. Hierin staat alle informatie beschreven om de interventie succesvol op te starten in een nieuwe regio. De handboeken voldoen aan de criteria die staan vermeld in het werkblad.

Materialen

Voor het verzorgen van de Zwanger Workout wordt door iedere trainer gebruik gemaakt van dezelfde materialen en trainerskleding. De deelnemer zal hierdoor Mom in Balance zien, herkennen en ervaren. Een van de succesfactoren van Mom in Balance is een gemeenschappelijke, herkenbare uitstraling voor de klant. De uitstraling en gebruik van herkenbare materialen dragen bij aan de merkuitstraling.

Materialen te gebruiken tijdens de workout:

 • Weerstandsband: Elastische band voor weerstandstraining.
 • Hoedjes: Gekleurde markeringspunten om een traject uit te zetten tijdens de workout
 • Verlichting voor om de arm in de winterperiode wanneer er in het donker wordt getraind

Ondersteunende materialen:

 • Mom in Balance website en online platform
 • Opleidingssyllabus voor trainers
 • Franchise- en trainers handboek
 • Mom in Balance rugzak
 • Mom in Balance Trainingskleding
 • Bakfiets met Mom in Balance logo
 • EHBO kit

Voor intermediaire partijen is het boek, foldermaterialen en posters beschikbaar. Deze materialen kunnen via het hoofdkantoor per mail besteld worden.

Voor de evaluatie van enquêtes en kwaliteitsbewaking wordt gebruik gemaakt van Survey Monkey.

Voor deelneemsters:

Het Gezond & Energiek Zwanger pakket

Belangrijke documenten

Printen