Terug naar overzicht

Zwemsportaanbod voor ouders van jonge kinderen

Veel ouders van jonge kinderen sporten steeds minder door tijdgebrek. Een combinatie van een druk gezinsleven en een carrière betekent vaak dat sporten erbij inschiet. Daardoor blijft de sportparticipatie van deze groep jonge ouders achter bij hun leeftijdsgenoten van 25 tot 45 jaar. Voor u als sportaanbieder/vereniging ligt hier een kans om deze groep ouders in beweging te krijgen terwijl hun kinderen zwemles volgen of aan het trainen zijn.

Door ouders bij dezelfde zwemvereniging als hun kind te laten sporten, ontstaat er meer binding met de vereniging. De kans is dan groter dat niet alleen de ouders actief blijven sporten binnen de club, maar dat ook de sportende kinderen doorgaan bij de vereniging. Ouders voelen zich zo ook meer betrokken bij de vereniging en blijven actief als vrijwilliger of via het master zwemmen.

Uw zwemvereniging kan zich goed profileren met een sportaanbod voor deze ouders, bijvoorbeeld met een zwemtraining, waterpolo, Mijnzwemcoach.nl, maar ook andere sporttakken zoals hardlopen, wandelen of fitness. Als het maar laagdrempelig is voor ouders om aan deel te nemen!

Probleembeschrijving

Volgens de Sportersmonitor (2012) heeft 69 procent van de Nederlanders in 2012 gesport. Van de Nederlanders die nu ‘niet of weinig’ sporten, zeggen 1.2 miljoen gemotiveerd te zijn om direct met sporten te beginnen als aan hun behoefte wordt voldaan.

In de leeftijd segmenten 24-44 jaar en 12-23 jaar is het aandeel afhakers het grootst. In deze leeftijdssegmenten is ook de grootste afname in georganiseerde sport via sportverenigingen te zien. De toename van commerciële en individuele sportbeoefening is niet voldoende om de teruggang van de sportverenigingen te compenseren.

Slechts 27 procent van de Nederlanders tussen de 24 en 44 jaar sport ten minste één keer per week. Velen hebben in het verleden wel gesport, maar doen dat nu niet meer. Veel ouders (25 tot 45 jaar) die jonge kinderen hebben noemen de combinatie met het gezin de voornaamste reden om een sportloopbaan te beëindigen. De ouders zijn vaak beperkt in tijd en mogelijkheden. In deze doelgroep neemt het aantal lidmaatschappen bij sportverenigingen af. Het blijkt dat van de mensen tussen de 25 en 35 jaar met jonge kinderen 35 procent minimaal veertig keer per jaar aan sport doet. Bij leeftijdsgenoten zonder kinderen is dit percentage aanzienlijk hoger, namelijk zo’n 52 procent. 35 procent van de niet-sporters in deze leeftijdsgroep zou wel weer graag (meer) willen sporten i.v.m. hun gezondheid.

Wanneer kinderen zwemles of training volgen, wachten de ouders van deze kinderen nu in de kantine/hal tot de zwemles of training klaar is. In plaats van wachten kunnen de ouders bij de interventie Ouders van jonge kinderen sporten wanneer als hun kind(eren) zwemles volgen of aan het trainen zijn. Door ouders tegelijkertijd met hun kind te laten sporten, past dit in de drukke agenda van de ouders.

Om ouders te enthousiasmeren te gaan en te blijven sporten, dient er van te voren gekeken te worden naar wat de ouders willen. Een belangrijke vraag hierbij is wat wil de (potentiële ) sporter en hoe kan de vereniging hem of haar optimaal bedienen? Oftewel sport aanbieden op het moment, op de manier, op de locatie en voor de prijs die aansluit bij de wensen en behoefte van de doelgroep(en). Deze interventie speelt in op deze wensen en bevat de juiste elementen die er aan bijdragen dat ouders van jonge kinderen gelijktijdig met hun kinderen kunnen bewegen.

Doelgroepen

Ouders die kinderen op de zwemles/bij de zwemvereniging hebben in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Deze ouders zijn gemiddeld genomen tussen de 25 en 45 jaar en ervaren (te) weinig tijd te hebben om te sporten.

NB. Overal waar in deze menukaartbeschrijving ‘zwemvereniging’ staat kan ook zwembadexploitant of zwemschool gelezen worden.

Intermediaire doelgroep

 • Instructeurs & trainers van zwemvereniging: uitvoering sportaanbod.
 • Bestuurslid/vrijwilliger zwemvereniging: voorlichting, communicatie, werving ouders.
 • Zwembadexploitant: beschikbaar stellen accommodatie, eventueel rol in uitvoering sportaanbod.
 • Combinatiefunctionaris of Buurtsportcoach: verbinden van verschillende lokale betrokken partijen, eventueel ook een rol in de uitvoering van het sportaanbod.
 • Andere sportverenigingen: kunnen betrokken worden voor het opzetten & combineren van sportaanbod van een andere tak van sport (bijvoorbeeld atletiek, fietsen, wandelen).

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Ouders van jonge kinderen die zwemles of training volgen, structureel in beweging brengen bij de zwemvereniging (bij voorkeur met een zwemsport, indien dit niet mogelijk is kan ook een andere sport bijvoorbeeld hardlopen of fietsen worden aangeboden).

Subdoel

 • Een structureel sportaanbod voor ouders met jonge kinderen tijdens de zwemles/trainingen beschikbaar hebben 
 • Ouders maken kennis met het sportaanbod en de zwemvereniging, waardoor de binding met de club wordt verhoogd.
 • Meer ouders gaan structureel meer sporten en bewegen
 • Meer ouders worden lid van de vereniging
 • Meer ouders worden actief als kaderlid/vrijwilliger binnen de vereniging

Voor alle bovenstaande doelen geldt dat het sportaanbod bij voorkeur de zwemsport betreft, indien dat niet mogelijk is kan er ook een andere sport bijvoorbeeld hardlopen of fietsen worden aangeboden.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

De interventie bestaat uit een aantal stappen die de zwemvereniging / zwembad exploitant / zwemschool zelfstandig, of met ondersteuning van de KNZB kan doorlopen:

 1. Het opstellen van een plan van aanpak – 2 weken.
 2. Draagvlak creëren en afstemming met samenwerkingspartners – 1 á 2 maanden.
 3. Werven van de doelgroep– 4 weken.
 4. Introductie aanbod – 10 weken. 1 keer per week, 45 tot 60 minuten per les, 10 lessen, gelijktijdig met aanbod kinderen.
 5. Structureel aanbod aanbieden en dit aanbod blijven promoten– doorlopend.

Dit zijn activiteiten die minimaal 1x per week plaatsvinden en 45 tot 60 minuten duren per les/training, gedurende 40 weken in het jaar. Ook is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het continu blijven werven van nieuwe ouders.

Locaties en Uitvoering

Alle sport gerelateerde organisaties zoals: (zwem) verenigingen, zwem – en sportscholen, zwembaden, zwemscholen.

Ondersteuning

Voor advies en ondersteuning van de KNZB kan telefonisch contact opgenomen worden. De ondersteuning en het advies bestaat uit het voorzien van informatie zoals het handboek, praktijk voorbeelden,
tips voor het aanbod te promoten, het vinden van de juiste lokale samenwerkingspartners, meedenken en begeleiden van de projectgroep / organisatie o.a. bij het opstellen van het plan van aanpak. Een bezoek aan de betreffende sportaanbieders behoort tot de mogelijkheden.

Materialen

Er is een draaiboek beschikbaar voor verenigingen, waarin veel handige tips staan voor de uitvoering van het (zwem)sportaanbod. Zie het kopje inhoud. Voor de verenigingen is er ook een informatie flyer beschikbaar welke de organisatie meer informatie geeft over dit project.

Belangrijke documenten

Printen Uitgebreide beschrijving (pdf)