Terug naar overzicht

Inzet sport- en beweeginterventies is sterk vraaggestuurd

91 procent van de gemeenteambtenaren sport zet sport- en beweeginterventies in hun gemeente in om de sport- en beweegdeelname onder inwoners te stimuleren, net als 92 procent van de buurtsportcoaches. Als sport- en beweeginterventies worden ingezet, geeft de helft van de gemeenteambtenaren en buurtsportcoaches aan dat ook erkende sport- en beweeginterventies worden gebruikt. Een derde van de sportverenigingen zet sport- en beweeginterventies in, waarvan 23 procent erkende sport- en beweeginterventies gebruikt.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies – een verdiepend onderzoek onder (potentiële) gebruikers’ van het Mulier Instituut.

Lees verder en download het rapport.