Terug naar overzicht

OldStars / Walking Football voor mannen van 60 jaar of ouder

OldStars / Walking Football is een erkende interventie gericht op het bij elkaar brengen en stimuleren van sport en bewegen bij mannen van 60 jaar of ouder. Tijdens dit programma worden diverse gezondheidsonderwerpen (mentaal en fysiek) bespreekbaar gemaakt. Deelnemers worden actiever, hun leefstijl verbetert en hun gezondheid neemt toe.

Gedurende 20 weken wordt eenmaal per week Walking Football gespeeld. De club verzorgt de trainingen en begeleiding op eigen sportaccommodatie. De oefeningen worden op individueel niveau van de deelnemers aangeboden. Sterk aan de interventie is dat niet alleen gefocust wordt op sport en bewegen maar ook op vaardigheden die essentieel zijn in het dagelijks leven van de mannen, zoals balans. Trainingen worden afgesloten met een partijtje Walking Football waarbij niet gerend mag worden.

Na afloop van de 20 weken wordt het programma afgesloten met een toernooi: het OldStars Kampioenschap. Hierbij worden wedstrijden met zeven tegen zeven gespeeld. Er wordt gespeeld volgens de richtlijnen en reglementen van Walking Football (zie handboek).

 

Lees meer over de interventie Oldstars / Walking Football.