Terug naar overzicht

Procesevaluatie, hoe doe je dat?

foto ter illustratie van document procesevaluatie

Richtlijnen voor een procesevaluatie van sport- en beweeginterventies

Een procesevaluatie levert je inzicht op in het verloop en de uitvoering van je interventie. Je ontdekt de sterke- en minder sterke punten, bevorderende- en belemmerende factoren en ook de ervaringen van de gebruikers met je interventie. Met deze input kan je werken aan kwaliteitsverbetering van je interventie.

Dit is de reden dat een procesevaluatie een verplicht onderdeel is in het erkenningstraject. Dit document biedt handvatten voor het opzetten en de verslaglegging van een procesevaluatie en is gebaseerd op de factsheet van Movisie . De factsheet van Movisie biedt meer achtergrondinformatie over de procesevaluatie.

 

De handvatten zijn verdeeld over de volgende paragrafen:

A. Wat zijn je hoofd- en subvragen?
B. Bij wie verzamel je informatie?
C. Aan welke eisen moet een procesevaluatie voldoen?
D. Hoe kan een procesevaluatie worden uitgevoerd?
E. Samenwerking bij procesevaluatie
F. Inhoud van de rapportage

Richtlijnen procesevaluatie sport- en beweeginterventies

Download de pdf over de handvatten voor het opzetten en de verslaglegging van een procesevaluatie.

Download pdf