Terug naar overzicht

Waarom erkennen van sport- en beweeginterventies?

Sport- en beweegaanbod dat werkt

In Nederland bestaan veel verschillende sport- en beweeginterventies die vallen onder de leefstijlinterventies. Het is lang niet altijd duidelijk welke kwaliteit en effecten deze leefstijlinterventies leveren. Door interventies te beoordelen in een erkenningstraject wordt het kaf van het koren gescheiden. De erkenning van een interventie biedt inzicht in ‘wat werkt en voor wie’.

Het erkenningstraject interventies

Een erkende interventie is beoordeeld en erkend volgens de landelijke afgesproken beoordelingssystematiek. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Kenniscentrum Sport, MOVISIE, Trimbos en Vilans. Door samen te werken aan het beoordelen van interventies volgens eenduidige criteria streven zij naar kwaliteitsverbetering in de diverse werkvelden. De werkvelden zijn:

  • sport en bewegen (Kenniscentrum Sport)
  • gezondheidsbevordering (CGL)
  • jeugdgezondheidszorg (NCJ)
  • jeugdwelzijn, ontwikkelingsstimulering, jeugdzorg (NJi)
  • de sociale sector (MOVISIE)
  • langdurige GGZ (Trimbos)
  • langdurende ouderen- en gehandicaptenzorg (Vilans).

De erkende leefstijlinterventies staan in de landelijke interventie database gezond en actief leven. Het overzicht van de sport- en beweeginterventies maakt hier onderdeel van uit en is te vinden via www.sportenbeweeginterventies.nl. Binnen de sport- en beweegsector wordt steeds meer waarde gehecht aan kwaliteit.

Wil je meer informatie over het erkenningstraject, dan kun je contact opnemen met het team via sportenbewegen@kcsport.nl.

Beoordeling van een interventie

Het beoordelen en erkennen van een interventie gebeurt op 3 niveaus:

Wanneer je als interventie-eigenaar jouw interventie(s) wilt laten beoordelen dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Een beoordeling van de kwaliteit en uitvoerbaarheid door professionals uit de praktijk voor het oordeel ‘Goed beschreven’ en/of
  2. Een beoordeling van de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid door de Erkenningscommissie Interventies voor een erkenning ‘Goed onderbouwd’ en daaropvolgend een erkenning ‘Effectief’. Bij de erkenning ‘Effectief’, geeft de commissie een specificatie van de mate van effectiviteit: eerste aanwijzingen voor effectiviteit, goede aanwijzingen voor effectiviteit en sterke aanwijzingen voor effectiviteit.

Een erkende interventie levert interventie-eigenaren voordelen op. Erkende interventies zijn prominent zichtbaar in de overzichten met aanbevolen interventies. Door de zichtbaarheid in de database en communicatie is de verspreiding breder en is het soms mogelijk om voor bepaalde subsidies in aanmerking te komen. Interventie-eigenaren hebben meer inzicht in de kwaliteit en de werkzaamheid van hun interventie en zijn daar trots op.