Terug naar overzicht

Waarom erkennen van sport- en beweeginterventies?

Sport en beweegaanbod dat werkt

In Nederland bestaan veel verschillende sport- en beweeginterventies die vallen onder de leefstijlinterventies. Het is lang niet altijd duidelijk welke kwaliteit en effecten deze leefstijlinterventies leveren. Door interventies te beoordelen in een erkenningstraject wordt het kaf van het koren gescheiden. De erkenning van een interventie biedt inzicht in ‘wat werkt en voor wie’.

Het erkenningstraject interventies

Een erkende interventie is beoordeeld en erkend volgens de landelijke afgesproken beoordelingssystematiek. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Kenniscentrum Sport, MOVISIE, Trimbos en Vilans. Door samen te werken aan het beoordelen van interventies volgens eenduidige criteria streven zij naar kwaliteitsverbetering in de diverse werkvelden. De werkvelden zijn:

  • Sport en bewegen (Kenniscentrum Sport)
  • Gezondheidsbevordering (CGL)
  • Jeugdgezondheidszorg (NCJ)
  • Jeugdwelzijn, ontwikkelingsstimulering, jeugdzorg (NJi)
  • De sociale sector (MOVISIE)
  • Langdurige GGZ (Trimbos)
  • Langdurende ouderen- en gehandicaptenzorg (Vilans).

De erkende leefstijlinterventies staan in de landelijke interventie database gezond en actief leven. Het overzicht van de sport- en beweeginterventies maakt hier onderdeel van uit en is te vinden via www.sportenbeweeginterventies.nl. Binnen de sport- en beweegsector wordt steeds meer waarde gehecht aan kwaliteit. Wil je meer informatie over het erkenningstraject, dan kun je contact opnemen met het team via sportenbewegen@kcsport.nl.

Beoordeling van een interventie

Het beoordelen en erkennen van een interventie gebeurt op 3 niveaus:

 

model-samenhang-erkenningsniveaus

Het belang van erkende interventies

“Met het erkenningstraject voor interventies draagt Kenniscentrum Sport bij aan de kwaliteitsverbetering van de sport- en beweegsector.

Een belangrijke stap daarin is de kwaliteit en effectiviteit van interventies zichtbaar maken” vertelt Femke van Brussel-Visser, adviseur bij Kenniscentrum Sport. “Kwaliteit en effectiviteit van interventies is belangrijke informatie voor gebruikers zoals GGD’en, GGZ-instellingen, gemeenten, thuiszorg en zorgverzekeraars. Zij zetten interventies in om sport en bewegen te stimuleren of om maatschappelijke doelen te realiseren.”

Een erkende interventie levert interventie-eigenaren voordelen op. Erkende interventies zijn prominent zichtbaar in de overzichten met aanbevolen interventies. Door de zichtbaarheid in de database en communicatie is de verspreiding breder en is het soms mogelijk om voor bepaalde subsidies in aanmerking te komen. Interventie-eigenaren hebben meer inzicht in de kwaliteit en de werkzaamheid van hun interventie en zijn daar trots op.

Gestart met een erkenningstraject, wat levert het op?

2Basics heeft gewerkt aan de kwaliteit van hun interventie S​chooljudo.nl.​ De motivatie om een verbetertraject in te gaan om tot een theoretische onderbouwing te komen was heel helder. Niet alleen omdat zij zelf graag een volgende stap wilden maken, maar ook om met schooljudo.nl in aanmerking te komen voor aanvragen van scholen die deelnemen aan Gezonde School. En om in aanmerking te komen voor de Jeugdimpuls. Veel regelingen vanuit de overheid vragen nu eenmaal een bepaalde mate van effectiviteit (of bewijslast) van de in te zetten aanbod.

​“En ja, het is gelukt. We hebben de erkenning Theoretisch Onderbouwd gekregen voor schooljudo.nl”, zegt Steffie Bossink van 2Basics trots. “Het was een lang en intensief traject, maar met goed resultaat: scholen kunnen nu extra ondersteuning krijgen voor schooljudo.nl via Gezonde School.

Daarnaast gebruikt 2Basics het behalen van de erkenning ook in hun communicatie. “Partners en andere interventie-eigenaren reageren positief op de erkenning. Inhoudelijk hebben we weinig aan de lessen aangepast, dus weet ik niet of scholen er op dat vlak iets van hebben gemerkt. Maar als zij partners zoeken of subsidies willen aanvragen, kan het zeker verschil maken”, aldus Steffie.

Wil jij jouw interventie(s) ook laten erkennen? Lees dan “6 stappen naar erkenning” hoe dat kan.