Terug naar overzicht

Weer vier erkende sport- en beweeginterventies

enkel blessure

De interventies ‘Versterk je Enkel, voorkom blessures’, ‘Versterk je enkel APP/uitvouwkaart’, ‘Nijntje Beweegdiploma’ en ‘Sportmaat voor werkdaad’ zijn erkend door de erkenningscommissie Sport & Bewegen. De beide Versterk je enkel interventies zijn erkend op het niveau ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’ en Nijntje Beweegdiploma en Sportmaat voor Werkdaad op het niveau ‘Goed onderbouwd’.

Versterk je enkel, voorkom blessures

‘Versterk je Enkel’ is een oefenprogramma om secundair enkelletsel bij volleyballers, korfballers en basketballers te voorkomen. De interventie wordt ingezet door trainers en coaches in de training. Het bestaat uit een kaartenset met oefeningen, trainingsschema’s en informatie over wat te doen bij enkeldistorsie. Zo faciliteert de interventie trainers in het geven van enkelblessurepreventie. De interventie is anno 2017 opgenomen in de kaderopleidingen van de betrokken sportbonden. Na de opleiding kunnen de trainers aan de slag en het programma implementeren in hun eigen trainingen.

Meer weten over Versterk je enkel, voorkom blessures? Zie Versterk je enkel, voorkom blessures in de sport- en beweegdatabase

Versterk je enkel APP/uitvouwkaart

‘Versterk je Enkel App&Uitvouwkaart’ is een oefenprogramma ter preventie van secundair enkelletsel. Het oefenprogramma wordt aangeboden via een app en een uitvouwkaart die, zonder begeleiding, door de sporter zelf ingezet kunnen worden.

Naast het oefenprogramma bevatten de App en uitvouwkaart informatie over de uitvoering van de oefeningen, over (het gebruik van) enkelbrace en -tape en bevat het een bracekeuzewijzer en koop- en gebruik tips voor enkelbraces. De App biedt nog diverse additionele functionaliteiten, namelijk instructievideo’s van de oefeningen en een kalender met herinneringen om de uitvoering van de oefeningen en therapietrouw van de gebruiker te verhogen, en een kaartoverzicht van de dichtstbijzijnde sportartsen en fysiotherapeuten.

Meer weten over Versterk je enkel APP/uitvouwkaart? Zie Versterk je enkel APP/uitvouwkaart in de sport- en beweegdatabase

Nijntje Beweegdiploma

De interventie Nijntje Beweegdiploma richt zich op het ontwikkelen van motorische vaardigheden van kinderen tussen de twee en zes jaar. Kinderen leren hierdoor makkelijker fietsen, evenwicht houden, maar ook afstanden inschatten etc. Dit doen ze met behulp van een beweegdiploma. In de Beweegdiploma lessen leren kinderen op spelenderwijs veilig en verantwoord motorische vaardigheden aan. Deze lessen zijn afgestemd op de vaardigheden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling in de leeftijdsfase van het kind (2 t/m 3 jaar, 4 t/m 6 jaar). Aan het einde van de lessenreeks ontvangt het kind zijn/haar Beweegdiploma.

Meer weten over Nijntje Beweegdiploma? Zie Nijntje Beweegdiploma in de Sport- en beweegdatabase

Sportmaat voor Werkdaad

De interventie Sportmaat voor Werkdaad (SMvWD) is bedoeld voor volwassen tussen de 18 en 65 jaar met bijstandsuitkering die door mentale of fysieke omstandigheden niet (meer) zelfstandig kunnen terugkeren naar betaald werk. Het doel van de interventie is om de deelnemers te activeren om in de richting van de arbeidsmarkt te bewegen door het vergroten van de mentale en fysieke belastbaarheid. Hierbij wordt sport als middel gebruikt. Tijdens de module werkt de deelnemer aan verschillende factoren die belangrijk zijn binnen het werkveld. De deelnemers zullen verschillende fases doorlopen, waarin zij deelnemen aan individuele- en groepslessen van leefstijlcoaches, een bewegingsdeskundige en een psychomotorische therapeut (PMT). Daarnaast wordt er een passende werkervaringsplek gezocht, waardoor de deelnemers stap voor stap (weer) vertrouwd worden met de arbeidsmarkt.

Meer weten over Sportmaat voor Werkdaad? Zie Sportmaat voor Werkdaad in de Sport- en beweegdatabase

 

Over Sport- en beweeginterventies

Kenniscentrum Sport valideert sport- en beweegaanbod en onderhoudt de Sport- en beweegdatabase waarin ruim 200 erkende interventies staan opgenomen. Kenniscentrum Sport werkt hierin samen en op dezelfde wijze met 6 landelijke organisaties die andere sectoren vertegenwoordigen: RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, Movisie, Vilans en het Trimbos-instituut. Met het toegankelijk maken van de interventiebeschrijvingen, bevordert het Kenniscentrum Sport de uitwisseling van kennis over ‘wat werkt’ binnen de verschillende sectoren.

Kenniscentrum Sport ondersteunt kansrijke interventies die hun aanpak willen versterken. Wat moet u doen om een interventies in te dienen voor erkenning? Lees er meer over op www.allesoversport.nl. Voor meer informatie over Sport- en beweeginterventies kunt u terecht bij Melissa de Bruin (sportenbewegen@kcsport.nl).