Terug naar overzicht

Weer drie erkende sport- en beweeginterventies

Afgelopen perioden zijn weer drie sport- en beweeginterventies erkend. De interventies ‘The Daily Mile’, ‘Sportbouwer’ en ‘Gewichtige Gezinnen Mini’ zijn door praktijkbeoordelaars erkend op het niveau ‘Goed Beschreven’.

The Daily Mile

The Daily Mile is bedoeld voor alle kinderen in groep 3 tot en met 8 van de basisschool (tussen 6 en 12 jaar). Het doel is het verhogen van de aerobe fitheid van kinderen op de basisschool. Met aerobe fitheid wordt het uithoudingsvermogen bedoeld, dus de mogelijkheid om fysieke activiteiten gedurende een langere periode uit te kunnen voeren. In het programma voert een schoolklas gedurende minimaal één schooljaar op minimaal drie schooldagen per week The Daily Mile uit.

De uitvoering van The Daily Mile kost 15 minuten per keer en wordt gefaciliteerd door de leerkracht van de klas. De hele klas gaat naar buiten en voert The Daily Mile wandelend, joggend of rennend uit. Voorwaarde is dat The Daily Mile in minimaal matig/intensieve intensiteit wordt uitgevoerd.

Meer weten over The Daily Mile? Zie The Daily Mile.

Sportbouwer

Sportbouwer richt zich op het ontwikkelen van sportvaardigheden bij kinderen tussen de zes en twaalf jaar met een motorische ontwikkelingsachterstand. Hierbij is specifieke aandacht voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD), een coördinatie- ontwikkelingsstoornis. Het programma bestaat o.a. uit een app met instructievideo’s, sportkaarten met aanwijzingen en een coachhandleiding. Kinderen kunnen in het programma ondersteund worden door docenten bewegingsonderwijs, kinderfysiotherapeuten en ouders.

Alle 20 sportvaardigheden binnen het programma zijn opgedeeld in acht stappen. Kinderen doen zo steeds kleine succeservaringen op, waardoor ze gemotiveerd blijven om te oefenen. Van alle stappen per sportvaardigheid zijn voorbeeldfilmpjes beschikbaar in de app. Zowel het instapniveau als het eindniveau is per kind bepaald. Er wordt gewerkt in blokken van 4 weken. Per blok kiest het kind 2 sporten uit om te leren. Kinderen worden zelf actief betrokken bij het leerproces, bijvoorbeeld door het stellen van eigen doelen en het reflecteren op eigen proces.

Meer weten over Sportbouwer? Zie Sportbouwer.

Gewichtige Gezinnen Mini

Gewichtige Gezinnen Mini richt zich op kinderen van twee tot vier jaar met (een risico op) overgewicht of obesitas en hun ouders/verzorgers. Het doel is om een gedragsverandering bij de ouders en het kind te bewerkstelligen op het gebied van voeding, beweging en opvoeding.

Het programma heeft een doorlooptijd van zes maanden waarbij wordt gewerkt met een vaste, gesloten groep. Gewichtige Gezinnen Mini bestaat uit verschillende bijeenkomsten zoals groepsbijeenkomsten, kookworkshops, beweegbijeenkomsten en huisbezoeken bij de gezinnen thuis. Deze laatste wordt uitgevoerd door de uitvoerende pedagoog. Er wordt samengewerkt met lokale partners, zoals jeugdgezondheidsprofessionals, beweeg- en voedingsdeskundigen.

Meer weten over Gewichtige Gezinnen Mini? Zie Gewichtige Gezinnen Mini.

 

Over Sport- en beweeginterventies

Kenniscentrum Sport valideert sport- en beweegaanbod en onderhoudt de Sport- en beweegdatabase waarin ruim 200 erkende interventies staan opgenomen. Kenniscentrum Sport werkt hierin samen en op dezelfde wijze met 6 landelijke organisaties die andere sectoren vertegenwoordigen: RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, Movisie, Vilans en het Trimbos-instituut. Met het toegankelijk maken van de interventiebeschrijvingen, bevordert het Kenniscentrum Sport de uitwisseling van kennis over ‘wat werkt’ binnen de verschillende sectoren.

Kenniscentrum Sport ondersteunt kansrijke interventies die hun aanpak willen versterken. Wat moet u doen om een interventies in te dienen voor erkenning? Lees er meer over op www.allesoversport.nl. Voor meer informatie over Sport- en beweeginterventies kunt u terecht bij Melissa de Bruin (sportenbewegen@kcsport.nl).