Thema’s

Kennis over sport en bewegen in de volle breedte

Kennis centraal

Kenniscentrum Sport verzamelt, verheldert en deelt kennis om de impact van sport te vergroten.

Waarde van sport

Kenniscentrum Sport toont aan wat de waarde is van sport voor de samenleving

Van 0 tot 100

Kenniscentrum Sport onderzoekt waarom mensen wel of niet sporten

Vakmanschap

Kenniscentrum Sport deelt kennis zodat mensen binnen sportverenigingen beter kunnen functioneren

Lokaal beleid

Kenniscentrum Sport deelt kennis en ondersteunt gemeenten bij hun sportbeleid.

Spelers in de sport

Kenniscentrum Sport ondersteunt sportorganisaties met kennis en advies

Topsport Topics

Topsport Topics wil met nieuwe wetenschappelijke kennis de (top)sport bevorderen