Kennis centraal

Het Kenniscentrum Sport verzamelt en deelt kennis om de impact van sport en bewegen te vergroten. Zo kan de juiste kennis zorgen voor minder arbeidsverzuim, of het verschil maken tussen wel of geen medaille.

Het Kenniscentrum Sport – de naam zegt het al – heeft veel kennis in huis. Kennis afkomstig van NISB en Onbeperkt Sportief, kennis in de vorm van documenten en producten, in de vorm van de expertise van onze medewerkers en vooral ook kennis die wij opdoen via ons netwerk.

Al deze feiten, cijfers, informatie en analyses onderhouden wij en vullen wij aan, zodat we altijd kunnen werken vanuit een stevige, brede kennisbasis. Wij bundelen alle beschikbare kennis, zodat deze makkelijk vindbaar is voor iedere geïnteresseerde.

Alles over Sport

Kenniscentrum Sport faciliteert het platform "Alle over Sport": kennis over sport en bewegen op één plek. Dit is mede het verspreidingskanaal van Kenniscentrum Sport. Of u nu wilt weten welke oefeningen u kunt doen als u een blessures hebt, hoe sport en zorg kunnen samenwerken om overgewicht tegen te gaan, welke subsidies er allemaal zijn

Ga naar AllesoverSport.nl

Het Kenniscentrum stelt prioriteiten op basis van de vragen die ons worden gesteld. Doordat we actief contact hebben met onze klanten en partners in de sportwereld, weten we precies welke vragen dat zijn. Vanaf 1 januari kan iedere inwoner van Nederland: professional, vrijwilliger of burger, een vraag stellen aan het Kenniscentrum Sport. Volgens de principes van een High Performance Organisatie* toetsen wij of onze klanten tevreden zijn.

*Een HPO onderscheidt zich door bovengemiddeld te scoren op aspecten als kwaliteit van personeel en leiderschap, de cultuur is open en actiegericht en de organisatie heeft een focus op verbetering en vernieuwing. Wij zijn een flexibele organisatie (het Nieuwe Werken, zelfsturing, een brede flexibele schil en het opleiden van stagiairs en trainees).

 Belangrijke thema’s voor 2016 zijn:

  1. De waarde van sport en bewegen: we willen de voordelen van sporten en bewegen onderbouwen met bewijzen.
  2. Wat weerhoudt mensen ervan om te gaan sporten en hoe kun je er voor zorgen dat ze dat toch gaan doen? We onderzoeken welke belemmerende factoren er zijn voor verschillende groepen. En we proberen die belemmerende factoren weg te nemen.

Het is daarom belangrijk dat we werken aan:

  1. de kwaliteit van het sportaanbod en vakmanschap van professionals en vrijwilligers;
  2. een goede organisatie binnen de gemeente op het vlak van sport en bewegen;
  3. een goede samenwerking en organisatie van sport- en beweegaanbieders.
Jongeren in beweging (Rotterdam)

In het programma Jongeren in beweging van Challenge Sports worden topsporters ingezet als rolmodel voor jongeren. Topsporters kunnen jongeren motiveren om iets van hun leven te maken.

Voorbeeld Challenge Sports

Nieuwe thema’s

Het Kenniscentrum Sport gaat werken aan nieuwe thema’s. Voor een deel van deze thema’s onderzoeken we eerst welke vragen erover zijn, voor andere thema’s is dat al bekend.

Sport, gezondheid en blessures

Sport en gezondheid zijn met elkaar verbonden: sport kan de gezondheid bevorderen, maar het kan ook blessures veroorzaken. Het Kenniscentrum verzamelt informatie en deelt deze via www.allesoversport.nl. We geven daar antwoord op vragen als:

  • hoe kan je sport en bewegen inzetten binnen de gezondheidszorg,
  • hoe kan je sporten voor zo veel mogelijk mensen (fysiek) mogelijk maken
  • hoe voorkom je sportblessures?

We werken op dit thema samen met RIVM, de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de Werkgroep VRA (Vereniging van Revalidatieartsen) Bewegen en Sport.
Kenniscentrum Sport werkt vanaf 2016 ook mee aan het nieuwe VWS-programma ‘Sportblessurepreventie’.

Ondersteuning Topteam Sport

Het Topteam Sport streeft naar een meer samenhangend systeem voor sportinnovaties. Het netwerk van innovatiecentra, projecten en ondersteuning van kansrijke, innovatieve ideeën maakt deel uit van dit systeem maar ook de Sport Data Valley , waarbinnen data over sport worden verzameld, verwerkt en beschikbaar gesteld. Het Kenniscentrum Sport ondersteunt het Topteam, vooral bij de kwaliteitstoets van projecten en centra, bij netwerkvorming en communicatie.

Topsport en talentontwikkeling

Trainers en coaches in de sport hebben veel behoefte aan kennis over het ontwikkelen en vinden van talent. Ook gemeenten zijn voor hun sportbeleid geïnteresseerd in talentontwikkeling Het Kenniscentrum verzamelt kennis en stelt deze beschikbaar, Zij werkt hierin nauw samen met NOC*NSF.

Veiligheid

De aandacht voor veiligheid in de sport groeit. Het landelijke programma ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ is een voorbeeld. Het Kenniscentrum verzamelt onder meer kennis over integriteit, matchfixing en seksuele intimidatie in de sport.

Duurzaamheid en toegankelijkheid van accommodaties

Hoe weten we hoe het staat met de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van multifunctionele accommodaties? Uit onderzoek blijkt dat er nog geen instrumenten bestaan om dit te meten. Kenniscentrum Sport verzamelt kennis die kan helpen om deze instrumenten te ontwikkelen. Zij doet dit samen met Mulier Instituut, NOC*NSF en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Sport en evenementen

Tijdens grote sportevenementen worden talloze ‘side events’ georganiseerd. Door een inhoudelijke (maatschappelijke) boodschap te koppelen aan een (sport)evenement, krijgt deze inhoud de positieve uitstraling van het evenement mee. Het Kenniscentrum Sport onderzoekt de potentiële economische en maatschappelijke waarde van evenementen en formuleert de rode draad in het betoog. .

Zwemmen

Steeds minder 5-jarigen halen hun zwemdiploma A. We weten allemaal dat een zwemdiploma belangrijk is; het leert het kind zwemvaardigheid en draagt bij aan meer veiligheid . Het Kenniscentrum Sport verzamelt kennis over verschillende zwemlesmethodes en diploma’s; beoordeelt en waardeert deze.

Technologie en innovatie

We maken in ons dagelijks leven steeds meer gebruik van data en technologie. Ook als het gaat om sporten en bewegen. Mensen gebruiken de Activity tracker op hun telefoon, of downloaden apps die ze kunnen gebruiken bij het sporten en bewegen (Runkeeper, Versterkjeenkel, Strava). Kenniscentrum Sport verzamelt informatie en voorbeelden van innovatieve technische producten, diensten en processen.

Over de grenzen

Wij volgen internationale ontwikkelingen en nemen deel aan internationale netwerken en hebben contact met collega-kenniscentra in andere landen.