Lokaal beleid

Decentralisaties en bezuinigingen veranderen de rol van gemeenten, ook als het gaat om sport en bewegen. Hoe gaan zij daarmee om? Kenniscentrum Sport verzamelt kennis en goede voorbeelden.

Door de decentralisaties hebben gemeenten een nieuwe rol gekregen: zij voeren de regie en moeten ervoor zorgen dat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen en in actie komen. Ook op het gebied van sport en bewegen. Hoe kunnen gemeenten hun inwoners daar zo goed mogelijk bij steunen? Welke beleidskeuzes moeten gemeenten maken, bijvoorbeeld als het gaat om subsidies of de positie van gemeentelijke sportbedrijven?

De bezuinigingen vragen om een nieuwe werkwijze. Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld bij het creëren van aanbod voor specifieke doelgroepen, en bij het beheer en de exploitatie van accommodaties. Krimp en schaarste van ruimte vragen bovendien steeds meer om een multifunctionele inzet van sportaccommodaties. Daarnaast is het van belang om de buurtsportcoaches zo goed mogelijk in te zetten.

Privatisering van sporthallen in de gemeente Westland

Lees hier over privatisering van accommodatie in de gemeente Westland. In de meeste dorpskernen van deze gemeente is een grote mate van ondernemerschap en gemeenschapszin, waardoor een stichting met vrijwilligers daar haalbaar is gebleken.

Ga naar het artikel

Wat doen wij?

Het Kenniscentrum Sport verzamelt en deelt kennis over de effecten van de decentralisaties en bezuinigingen. We gaan bijvoorbeeld op zoek naar goede voorbeelden van samenwerking tussen professionele sportaanbieders en sociale wijkteams. Of van sportaccommodaties die multifunctioneel worden gebruikt. Of van gemeenten die op een vernieuwende manier omgaan met subsidies op het gebied van sport en bewegen.