Spelers in de sport

De samenleving verandert. Sportorganisaties moeten opnieuw hun positie bepalen. Het Kenniscentrum Sport helpt hen daarbij door kennis te delen.

De samenleving verandert en daarmee ook de manier waarop mensen sport beoefenen en beleven.

Naast de traditionele sportverenigingen en sportscholen ontstaat een steeds gevarieerder sport- en beweegaanbod. Anders gezegd: er komen nieuwe spelers in het veld.

Sportverenigingen gaan meer en meer samenwerken met organisaties in onderwijs, zorg, welzijn en cultuur. Door het veranderde aanbod ontstaat soms ook vraag naar andere betalings- en abonnementsvormen. Daarnaast heeft het veld te maken met bezuinigingen: sport wordt duurder en minder bereikbaar voor bepaalde groepen mensen. De waarde van de Open club in een buurt of wijk wordt steeds duidelijker. Maar hoe zorg je ervoor dat die Open club er ook echt komt?

Een belangrijk thema in de sport is integriteit; hoe zorg je voor een veilig sportklimaat? En hoe bestrijd je de schaduwzijden van sport, zoals seksuele intimidatie en matchfixing?

Spelers op het veld

Buurthuis van de toekomst: Voetbalvereniging BSV Boeimeer in Breda heeft ervoor gekozen om zich als vereniging in te zetten als buurthuis van de toekomst. De club vindt - naast de sportieve activiteiten - ook de sociale en maatschappelijke functie van de vereniging erg belangrijk. Het buurthuis van de toekomst staat daarom ook open voor niet-leden, bijvoorbeeld voor omwonenden.

Lees verder over voorbeeldproject Plusvoetbal

Wat doen wij?

Het Kenniscentrum helpt sportorganisaties zich aan te passen aan de veranderingen in de samenleving. We verzamelen en delen kennis over deze veranderingen en helpen organisaties om opnieuw hun positie te bepalen. We verzamelen kennis over financiering, publiek-private samenwerking, businessmodellen en de rol van commerciële aanbieders in het sociale domein. Met deze informatie ondersteunen wij sport- en beweegaanbieders. Zij kunnen de kennis gebruiken om te komen tot een goed en duurzaam aanbod.
Wij publiceren over succesvolle initiatieven, bijvoorbeeld over Open clubs en samenwerkingsprojecten van sport- en cultuurverenigingen in krimpgebieden.

Het Kenniscentrum werkt mee aan het programma ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’.

Aanpak jongerenproblematiek

Kenniscentrum Sport werkt mee aan een brochure over de aanpak van jongerenproblematiek door sociale wijkteams. In de brochure staan tips en goede voorbeelden van sport- en beweegprogramma’s die hierbij kunnen worden ingezet. Bij dit project werkt het Kenniscentrum onder meer samen met Wageningen UR, jeugdzorginstellingen, sportaanbieders en gemeenten.

Sportbondenmonitor 2016

Samen met NOC*NSF stellen wij de Sportbondenmonitor samen: een overzicht van feiten en cijfers van sportorganisaties in Nederland. We analyseren de uitkomsten en adviseren op basis daarvan NOC*NSF en de sportbonden.

Publiek-private samenwerking

Over publiek-private samenwerking maken wij een dossier, een training en een praktische toolkit. De toolkit is onder meer voor verenigingsadviseurs van sportbonden, gemeentelijke sportbedrijven en provinciale sportservice organisaties. De training is bedoeld voor onderwijsinstellingen (mbo en hbo) en opleidingsinstituten zoals de Academie voor Sportkader en de Academie Sport en Gemeenten.

 

 

Producten & Diensten

Relevante links naar andere pagina's

Hans Arends

Meer weten?

Neem contact op met Hans Arends

Contact