Waarde van sport

Wat zijn de positieve gezondheidseffecten en het economisch rendement van sport en bewegen? Het Kenniscentrum Sport verzamelt bewijzen, maar laat ook zien waar de discussie over gaat.

Mensen die werken in de wereld van sport en bewegen zijn ervan overtuigd dat sport en bewegen goed zijn voor je gezondheid, voor je persoonlijke ontwikkeling en voor sociale cohesie in de samenleving. Maar waaruit blijkt dat eigenlijk? Volgens economen is een extra levensjaar in goede gezondheid € 100.000 waard. Wat is de bijdrage van sport daaraan? Beleidsmakers en mensen uit de praktijk hebben behoefte aan bewijzen van de positieve effecten van sport en bewegen.

‘Let’s get fit mates!’

Lees over een project waarin jongeren met overgewicht of obesitas begeleiding krijgen bij het ontwikkelen van een gezond voedings- en bewegingspatroon. Dat gebeurt via het project ‘Let’s get fit mates!’, gesubsidieerd via de Sportimpuls ‘Kinderen Sportief op Gewicht’.

project Let's get fit mates!

Dit doen wij

Kenniscentrum Sport verzamelt kennis over de positieve gezondheidseffecten en het economisch rendement van sport en bewegen. We verzamelen feiten, cijfers en resultaten van wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast laten wij zien waarover nog discussie is; waar nog geen bewijzen voor zijn. We publiceren over de waarde van sport en laten goede voorbeelden zien. Ook geven we advies over het toepassen van cijfers en wetenschappelijke kennis aan mensen in de praktijk, bijvoorbeeld in gemeenten.

Producten & Diensten

Relevante links naar andere pagina's